UPM.FI
  • Yhteistyö
  • Read Hour -kampanja haastaa Suomen nuoria lukemaan
Artikkeli | 08/25/2020 10:11:59

Read Hour -kampanja haastaa Suomen nuoria lukemaan

Vain joka neljäs nuori pitää lukemista ”siistinä”. Innostusta herättämään tarvitaan Read Hour -kampanjan kaltaista kannustusta, jolla nostetaan erityisesti nuorten hiipunutta lukuintoa.

Read Hour on Suomen suurin lukutaitokampanja. Lasten ja nuorten säätiön organisoima kampanja järjestetään nyt toisen kerran. Tänä vuonna kampanjan pääyhteistyökumppaneita ovat UPM, Moomin Characters ja Lasten ja nuorten lääkäriasema Pikkujätti. Lisäksi mukaan on haastettu erityisesti kuntia ja kaupunkeja. Mukana on myös kolmannen sektorin toimijoita ja iso joukko media- ja viestintäalan yrityksiä. 

Kampanja näkyy ja kuuluu eri medioissa 31.8.–8.9. ja huipentuu koko Suomen yhteiseen lukutuntiin kansainvälisenä YK:n lukutaitopäivänä 8.9. klo 14.

Suomalaiset lukukansaa mutta hiipumista näkyvissä

”Olemme edelleen yksi maailman eniten lukevista kansoista, mutta viimeisin PISA-mittaus antoi taas aihetta huoleen: jopa joka kahdeksas nuori valmistuu peruskoulusta ilman riittävää lukutaitoa ja pojista yli 60 prosenttia kertoi lukevansa vain, jos on pakko. Tulos on huonontunut  edellisestä mittauksesta”, Lasten ja nuorten säätiön toiminnanjohtaja Olli Alanen sanoo. 

Lasten ja nuorten säätiö kysyi nuorilta heidän lukutottumuksistaan osana kampanjaa valmistautumista. Sen lisäksi, että 1 500 nuoresta vain neljännes piti lukemista ”siistinä”, nuoret kertoivat, että lukisivat enemmän, jos löytäisivät itselleen enemmän kiinnostavaa luettavaa.

”Noin puolet kyselyymme vastanneista nuorista oli onneksi sitä mieltä, että lukeminen on hyödyllistä ja yli kolmasosa sitä mieltä, että se on hyvää ajanvietettä. Näitä ajatuksia toivomme Read Hour -kampanjan vahvistavan”, Alanen jatkaa. 

Lukutaito opettaa ajattelemaan

Tutkimukset osoittavat, että arkielämän lukutaidolla on suuri merkitys tietoyhteiskunnassa. Heikko lukutaito voi rajoittaa nuorten elämää ja vaikeuttaa menestymistä opinnoissa ja työelämässä. Hyvä lukutaito vahvistaa sosiaalista identiteettiä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa.

Sujuvaa lukutaitoa tarvitaan laajasti kaikissa ammattiryhmissä. Nykypäivän työelämässä opitaan jatkuvasti uutta. On uusia toimintatapoja, laitteita ja päivitettyjä standardeja. Jos lukeminen on hidasta tai hankalaa, on vaikea kehittää ammatillista osaamistaan.

UPM kantaa huolta nuorten lukutaidosta ja haluaa lisätä tietoutta lukemisen ja jatkuvan oppimisen tärkeydestä. Kuvat ja videot ovat tärkeä osa nuorten elämää, mutta työpaikalla on helpompaa, jos ymmärtää luettua sujuvasti ja pystyy myös kirjaamaan ajatuksiaan muille.

Lukukeskuksen ja UPM:n Sanat haltuun -hanke innosti

Myös Jokilaakson paperitehtaiden johtaja Antti Hermonen korostaa lukutaidon yhteyttä ammatilliseen osaamiseen. ”Älypuhelimien lyhytjänteisessä maailmassa tarvitsee edelleen välillä lukea pitkiä tekstejä kuten teknisiä dokumentteja ja ohjeita. Ja pitää osata keskittyä. Esimerkiksi vuorotyössä saattaa olla hetkiä, jolloin ei tapahdu mitään, ja silti pitää olla hereillä.”

”Lukeminen kasvattaa avarakatseisemmaksi. Lukemalla erilaisia lähteitä oppii lähdekriittisyyttä, ja tieto sekä tiedonjano kasvavat samalla. Ajassa kiinni oleminen ja uteliaisuus auttavat siinä, että on yhteydessä muihin eikä putoa kyydistä”, hän jatkaa.

Read Hour -kampanja näkyy ja kuuluu

Monet kaupungit ja hankkeessa mukana olevat kumppanit järjestävät kampanjan aikana erilaisia tempauksia. Myös valtakunnalliset ja paikalliset mediat ovat kampanjassa mukana omilla markkinointisisällöillään. Read Hour näkyy kampanjan aikana ja erilaisiin tempauksiin voi vielä ilmoittautua. Myös sosiaalisen median kanavia kannattaa seurata ja someen voi laittaa myös kuvia omasta lukutunnistaan.

UPM:n vapaaehtoiset työntekijät johdattavat keskustelua itselleen merkityksellisistä teoksista virtuaalioppitunneilla yläkouluissa ympäri Suomea. Yhtiö viestii kampanjasta aktiivisesti myös omalle henkilöstölle ja järjestää mm. livestriimatun keskustelun suomalaisista dekkareista. Yhtiön omaa valtakunnallista kirjapiiriä viritellään myös.

Read Hour -hanke on osa UPM:n Biofore Share and Care -ohjelmaa. Ohjelma keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. Painopistealueet ovat Lukeminen & oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.

Kooste Lasten ja nuorten säätiön lukutottumuskyselyn tuloksista

#ReadHour