UPM.FI
  • Tutkimus
  • Motivaationa vastuullisuus ja innovaatiot
Artikkeli | 10/05/2021 08:57:13 | 5 min Lukuaika

Motivaationa vastuullisuus ja innovaatiot

Innovaatiot sekä tutkimus- ja kehitysohjelmat ovat keskeinen osa uusien tuotteiden ja teknologioiden kehittämistä. Lappeenrannan Biofore Base -tutkimuskeskuksen työntekijät tekevät yhteistyötä monien eri tahojen kanssa.

”Uuden tekeminen ja vaihtelu kiinnostaa. Teemme täällä jotain, mitä ei ole aiemmin tehty tai testattu”, tutkija Jaana Käkölä toteaa.

Maailmanluokan Biofore Base -tutkimuskeskus keskittyy tutkimukseen, pilotointiin ja analytiikkaan. Se yhdistää UPM:n eri teknologioita sekä uusista ja nykyisistä liiketoiminnoista maailmanlaajuisesti kertynyttä kokemusta ja asiantuntemusta.

UPM:n Biofore Base -tutkimuskeskukset nopeuttavat biopohjaisten tuotteiden kehitystä – Lappeenrannan tutkimuskeskus alan eturintamassa jo 60 vuotta

Tutkimustyö keskittyy kasvuliiketoimintojen kehittämiseen sekä olemassa olevien liiketoimintojen tukemiseen. Tutkimuksen keskiössä ovat biokemikaalit, biopolttoaineet, sellu, biolääketieteen tuotteet ja kuitupohjaiset pakkaukset. Tavoitteena on vauhdittaa biopohjaisten ratkaisujen kaupallistamista kannattaviksi teollisiksi prosesseiksi.

Innovaatioita tulevaisuuteen

UPM-Renewable-D.jpg

Vastuullisuus kiinnostaa

Vastuullisuus ja fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen biopohjaisilla motivoi monia tutkimuskeskuksen työntekijöitä.

Niin myös sellua ja biopolttoaineita tutkivaa Jaana Käkölää. Hän on osa uutta tiimiä, joka keskittyy erilaisiin polymeereihin ja molekulaarisiin biotuotteisiin. Käkölää kiinnostaa uusien biopohjaisten tuotteiden tutkimuksessa ympäristöasiat ja uusiutuvan energian käyttö.

”Minua motivoi ympäristöä vähemmän kuormittavien tuotteiden ja prosessien kehittäminen. Kiehtovaa on myös se, kun ollaan uuden äärellä ja ratkottavia ja selvitettäviä kysymyksiä on paljon. Meillä Lappeenrannassa tehdään esimerkiksi ainoana maailmassa mäntyöljystä uusiutuvaa dieseliä, joka sopii sellaisenaan kaikkiin dieselmoottoreihin”, Käkölä kertoo.

Samoilla linjoilla vastuullisuudesta on Leena Kunnas, joka vetää tutkimuskeskuksessa paperituotteiden tuotekehitystä tukevaa tiimiä. Tiimi kehittää muun muassa pakkaus- ja tarrapapereita sekä niiden tutkimuksessa käytettäviä menetelmiä. Kuluttajien kiinnostus kierrätettäviin ja biopohjaisiin pakkausratkaisuihin on lisääntynyt merkittävästi.

Kestävää tulevaisuutta muotoilemassa

Esimerkiksi erikoispapereita valmistavan UPM Specialty Papers -liiketoiminnan barrier-paperituotteet ovat kestävä vaihtoehto muovipakkauksille. Ne suojaavat pakkauksen sisällä olevaa tuotetta estämällä rasvan ja kosteuden siirtymisen.

UPM-Spec-Muesli-bag.jpg

Barrier-papereista paljon kaivattu vaihtoehto muoville

”Kertakäyttöisten muovien korvaaminen näillä tuotteilla on vastuullista. Haluan miettiä ja kehittää vastuullisuusasioita työssäni myös tulevaisuudessa”, Kunnas sanoo.

Antoisaa yhteistyötä

Käkölän ja Kunnaksen tiimeissä tehdään yhteistyötä niin oman tiimin sisällä kuin muiden, erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa.

”Kollegoilta ja eri alojen osaajilta voi aina oppia uutta, ja osaamiset yhdistämällä voimme ratkoa haasteita, joihin en yksin osaisi välttämättä vastata. Kehitämme yhdessä uusia menetelmiä ja testaamme niitä, ja jos ne toimivat, olemme kaikki tyytyväisiä”, Käkölä sanoo.

Myös yhteistyö liiketoimintojen ja niiden tuotekehityspäälliköiden kanssa on tärkeää. Sekä Käkölän että Kunnaksen työhön sisältyy paljon yhteistyötä eri tehtaiden sekä muiden tutkimuskeskusten kanssa eri maissa. Konsernilla on tutkimuskeskukset Kiinassa, Saksassa ja Suomessa, ja eri liiketoiminnoilla on omia keskuksiaan. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös kemikaali- ja laitetoimittajien sekä asiakkaiden kanssa.

Yhteistyökumppaneita löytyy myös yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Jaana Käkölän tiimissä voidaan kehittää prosesseja tai analytiikkaa esimerkiksi pienen kasvuyrityksen kanssa.

Kun uusi tuote tulee markkinoille, se on aina pitkän ja monivaiheisen prosessin tulos. Siksi se on meille aina tosi iso ja hieno juttu.

Uuden menetelmän kehittäminen on vanhojen soveltamista

Työssään Käkölä auttaa UPM:n sellu- ja biopolttoaineliiketoimintoja kemian analytiikassa ja kehittää esimerkiksi uusia tutkimusmenetelmiä.

Biopolttoaineissa hän tutkii ja testaa muun muassa uusien raaka-aineiden ja tuotteiden kemiallista koostumusta ja ominaisuuksia. Sellun tutkimuksessa puolestaan kehitetään kestävän kehityksen mukaisia, puupohjaisia kuitumateriaaleja.

UPM-BioVerno-Renewable-naphtha.jpg

Työ vaatii vankkaa perusosaamista kemiasta ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Koska kyseessä ovat täysin uudet tuotteet ja prosessit, tarvittavia menetelmiä ei useinkaan löydy valmiina. Siksi sellainen pitää ensin kehittää, kun tutkitaan esimerkiksi uuden raaka-aineen kemiallista koostumusta.

Saatuja tietoja hyödynnetään uusien tuotteiden kehityksessä, laadunvalvonnassa ja valmistusprosesseissa. Kun tuotteen koostumus tunnetaan tarkasti, tuote voidaan suunnitella heti kehitystyön alussa niin, että se sopii mahdollisimman hyvin kierrätettäväksi.

Työtä ei tarvitse aloittaa kovin usein täysin puhtaalta pöydältä.

”Yleensä voimme muokata jo jotakin olemassa olevaa menetelmää. Silloinkin, jos se pitäisi kehittää tyhjästä, jotakin soveltuvaa laitteistoa on jo valmiina”, Käkölä kertoo.

Leena Kunnaksen tiimi kehittää täysin uusia erikoispaperituotteita tiiviissä yhteistyössä liiketoiminnan kanssa. Lisäksi he parantavat jo olemassa olevien tuotteiden ominaisuuksia.

”Kun uusi tuote tulee markkinoille, se on aina pitkän ja monivaiheisen prosessin tulos. Siksi se on meille aina tosi iso ja hieno juttu”, hän sanoo.

 

Teksti: Armi Kauppila