UPM.FI
  • Ura
  • Erilaiset näkemykset auttavat parempien tulosten saavuttamisessa
Artikkeli | 05/20/2020 09:42:26

Erilaiset näkemykset auttavat parempien tulosten saavuttamisessa

”Minulle monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että me kaikki näemme asiat eri näkökulmasta. Kun minä näen metsän, työkaverini saattaa nähdä yksittäisen puun.”

”Monimuotoisuuteen liittyy paljon muutakin kuin ulkoisesti havaittavia asioita”, sanoo UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen henkilöstöjohtaja Marju Luoma. Monimuotoisuutta ja mukaan ottamista käsitteleviä keskusteluja on käyty säännöllisesti jo viime vuodesta johtoryhmissä ja tiimipalavereissa. Tällä kertaa Marju Luoma puhuu aiheesta UPM Pulpin myynnin yhteisessä tiimipäivässä.

”Usein monimuotoisuus yksinkertaistetaan koskemaan sukupuolta, kansallisuutta tai ikää, mutta jokaisella on myös näkymättömiä monimuotoisuuteen liittyviä tekijöitä, kuten esimerkiksi työhistoria, henkilökohtaiset kokemukset ja puhuttu kieli. Vaikka tiimi koostuisi pelkästään nuorista espanjalaisista naisista, ryhmä voi olla monimuotoinen”, Luoma huomauttaa.

Miten yhtiö sitten hyötyy monimuotoisuudesta? Kun osaamiseltaan ja taustaltaan erilaiset ihmiset ovat sitoutuneita yhtiön arvoihin ja kulttuuriin, he pystyvät saavuttamaan parempia tuloksia ja edistämään liiketoiminnan menestystä. Erilaiset ihmiset tuovat päätöksentekoon uusia näkökulmia ja auttavat näkemään tilanteet laajemmin.

Uudet kokemukset laajentavat maailmankuvaa

Tiimin monimuotoisuus ei yksin riitä.  Entistä parempaan suoriutumiseen tarvitaan myös osallistamista.     Ilman osallistavaa kulttuuria ihmiset eivät pääse hyödyntämään potentiaaliaan eivätkä näyttämään parastaan. 

Jos kannustamme tiimiläisiä osallistumaan yhtiön kehittämiseen ja kuuntelemme toistemme ajatuksia, monimuotoisuudesta tulee meille merkittävä etu.  Arjen osallistamisen esimerkkejä on pyytää uusi työkaveri lounaalle, kannustaa ujoja tiimiläisiä kertomaan mielipiteensä ja käyttää yhteistä kieltä tilanteissa, joissa on mukana ulkomaisia työkavereita.

Yksi monimuotoisuutta ja mukaan ottamista koskevissa keskusteluissa usein kuultu termi oli tiedostamaton ennakkoasenne. Stereotypiat, ennakkoluulot ja henkilökohtaiset kokemukset vaikuttavat päätöksiimme ja käytökseemme, vaikka niitä voi olla vaikea tunnistaa. Uudet kokemukset puolestaan laajentavat maailmankuvaamme. Kaikki UPM Pulpin myynnin yhteistä tiimipäivän osallistujat sitoutuivat edistämään monimuotoisuutta ja mukaan ottamista, ja jokainen osallistuja valitsi annetusta listasta itselleen sopivan henkilökohtaisen ohjenuoran.