UPM.FI
Artikkeli | 03/29/2021 14:35:23

Nuori, lahjakas ja valpas

Millenniaalit vaativat työnantajiaan lopettamaan tyhjänpuhumisen ja toimimaan konkreettisesti vastuullisuuden puolesta. Kuullaanko heitä?

Monet esimerkit todistavat, että vastuullinen liiketoiminta voi parantaa tuottoa ja tuoda yrityksille muutakin aineetonta hyötyä.

”Kysymys siitä, miksi yritysten pitäisi pyrkiä vastuullisuuteen, ei ole oleellinen – kannattaa pikemminkin kysyä, miksi ne eivät pyrkisi siihen”, sanoo kirjailija ja Winston Eco Strategies -yrityksen perustaja Andrew Winston. ”Yritykset, jotka suhtautuvat vakavasti ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten hallintaan, pärjäävät strategisesti paremmin. Ne karsivat kustannuksia, minimoivat riskejä, edistävät innovaatioita ja rakentavat brändinsä arvoa.”

Kiinteäksi osaksi strategiaa

Vastuulliseen liiketoimintaan käytettävä rahamäärä osoittaa, ettei trendiä voida sivuuttaa pelkkänä hyvää mieltä tuottavana harjoituksena. Vastuullisuusinvestointien arvo maailmassa nousi yli 30 biljoonan Yhdysvaltain dollarin vuonna 2018. Se kasvoi 68 prosenttia vuodesta 2014 ja yli kymmenkertaistui vuodesta 2004 Global Sustainable Investment Review -katsauksen mukaan.

UPM:n suurimman osakkeenomistajan, sijoitusyhtiö BlackRockin (markkina-arvo 6 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria) pääjohtaja Laurence Fink lähetti yritysten toimitusjohtajille vuoden 2020 alussa kirjeen, jossa hän totesi, että sijoittajien näkökulmasta vastuullisuus on tätä nykyä ratkaiseva tekijä. ”Yrityksen kasvunäkymät ovat erottamattomasti sidoksissa sen kykyyn toimia vastuullisesti”, Fink kirjoitti.

Vastuullista liiketoimintaa voidaan edistää monin tavoin. Esimerkiksi vähittäismyyntijätit Ikea ja Walmart ovat muuttaneet toimitusketjujaan. Muita tapoja ovat muun muassa tieteeseen perustuvat päästötavoitteet tai konkreettisemmat toimenpiteet, kuten kuljetusyhtiö FedExin asteittainen siirtyminen sähköajoneuvojen käyttöön.

”Vastuullisuus koskee koko liiketoimintaa operatiivisesta toiminnasta hankintoihin ja toimitusketjuun, tuotekehitykseen sekä monimuotoiseen ja osallistavaan työympäristöön”, Winston sanoo.

Arvonluontia

Yritysten kannalta tärkeintä on kenties se, että vastuullisuuden on yhä selkeämmin osoitettu luovan myös arvoa.

UPM:n Biofore-strategia – Beyond fossils

”Vastuullisuuden ja taloudellisen tuloksen välillä on positiivinen kausaalinen yhteys”, sanoo London Business Schoolin liiketoimintastrategioiden ja yrittäjyyden apulaisprofessori Ioannis Ioannou. ”Ympäristöasioiden ja sosiaalisten vaikutusten yhdistäminen ydinliiketoimintaan on suoraan kytköksissä yrityksen taloudelliseen tulokseen.”

Arvonluonti voi perustua käytäntöihin, jotka tukevat kasvua, pienentävät kustannuksia, minimoivat sääntelyyn liittyvät riskit, tehostavat tuottavuutta, optimoivat investoinnit ja edistävät innovaatioita. Akateemiset tutkimukset osoittavat, että yrityksen luottoluokitus nousee vastuullisuuden myötä.

Hyviin toimintatapoihin panostavat yritykset toimivat Ioannoun mukaan yleensä läpinäkyvämmin, jakavat enemmän tietoa ja ajattelevat pitkällä tähtäimellä.

”Markkinat kyllä huomaavat, jos yritykset toimivat toisin kuin sanovat”, hän lisää.

Usein ajatellaan, että vastuullisempaan toimintaan investoiminen maksaa itsensä takaisin vasta pitemmän päälle. Tämä on kuitenkin pelkkä myytti, sillä investoinnit tuovat välittömiä säästöjä. ”Pääomamenoja ajatellen toiminnan tehostaminen, esimerkiksi valaistuksen uusiminen tai älykkäiden rakennusten teknologia, voi tuoda nopeita säästöjä”, Winston kertoo.

Johtava yhtiö vastuullisuudessa

Paljon muita hyötyjä

Taloudellisen tuloksen paranemisen ohella oikein toimiminen tuo yrityksille paljon muitakin lisäetuja, jotka liittyvät esimerkiksi mainetekijöihin, henkilöstöresursseihin ja sääntelyyn.

Moni asia viittaa siihen, että nuoret – joiden tulevaisuuteen ilmastonmuutoksen vaikutukset eniten kohdistuvat – painottavat uravalinnoissaan yhä useammin vastuullisuutta. Tällaiset yritykset ovat siten parhaissa asemissa nuorten osaajien houkuttelussa.

Henkilöstötutkimusyritys Peakonin viimevuotisen tutkimuksen mukaan Z-sukupolvi eli vuosina 1996–2015 syntyneet on ”ainoa sukupolvi, joka mainitsee henkilöstökyselyissä sosiaaliset vaikutukset”. Vastuullisuuteen tunnetusti panostavat yhtiöt, kuten kulutustavarajätti Unilever ja vaatebrändi Patagonia, saavat jokaiseen avoimeen työpaikkaan tuhansia hakemuksia. Unilever on omalla toimialallaan suosituin työnantaja kaikissa 50 toimintamaassaan.

Kestävä kehitys kiinnostaa kaikissa ikäryhmissä, joten vastuullisesti toimivilla yrityksillä on yleensä paremmat suhteet paikallisyhteisöihin, ne koetaan luotettavammiksi ja niiden brändeillä on uskollisimmat kuluttajat.

”Eturintamassa toimivat yritykset pääsevät helpommin uusille markkinoille ja pystyvät toimimaan nopeammin”, Winston sanoo.

Yhä useammat esimerkit osoittavat, että vastuullisuus on olennainen osa sopimuksia ja tarjouskilpailuja.

Entä jatkossa?

Esimerkkien valossa voidaan myös päätellä, että yritykset, jotka integroivat ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun liiketoimintaansa, ovat uusi normi. Paljon on vielä tehtävänä, mutta monessa asiassa on jo edistytty. Yritysten vastuullisuusraportoinnin uusi aihealue on kertoa avoimesti ilmastonmuutoksen riskeistä ja mahdollisuuksista taloudellisten lukujen ja päästötavoitteiden valossa.

Vastuullisen liiketoiminnan tuomat kaupalliset hyödyt näyttävät olevan jatkossakin voimakas muutoksen moottori.

”Paine yrityksiä kohtaan kasvaa nopeasti eri sidosryhmien eli asiakkaiden, paikallisyhteisöjen, työntekijöiden ja yhä useammin myös sijoittajien taholta. Yritykset, jotka eivät toimi ajoissa, menettävät nopeasti merkityksensä”, Winston sanoo.

Lue lisää UPM:n vastuullisuudesta täällä.

Teksti Howard Amos
Kuva UPM