Vaalimme hiilinielua

Toimintamme perustuu kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuoliseen ja vastuulliseen hyödyntämiseen  innovatiivisella, tehokkaalla ja vastuullisella tavalla. Puuraaka-aineemme on peräisin kestävästi ja vastuullisesti hoidetuista metsistä, joiden elinvoimaisuudesta huolehdimme niin, että niiden hiilinielu säilyy vahvana.

 
 

Kasvava puu pitää yllä elinvoimaansa yhteyttämällä. Siihen se tarvitsee hiilidioksidia, valoa, lämpöä, vettä ja lehtivihreää.  Yhteyttämisen tuloksena syntyy hiilihydraatteja, kuten sokereita ja tärkkelystä, ja sivutuotteena happea. Hiili varastoituu puuhun, joka siten toimii hiilivarastona kasvunsa ajan. Samoin  puusta valmistetut tuotteet varastoivat hiiltä koko elinkaarensa ajan.

Suunnittelemme metsien käyttöä pitkäjänteisesti niin, että metsien ikärakenne vaihtelee maisema- ja aluetasolla ja ne säilyvät tehokkaina hiilinieluina koko kasvunsa ajan. Oleellinen osa metsien elinvoimaisuuden säilyttämistä onkin saada hakkuiden jälkeen uusi puusukupolvi nopeasti kasvamaan.

Kasvatamme puun taimia eri olosuhteisiin sopivista siemenistä omalla taimitarhallamme Joroisissa. Taimitarhamme varastoi puun siemenet valvotuissa oloissa ja huolehtii siitä, että saamme yhtiön ja sopimusasiakkaidemme metsiin kylvetäväksi ja istutettavaksi korkealaatuista viljelymateriaalia. Hoitamalla taimikot ajallaan varmistamme metsien kasvun ja elinvoimaisuuden.  

Oleellinen osa puun vastuullista käyttöä on puun kaikkien eri osien, tuotannon sivuvirtojen ja tähteiden tehokas hyödyntäminen. Pyrimme pienentämään tuotteidemme hiilijalanjälkeä eri keinoin koko niiden elinkaaren ajan. Otamme huomioon kaikki raaka-aineiden ja valmistusprosessien vaikutukset tuotteisiin ja ympäristöön, ja minimoimme haitalliset vaikutukset jo suunnitteluvaiheessa. Edistämme resurssitehokkuutta: tavoitteemme on tehdä vähemmästä enemmän.

Puuhun sitoutunut hiili varastoituu tuotteisiin koko niiden elinkaaren ajan. Se voi vaihdella muutamasta kuukaudesta useisiin satoihin vuosiin. Lyhytkiertoisimpia tuotteita ovat paperituotteet, mutta myös niissä käytettyjen puukuitujen elinkaari jatkuu usein kierrätyksen ansioista: puukuitua voidaan kierrättämällä hyödyntää jopa 7 kertaa. Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistetut tuotteet korvaavat enenevässä määrin myös uusiutumattomista raaka-aineista valmistettuja tuotteita.

Lue lisää:

 
 

Katso videot:

Metsät: UPM:n yksi vastaus ilmastonmuutokseen

Energy efficiency: UPM’s one response to climate change

Innovations: UPM’s one response to climate change

Tulevaisuuden puutavara-auto testauksessa