UPM.FI
  • Toimitusketju
  • COVID-19 -keskustelua toimittajien kanssa parhaiden käytäntöjen ja ideoiden jakamiseksi
Blogi | 02/12/2021 06:41:58

COVID-19 -keskustelua toimittajien kanssa parhaiden käytäntöjen ja ideoiden jakamiseksi

COVID –19 on haastanut päivittäisiä työelämän rutiineja kaikkialla. Keskustelimme kahdessa ’pyöreän pöydän’ keskustelussa toimittajiemme kanssa siitä, mitä haasteita he ovat kohdanneet omassa toiminnassaan. Toimittajat edustivat eri toimialoja, mutta yhteistä heille oli työvoimavaltaisuus ja säännölliset tapaamiset ja toiminta asiakkaiden kanssa pandemiasta huolimatta. UPM:n hankinta-, vastuullisuus- ja työterveys- ja turvallisuustiimit toimivat yhdessä keskustelujen kokoonkutsujana.

Teemoiksi oli valittu työntekijöiden terveys ja turvallisuus ja näistä keskusteltiin avoimesti parhaita käytäntöjä jakaen. Ajan hengessä kaikki osallistuivat keskusteluun omilta työpisteiltään - useimmiten kotoa – mikä loi keskusteluihin rennon tunnelman. Myös keskustelujen suunnittelu ja aikataulutus osoittautui yllättävän sujuvaksi ja helpoksi, koska fyysiseen matkustamiseen ei mennyt aikaa.

Teemojen ympärillä riitti puhuttavaa: kuinka tunnistaa ja hallita riskejä ja varmistaa liiketoiminnan kannalta kriittisen matkustamisen turvallisuus, miten järjestää päivittäisiä suojatoimenpiteitä erilaisissa työympäristöissä, jne. Toimijoiden erilaiset tavat toimia herätti aktiivista keskustelua ja generoi uusia ideoita, joita kaikki kirjasivat aktiivisesti ylös viedäkseen niitä omaan työyhteisöönsä. Vaikka lähestymistapoja oli monia, työntekijöiden turvallisuus oli etusijalla kaikkialla. Kaikki osallistujat korostivat myös oikea-aikaisen ja käytännönläheisen viestinnän merkitystä.

Pilotoimme tällaista keskustelumallia COVID-19 -teemalla, mutta näemme sen toimivana monien muidenkin teemojen ympärillä. Saamamme palautteen perusteella keskusteluja arvostettiin suuresti, ei pelkästään ideoiden ja parhaiden käytäntöjen jakamisen takia vaan myös siksi, että keskusteluun tästä tärkeästä teemasta oli helppoa osallistua.  Toivomme, että tästä tulee meille uusi normaali tulevaisuudessa.

Kirjoittajat:
Merja Partio, Director, OHS
Kimmo Ståhlberg, Director, Supplier quality and sustainability