Pakkaukset

 

UPM edellyttää, että toimittajat pakkaavat kaikki tuotteet asianmukaisesti niin, että ne kestävät käsittelyä, kuljetusta ja varastointia. Toimittajien on täytettävä kansainvälisten kuljetussopimusten vaatimukset ja noudatettava antamiamme pakkausmenetelmiä ja -materiaaleja sekä tuotemerkintöjä koskevia ohjeita.

 

Kannustamme myös toimittajia minimoimaan pakkausmateriaalien määrän ja edistämään kierrätettävien sekä ympäristöystävällisten materiaalien käyttöä siinä määrin kuin sovitut pakkausstandardit sen sallivat.

Edellytämme, että Euroopassa toimiville yksiköille toimitettavat tuotteet on pakattu EU:n pakkausdirektiivin (94/62/EY), ISPM 15 -standardin, kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen (IPPC) ja tärkeimpien kansallisten säädösten mukaisiin materiaaleihin.

Kaikissa kuormalavoissa on oltava IPPC-leima, ja niiden on täytettävä puisia pakkausmateriaaleja koskevan ISPM 15 -standardin vaatimukset. 

Elektroniikkakomponenttien pakkausten on oltava IEC 61340-5-1 -standardin mukaisia.