UPM.FI
Artikkeli | 04/06/2021 07:17:02 | 3 min Lukuaika

Täysin jäljitettävä toimitusketju

UPM Raflatacin tietyille tuotteille ja tuotantolaitoksille myönnetty jäljitettävän toimitusketjun sertifiointi auttaa asiakkaita ja brändinomistajia saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteitaan.

UPM Raflatac on ollut toimialansa etulinjassa kehittämässä kiertotalouden mukaisia ja uusiutuvia tarraratkaisuja. Näin UPM Raflatac vastaa tarpeeseen korvata neitseellisiä fossiilisia raaka-aineita kestävän kehityksen mukaisilla vaihtoehdoilla. Pakkaus- ja etikettiteollisuuden siirtyessä kiertotalouteen olennaista on huolehtia siitä, että koko arvoketju toimii kestävästi.

Tampereella, Puolassa Nowa Wiesissä, Yhdysvalloissa Mills Riverissä ja Kiinassa Changshussa sijaitseville tehtaille sekä yhdeksälle jakeluterminaalille eri puolilla maailmaa on myönnetty jäljitettävän toimitusketjun todentava ISCC PLUS (International Sustainability and Carbon Certification) -vastuullisuussertifikaatti.

”Kansainvälisesti tunnustettu laadukas biopohjaisten materiaalien ja muovin kiertotalouden ISCC PLUS -sertifiointi todistaa, että uusiutuvien ja kierrätettyjen raaka-aineidemme arvoketjut ovat täysin jäljitettäviä ja että yritykset täyttävät ympäristöä ja yhteiskuntavastuuta koskevien standardien vaatimukset. Tämä vahvistaa etumatkaamme alalla. Samalla se tukee asiakkaidemme ja brändinomistajien kestävälle kehitykselle asettamia tavoitteita”, kertoo vastuullisuuspäällikkö Oona Koski UPM Raflatacilta.

Uusiutuvat ja kierrätetyt vaihtoehdot

UPM Raflatacin tuotteille – kuten puupohjaiselle UPM Raflatac Forest FilmTM -materiaalille ja markkinoiden ensimmäiselle kierrätettyjä raaka-aineita sisältävälle polypropeenitarramateriaalille – on aiemmin myönnetty massabalanssiin perustuva ISCC PLUS -sertifikaatti.

”Kun markkinoille tuodaan uusia uusiutuvia ja kierrätettyjä raaka-aineita, on tärkeää tuntea raaka-aine ja varmistaa, että se on vastuullisesti hankittu. ISCC PLUS -sertifiointi perustuu massataseajatteluun, jossa biopohjaisilla ja kierrätetyillä vaihtoehdoilla korvataan vastaava määrä fossiilisia raaka-aineita tuotantoprosessissa”, Koski selventää.

Forest Film on Kosken mukaan erinomainen esimerkki UPM Raflatacin ja UPM Biofuelsin yhteistyöstä, jolla voidaan varmistaa arvoketjun läpinäkyvyys. Forest Filmin raaka-aineena käytetään UPM BioVerno -naftaa, sellutuotannon tähteestä valmistettavaa täysin puupohjaista ratkaisua, jonka ansiosta tuotteella on myös fossiilipohjaista tarramateriaalia pienempi hiilijalanjälki mutta täysin vastaava suorituskyky.

Edelläkävijä

Etsiessämme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisille raaka-aineille olemme kehittäneet myös kierrätettyjä raaka-aineita sisältävät muovipohjaiset tarramateriaalit. Nämä yhteistyössä kemian alan yrityksen SABICin kanssa kehitetyt ratkaisut ovat luokkansa ensimmäisiä kierrätetystä kuluttajamuovista valmistettuja tarramateriaaleja.

Kemiallisessa kierrätyksessä muovijäte pilkotaan alkuperäisiksi molekyyleiksi, joista voidaan valmistaa muoveja kuten polypropeenia, jotka vastaavat omaisuuksistaan neitseellisistä fossiilista raaka-aineista valmistettuja materiaaleja.  

”Kemiallisen kierrätyksen kehittäminen raaka-ainevirtojen laajentamiseksi on tärkeä vaihe muovien kiertotalouteen siirryttäessä. Tämä tuote on hyvä esimerkki siitä, että tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan yhteistyötä oikeiden kumppaneiden kanssa”, Koski toteaa.

Aleksi Koskela pääsi kesämestariksi Lappeenrannan biojalostamolle
Artikkeli | 08/10/2022 06:59:22 | 3 min

Aleksi Koskela pääsi kesämestariksi Lappeenrannan biojalostamolle

Lue lisää
Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä
Blogi | 07/06/2022 07:32:42 | 2 min

Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä

Lue lisää
Vastuullisuuden ytimessä
Artikkeli | 05/30/2022 12:46:19 | 9 min

Vastuullisuuden ytimessä

Lue lisää