UPM.FI

UPM:n pääomamarkkinapäivä 2020

 
 

UPM:n pääomamarkkinapäivä 2020 sijoittajille, analyytikoille ja pankkiireille webcast-lähetyksenä 9.9.2020 klo 14:00-17:00

 
 

Ohjelman keskiössä olivat yhtiön kasvun keihäänkärjet, kestävän kehityksen rooli arvonluonnissa sekä tulosten varmistaminen.

UPM on valinnut kolme kasvun painopistealuetta. Kilpailukykyinen sellutehdasinvestointimme Uruguayssa on merkittävä askel selluliiketoiminnalle ja koko yhtiön tuloskehitykselle. Erikoispakkausmateriaalit tarjoavat houkuttelevia kasvumahdollisuuksia, joita tuoteinnovaatiot lisäävät. Liikenteen hiilidioksidipäästöjä vähentävien ja kuluttajille kestävämpiä tuotteita tarjoavien biopolttoaineiden ja biokemikaalien markkinoiden odotetaan kasvavan merkittävästi. Biojalostamoinvestointimme Saksassa luo biokemikaaleissa täysin uutta liiketoimintaa.

Kestävä kehitys tarjoaa ainoan vakaan perustan pitkän aikavälin arvonluonnille. Olemme sitoutuneet YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen, ja hillitsemme ilmastonmuutosta ilmastopositiivisella maankäytöllä, merkittävällä hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä sekä kestävän kehityksen mukaisilla, fossiilipohjaisia ​​materiaaleja korvaavilla tuotteilla.

UPM:n tase on erittäin vahva ja toimintamalli ketterä ja tehokas. Jatkamme kilpailukykymme parantamista ja kasvustrategiamme toteuttamista, joilla mahdollistamme tulevaisuuden tuloskasvun ja arvon nousun.

 

Agenda 9.9.2020 klo 14:00-17:00 

UPM STRATEGY – BEYOND FOSSILS

UPM Strategy - Jussi Pesonen

Beyond Fossils – Sustainability drives value – Kari Ståhlberg

A NEW ERA OF GROWTH

UPM Biofuels - Driving Cleaner Traffic – Jyrki Ovaska

UPM Biochemicals - Responsible Choice – Jyrki Ovaska

UPM Raflatac – Labeling a Smarter Future – Antti Jääskeläinen

UPM Specialty Papers – Co-Creating Sustainable Alternatives – Jaakko Nikkilä

UPM Biorefining – Growth in Pulp – Bernd Eikens

Q&A – A New Era of Growth

UPM PERFORMANCE

UPM Communication Papers – Ensuring Competitiveness – Winfried Schaur

Driving Performance – Tapio Korpeinen

Q&A – UPM Strategy and Our Performance

 

Pääomamarkkinapäivän englanninkielisten esitysten tallenne on nähtävillä  tästä linkistä. Esitysaineistot ovat saatavilla UPM:n nettivisuilta.