UPM.FI
  • Yhteistyö
  • Erätauko-keskustelut – yhteistyöllä nuorten ääni kuuluviin
Artikkeli | 05/27/2021 12:05:51

Erätauko-keskustelut – yhteistyöllä nuorten ääni kuuluviin

UPM:n ja Suomen Partiolaisten yhteistyönä järjestettävissä Erätauko-keskusteluissa erilaiset ihmiset pääsevät kohtaamaan ja kertomaan omista ilmastonmuutokseen ja metsiin liittyvistä kokemuksistaan. Tavoitteena on luoda tasavertaista dialogia, jossa myös nuoret saavat äänensä kuuluviin.

Erätauko on tasavertaisuuteen ja läsnäoloon perustuva keskustelumenetelmä, jonka tarkoituksena on luoda tasavertaista, avointa dialogia eri osapuolten välillä.

- Erätaukoa voi käyttää aina, kun haluaa syventää ymmärrystä jostakin aiheesta tai kun haluaa mahdollistaa erilaisten ihmisten tasavertaisen kohtaamisen, Erätauko-säätiön toimitusjohtaja Laura Arikka kertoo.

Metodia hyödyntävässä keskustelussa tukena ovat yhteiset Rakentavan keskustelun pelisäännöt, ja keskustelun ohjaaja pitää huolta tasavertaisuuden toteutumisesta.

Erätauko-keskusteluihin onkin osallistunut jo yli 60 000 ihmistä ympäri Suomen ja menetelmä on tärkeässä roolissa myös UPM:n ja Suomen partionlaisten välisessä yhteistyössä.

Kokemusten kautta ymmärrykseen

Erätauko-keskusteluiden tavoitteet ovat aina keskustelukohtaisia, mutta metodi itsessään korostaa asioiden esiin tuomista oman arjen ja elämän kautta.

- Erätauossa ei olekaan tarkoitus tehdä päätöksiä tai etsiä ratkaisuja, mutta usein Erätauko-keskustelun jälkeen ratkaisuja ja päätöksiä on helpompi tehdä, kun on saatu syvempää ymmärrystä, Arikka painottaa.

Kokemuspuheella esiin pyritään saamaan hyvin erilaisia kokemuksia ja tunteita, mikä puolestaan auttaa syventämään kaikkien ymmärrystä aiheesta.

UPM:n ja Suomen Partiolaisten keskusteluilla tavoitteena onkin paitsi saada nuorten äänet kuuluviin, myös tuoda ilmasto- ja metsäkeskusteluihin uusia näkökulmia.

Tasavertainen keskustelu lähtee meistä kaikista

Vaikka pelisäännöt keskusteluihin olisivat samat, on jokainen keskustelu silti ainutlaatuinen, sillä myös yksilöt, ajatukset ja kokemukset ovat ainutlaatuisia.

- Jokainen ihminen tuo itsensä ja omat kokemuksensa mukaan. Ohjaaja voi tehdä parhaansa, mutta me ihmiset olemme ihmisiä, Arikka kertoo.

Hän painottaakin, että keskustelussa rakentavan ja tasavertaisen ilmapiirin luominen on jokaisen vastuulla.

- Vaikeat keskustelut ovat vaikeita ja välillä oivalletaan, että tarvitaan useampia kertoja tai harjoittelua siihen, että miten Erätauko-keskustelua käydään.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa kaikkien osapuolten kuunteleminen ja siten ymmärryksen syventäminen aiheesta onkin meistä kaikista kiinni.

- Erätauko on yksi mahdollisuus tukea parempaa keskustelukulttuuria, mutta kaikkein helpoiten liikkeelle voi lähteä omasta itsestä ja pohtia joka aamu, että minkälainen keskustelija olen tänään, Arikka kertoo.

Erätauko-keskusteluja järjestetään kuukausittain osana UPM:n ja Suomen partiolaisten yhteistyötä. Lue lisää yhteistyöstämme täällä.