UPM.FI
  • Toimitusketju
  • Tehokkaampaa toimittaja-arviointia Together for Sustainability -verkoston avulla
Blogi | 05/27/2020 06:35:09 | 2 min Lukuaika

Tehokkaampaa toimittaja-arviointia Together for Sustainability -verkoston avulla

Nina Norjama

Director, Social responsibility

Kun kestävä kehitys on yrityksen liiketoiminnan ytimessä, se tarkoittaa sitoutumista läpinäkyvyyteen kaikkialla hankintaketjussa. Mutta jos toimittajia on 75 maassa yhteensä noin 24 000, niiden kaikkien arviointi ja auditointi itse on haastavaa. Siksi olemme liittyneet Together for Sustainability (TfS) -hankkeeseen, jonka verkostoon kuuluu yli 20 yritystä, jotka käyttävät merkittävän määrän kemikaaleja tuotannossaan.

TfS-hankkeessa mukana olevat yritykset saavat varmennettua tietoa kemikaalitoimittajien toiminnasta koskien esimerkiksi ympäristöä, työtä, ihmisoikeuksia, toiminnan eettisyyttä ja hankintaa. EcoVadis arvioi tiedot ennen kuin ne kirjataan TfS:n järjestelmään. EcoVadis tarjoaa maailmanlaajuisille hankintaketjuille liiketoiminnan kestävyysluokituksia ja tietoa sekä yhteistyön tehokkuutta parantavia työkaluja.

Koska kaikkien mukana olevien toimijoiden toiminta linkittyy tavalla tai toisella kemianteollisuuteen, toimimme usein samojen toimittajien kanssa. Siksi onkin järkevää jakaa varmennettua tietoa toimittajista. Toimittajien riskiarviointeja on huomattavasti tehokkaampaa tehdä yhdessä kuin yksin.

TfS-hankkeesta eivät kuitenkaan hyödy pelkästään siinä mukana olevat yritykset, vaan myös toimittajat itse. Toimittaja täyttää standardikyselyn vain kerran, minkä jälkeen vastaukset ovat kaikkien hankkeessa mukana olevien saatavilla. Tämä vähentää toimittajien työmäärää ja tarjoaa heille mahdollisuuden markkinoida liiketoimintaansa.

TfS-hanke mahdollistaa myös sen, että voimme arvioinnin tulosten perusteella tunnistaa helposti ne raaka-ainetoimittajat, jotka haluamme auditoida paikan päällä.TfS:n kautta meillä on käytettävissä päteviä ja valtuutettuja ulkoisia auditoijia, jotka voivat tehdä auditointeja meidän puolestamme. Kun auditointiraportti on valmis, se ja EcoVadiksen tekemä arviointi näkyvät myös muille TfS-hankkeen jäsenille.

Lopuksi haluan vielä korostaa, että tavoitteena ei ole etsiä syyllisisiä tai asettaa seuraamuksia vaan siitä, että haluamme auttaa toimittajia kehittämään toimintaansa. Jos huomaamme, että toimittajien vastuullisuudessa on korjattavaa, teemme yhdessä kehittämissuunnitelman. Joskus tarvitaan työturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, toisinaan taas ympäristöön tai ympäröivään yhteiskuntaan liittyviä toimia. Tämä vaatii usein aikaa ja rahaa molemmilta osapuolilta. UPM:n lopullinen tavoite on kuitenkin toimittajien kehittäminen.

 

Blogikirjoituksen kirjoittaja on UPM:n sosiaalisesta vastuullisuudesta vastaava johtaja Nina Norjama. Kirjoitus on julkaistu myös TfS:n verkkosivuilla 17.1.2020

 

Kirjoittaja

Nina Norjama

Nina Norjama

Director, Social responsibility |
Aleksi Koskela pääsi kesämestariksi Lappeenrannan biojalostamolle
Artikkeli | 08/10/2022 06:59:22 | 3 min

Aleksi Koskela pääsi kesämestariksi Lappeenrannan biojalostamolle

Lue lisää
Auditointi­koulutuksilla entistä vastuullisempia hankintaketjuja
Artikkeli | 04/19/2022 08:20:15 | 5 min

Auditointi­koulutuksilla entistä vastuullisempia hankintaketjuja

Lue lisää
Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä
Blogi | 07/06/2022 07:32:42 | 2 min

Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä

Lue lisää