UPM.FI
  • Toimitusketju
  • Uudet LNG-alukset vähentävät meriliikenteen päästöjä
Artikkeli | 09/30/2021 08:36:03 | 5 min Lukuaika

Uudet LNG-alukset vähentävät meriliikenteen päästöjä

Meriliikenne on elintärkeä osa kansainvälistä elinkeinoelämää, mutta alusten päästöt ovat edelleen merkittävä haaste. Merenkulkualalla onkin suuri tarve vähentää päästöjä kaikin keinoin. UPM tavoitte-lee metsäteollisuuden edelläkävijyyttä ottamalla uudet, kestävää kehitystä edistävät LNG-alukset käyttöön vuoden 2022 aikana.

Kansainvälisen tavaraliikenteen näkökulmasta mikään muu liikennöintimuoto ei vedä vertaa meriliikenteen tehokkuudelle ja taloudellisuudelle. Kansainvälisen merenkulkukamarin (ICS) tietojen mukaan meriteitse kuljetetaan vuosittain lähes 11 miljardia tonnia lastia. Meriliikenteen rooli onkin elintärkeä tässä kokonaisuudessa.  

Meriliikenne tuottaa vuodessa noin 940 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä eli noin 2,5 prosenttia maailman kasvihuonekaasuista. Ei siis ihme, että merenkulkuala pyrkii rajoittamaan päästöjään sijoittamalla digitaaliseen teknologiaan, energiatehokkaisiin aluksiin ja puhtaisiin polttoaineisiin.

Meriliikenne on erottamaton osa myös UPM:n tuotteiden maailmanlaajuista toimitusketjua. Usein UPM:n laivojen matkassa siirtyy myös muiden toimijoiden lastia. Yhtiön kansainvälisestä meriliikenteestä ja satamatoiminnasta vastaava UPM Logistics liikennöi yhdeksää aikarahdattua alusta Euroopan reiteillään.

”UPM Logistics liikennöi aikarahdattuja aluksia useilla Euroopan reiteillä”, kertoo UPM:n maailmanlaajuisesta rahtiliikenteestä vastaava johtaja Lauri Rikala. ”Vuokraamme alukset ja miehistöt varustamoilta pitkäaikaisilla sopimuksilla, ja olemme toiminnallisessa ja taloudellisessa vastuussa niiden toiminnasta tietyillä kauppa-alueilla. Osana UPM:n jatkuvaa työtä kestävän kehityksen eteen etsimme jatkuvasti uusia keinoja parantaa laivastomme energiatehokkuutta ja vähentää päästöjä sekä polttoainekulutusta.”

Vihreä laivasto

UPM investoi seitsemään uuteen, kestävän kehityksen mukaiseen LNG-alukseen, joiden rakentamisesta ja omistuksesta vastaa yhteistyössä Bore Oy Ab ja Wijnne Barends. Ensimmäinen aluksista on suunniteltu toimitettavaksi UPM:lle alkuvuodesta 2022, ja loput valmistuvat saman vuoden aikana.

”Uusi LNG-laivasto kuluttaa vähemmän polttoainetta kuin nykyiset laivamme. Ne myös edesauttavat meitä ja asiakkaitamme pääsemään asetettuihin päästövähennystavoitteisiin”, Rikala sanoo.

Uudet alukset liikennöivät säännöllisesti Suomesta Puolaan, Ruotsiin, Saksaan, Alankomaihin, Iso-Britanniaan, Ranskaan ja Espanjaan. Etelään kuljetetaan UPM:n tuotteita, kuten paperia, sellua, puutavaraa ja vaneria, ja pohjoiseen taas UPM:ssä tuotannossa tarvittavia raaka-aineita, kuten kaoliinia, haketta ja kuitupuuta.

”Aluksemme tekevät kuukausittain yli 20 merimatkaa ja kuljettavat yli 100 000 tonnia lastia.  Lisäksi kuljetamme muiden yhtiöiden lukuun runsaasti esimerkiksi ro-ro-lasteja, kontteja, tuulivoimaloiden siipiä ja metsäteollisuustuotteita”, Rikala kertoo.

UPM-NLG-vessel-3.jpg

UPM:n hiilijalanjälki pienenee, kun uudet LNG-alukset kuluttavat nykyistä laivastoa vähemmän polttoainetta. Kuva: UPM

Pienemmät päästöt huipputeknologialla

Uusi laivasto käyttää polttoaineenaan nesteytettyä maakaasua. Se on todettu parhaaksi ratkaisuksi niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Lisäksi uusien alusten tiukat turvallisuusvaatimukset parantavat myös työntekijöiden työolosuhteita.

”Nesteytetyn maakaasun käyttäminen laivojen pääasiallisena polttoaineena täyttää uudet CO2-päästövaatimukset. Kokonaispäästöt laskevat ja myös typenoksidipäästöille asetetut rajat alittuvat”, sanoo Bore Oy Ab:n merikapteeni Torsten Nordqvist. ”Työterveyden kannalta kaasumoottorien käyttö parantaa erityisesti konehuonehenkilökunnan työoloja merkittävästi. Lisäksi nestekaasualusten käytön on havaittu parantavan suurten rantakaupunkien ilmanlaatua.”

Alukset on suunniteltu vastaamaan digiajan tarpeisiin. Niiden huipputeknologialla mitataan päästöjä, vähennetään polttoaineen kulutusta, helpotetaan miehistön työtä ja lisätään turvallisuutta. Näistä kaksi viimeistä ovat erityisen tärkeitä UPM:n liikennöimillä vilkkailla merireiteillä.

”Komentosillan uuden teknologian myötä on siirrytty perinteisestä manuaalisesta työskentelystä täysin integroituihin tietokonejärjestelmiin, jotka vähentävät inhimillisiä virheitä ja tuottavat reaaliaikaista tietoa toiminnasta”, Nordqvist kertoo ja lisää: ”Omasta mielestäni tärkein edistysaskel on, että uusi teknologia lisää ympäristötietoisuutta ja sitä kautta osaamista, jolla voidaan vähentää aluksien negatiivisia ympäristövaikutuksia. Se näkyy kaikissa laivan toiminnoissa.”

Uuden laivaston myötä UPM:stä tulee ensimmäinen metsäteollisuustoimija, jonka kuljetukset hoituvat pääasiallisesti kestävän kehityksen mukaisilla aluksilla. Toimijat ympäri maailmaa etsivät keinoja pienentää toimintansa ja arvoketjujensa ympäristöjalanjälkeä, ja UPM pyrkiikin omalla toiminnallaan näyttämään esimerkkiä ja vastaamaan ympäristötietoisten asiakkaidensa tarpeisiin.

”UPM on sitoutunut vähentämää toimitusketjunsa kasvihuonepäästöjä 30 prosentilla vuoden 2030 loppuun mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on ratkaisevan tärkeää sijoittaa nykyaikaisiin aluksiin, jotka täyttävät tiukimmatkin ympäristövaatimukset. Näin autamme myös asiakkaitamme pienentämään oman toimintansa ympäristöjalanjälkeä”, Rikala summaa.

 

Teksti: Sini-Maria Melanen

Pääkuva: UPM