UPM.FI
  • Yhteistyö
  • Erätauko-keskustelut nuorten kanssa ovat olleet raikas tuulahdus UPM:n asiantuntijoille: ”Tasavertaista ja virkistävää”
Artikkeli | 07/07/2021 07:03:54

Erätauko-keskustelut nuorten kanssa ovat olleet raikas tuulahdus UPM:n asiantuntijoille: ”Tasavertaista ja virkistävää”

Kevään aikana osana UPM:n ja Suomen Partiolaisten yhteistyötä on järjestetty Erätauko-keskusteluita, joissa nuoret ja UPM:n asiantuntijat ovat päässeet keskustelemaan avoimesti ja tasavertaisesti metsä- ja ilmastoasioista.

Kevään Erätauko-keskusteluissa nuoret ja asiantuntijat ovat pohtineet muun muassa metsienkäyttöä, roskaamista ja ilmastonmuutosta. Myös metsäsuhde ja luonto-opetus ovat nousseet vahvasti esille nuorille tärkeinä aiheina.

UPM:n asiantuntijoille keskustelut ovat olleet raikas tuulahdus, ja ne ovat antaneet ainutlaatuisen mahdollisuuden kuulla nuorten näkemyksiä asioihin, jotka heidän omassa työssään ovat päivittäin esillä.

"Metsäasiantuntijan näkökulmasta on todella virkistävää, kun keskustelua voidaan käydä omana itsenään ilman ennakkoasetelmia", UPM Metsän ympäristöasiantuntija Matti Maajärvi kertoo.

Tasavertaisuus keskustelun kulmakivenä

Erätauko-metodin tärkeimpänä periaatteena on tasavertaisuus, mikä on keskusteluihin osallistuneiden asiantuntijoiden mukaan toteutunut hyvin.

"Kaikki pääsivät mukaan ja keskustelun vetäjä huolehti, että kaikilta myös kysytään näkemyksiä", Maajärvi kertoo.

Myös UPM Metsän asiakaspalveluvastaavan Ville Sorsan mukaan tasavertaisuudesta on huolehdittu ihailtavasti.

"Keskustelu oli alustettu huolellisesti, mikä auttoi rennon ja intiimin tunnelman luomisessa ja rohkaisi kaikkia osallistumaan keskusteluun", hän kommentoi.

Mieltä avartava kokemus

UPM:n asiantuntijat kertovat Erätauko-kokemuksen olleen kaikin puolin positiivinen.

"Tämä oli erinomainen kokemus! Sosiaalinen kanssakäyminen eri tilanteissa olevien ihmisten kanssa avaa silmiä", UPM Metsän asiakaspalveluvastaava Seppo Vesalainen hehkuttaa.

Myös asiakasvastaava Mia-Maria Huovinen kertoo pitäneensä kokemuksesta ja kuvailee havahtuneensa sen kautta miettimään metsäopetusta.

"Tämä avasi kyllä silmät sille, että Suomen metsäasioihin voisi kouluissa panostaa enemmän - nyt niitä tunnutaan käsittelevän melko kansainvälisellä tasolla", hän pohtii.

Maajärvi kertoo keskustelun laajentaneen hänen käsitystään nuorten ajatuksista.

"Tilaisuudessa tuli esiin, että nuorilla on hyvin monipuolinen näkökulma metsäasioihin. Huoli tulevaisuudesta korostui, mutta myös hyvä metsänhoito ja metsien talouskäytön tarve tunnistettiin osana kestävää tulevaisuutta."

Erätauko-keskusteluja jatketaan loppukesästä Suomen Partiolaisten ja UPM:n yhteistyössä, ja jatkossa mukaan kutsutaan lisää nuoria ja asiantuntijoita eri tahoilta.

Lue lisää yhteistyöstämme Suomen Partiolaisten kanssa

Kuva: Suomen Partiolaiset/Mikko Roininen