UPM.FI
  • Yhteistyö
  • Nuoret tarvitsevat ja tuovat toivoa
Blogi | 04/22/2021 10:44:43

Nuoret tarvitsevat ja tuovat toivoa

Kuva: Juha Nurmi, Suomen Partiolaiset

Ilmastonmuutos, koronapandemia, taloudellinen epävarmuus… Uutisotsikot pursuavat haasteita, jotka saattavat tuntua joskus jopa ylitsepääsemättömiltä. Mitä suurempi haaste, sitä kipeämmin tarvitaan yhteistyötä ja toivoa.

Lapset ja nuoret ovat olleet koronapandemian myötä erityisen haastavassa tilanteessa. On siirrytty etäopetukseen, luovuttu harrastuksista ja kohtaamisista sekä vanhojentanssien ja penkkareiden kaltaisista odotetuista siirtymäriiteistä. Korona-aika kokonaisuudessaan edustaa kohtuuttoman suurta osaa lasten ja nuorten elämästä, mutta onneksi tunnelin päässä näkyy jo valoa.

Samalla käsillä on vielä pidemmälle ulottuvia haasteita. Ilmastonmuutos ja maapallon tulevaisuus eivät ole vain aikuisten asioita, päinvastoin. Siksi me UPM:ssä olemme osallistuneet esimerkiksi Suomen ensimmäisen esikoululaisille suunnatun kierrätysoppaan tuottamiseen. Kiertotalous on tärkeä keino vastata resurssien niukkuuteen ja jäteongelmiin.

On selvää, että nuorten tulevaa koskeva huoli ja toisaalta kiinnostus ratkaisuihin on suurta. Tarvitaankin yhteisen ymmärryksen rakentamista. Hedelmällisintä on keskustelu, jossa molemmat osapuolet oppivat toisiltaan ja saavat uusia näkökulmia. Siksi olemme ryhtyneet Suomen Partiolaisten pääyhteistyökumppaniksi. Haluamme käydä nuorten partiolaisten kanssa avointa dialogia, ymmärtää heidän toiveitaan ja huoliaan sekä punnita yhdessä erilaisia ratkaisumalleja. Nämä osaavat ja lahjakkaat nuoret haastavat meitä ja tuovat keskusteluun kiinnostavia näkökulmia.


Seuraa yhteistyötä täällä!


Keskusteluissa syntyy myös uusia, luovia ideoita. Osa niistä ei koskaan toteudu, mutta joissakin piilee kenties siemen tulevaisuuden innovaatioihin tai parempiin toimintatapoihin. Keskustelemme nuorten partiolaisten kanssa muun muassa tulevaisuuden raaka-aineista ja materiaaleista sekä siitä, miltä tulevaisuus voisi näyttää ja mitä se voisi olla. Keskustelua käydään useilla eri foorumeilla, niin pienissä kuin isoissakin ryhmissä. Parhaat ajatukset syntyvät ja jalostuvat yhdessä ja yhteistyössä.

Toivo syntyy teoista – yhteistyöstä ja ratkaisuista. Me UPM:ssä olemme sitoutuneet YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja pyrimme luomaan fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. Olemme useilla eri mittareilla maailman vastuullisin metsäyhtiö, mutta emme tyydy siihen. Haluamme kuulla sidosryhmiämme, kehittää toimintaamme jatkuvasti sekä innovoida uutta. Uskomme vahvasti, että yhdessä monet haasteet ovat ratkaistavissa!

Saara Tahvanainen, VP, Stakeholder relations, UPM
Hanna Maula, VP, Communications and brand, UPM