UPM.FI
  • Timber
  • UPM Timberin uusi johtaja Antti Koulumies odottaa asiakasyhteistyötä innolla
Artikkeli | 06/14/2021 05:57:05

UPM Timberin uusi johtaja Antti Koulumies odottaa asiakasyhteistyötä innolla

UPM Timberin uusi johtaja Antti Koulumies aloitti työt kesäkuun alussa mielenkiintoisessa tilanteessa, sillä sahatavaran kauppa käy vilkkaana. Samaan aikaan raaka-aineen hiilijalanjälki ja vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ovat asiakkaille yhä tärkeämpiä. Koulumies uskoo, että vastuullisen sahateollisuuden edelläkävijänä UPM Timberillä on kaikki edellytykset vastata jatkossakin asiakkaiden odotuksiin.

Antti Koulumies astui tehtävässään ensi kertaa UPM:n palvelukseen.

”UPM Timberin tuote, vastuullisesti kasvatetuista metsistä saatava sahatavara, sopii hyvin arvomaailmaani. Kaikkien neljän sahamme tuotanto pyörii uusiutuvalla energialla, ja puutuotteet sitovat hiiltä koko elinkaarensa ajan”, hän sanoo.

Koulumies johtaa UPM Timberin lisäksi sen johtoryhmää ja on myös UPM Biorefiningin johtoryhmän jäsen. Edellinen johtaja Aki Temmes nimitettiin UPM:n talousjohtajaksi vuoden alussa.

Koulumies näkee, että UPM on nyt monella tapaa mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa.

”UPM kehittää uusia vaihtoehtoja kuidun käytölle. Myös puurakentamisen osalta tulevaisuus näyttää valoisalta ja tarjoaa monia mahdollisuuksia.”

Kokemuksia voi soveltaa puuraaka-aineeseen

Koulumies on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri Aalto-yliopistosta. Ennen siirtymistään UPM:lle hän työskenteli REEL Internationalin alumiiniliiketoiminnassa. Sinne hän päätyi yrityskaupan yhteydessä Metso Outotec Aluminiumista, jonka liiketoimintajohtajana hän keskittyi kannattavuuden parantamiseen, uusien tilausten hankintaan ja lopulta liiketoiminnan myyntiin.

”Kun kauppa REELille saatiin päätökseen, tuli hyvä hetki mennä eteenpäin.”

Koulumies on myös työskennellyt konsulttina McKinsey and Company:lla ja asunut muun muassa Etelä-Afrikassa ja Lontoossa. Metsäteollisuuteen mies tutustui kymmenisen vuotta sitten tutkiessaan isoa yrityskauppaa ja metsäteollisuuden arvonluontilogiikkaa.

Koulumies näkee alumiinissa ja sahatavarassa yhtäläisyyksiä.

”Alumiinia käytetään osin samoihin käyttötarkoituksiin kuin puuta, erityisesti rakentamisessa. Uskon ymmärtäväni raaka-ainetoimialan dynamiikkaa ja tuovani uusia ajatuksia UPM Timberiin.”

Sahatavaran kysyntä kasvaa voimakkaasti

UPM Timber toimittaa sahatavaraa asiakkaille huonekaluteollisuuteen, rakentamiseen, pakkauksiin ja jatkojalostukseen. Suomen ohella merkittäviä markkinoita ovat Kiina, Japani, Manner-Eurooppa ja Iso-Britannia. Sahatavaran kysyntä on kasvanut globaalisti, mikä on nostanut myös hintoja.

”Rakentamiseen liittyvä raaka-ainebisnes on aina syklistä. Puurakentaminen nostaa suosiotaan, kun rakentajat miettivät hiilijalanjälkeään koko elinkaaren ajalta. Myös koronapandemia on innostanut ihmisiä rakentamaan ja remontoimaan puusta. Osa vaikutuksista jää pysyviksi”, Koulumies arvioi.

UPM Timber kertoi alkuvuonna fossiilivapaasta tuotannostaan, joka pyörii pelkästään uusiutuvalla energialla. UPM:n konsernilla on kunnianhimoinen tavoite vähentää tuotantolaitosten hiilidioksidipäästöjä polttoaineiden ja ostetun sähkön osalta 65 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

”UPM:n etuna on se, että yrityksellä on hallussa koko ketju metsistä lopputuotteeseen. Tällä voi varmistaa vastuullisen toiminnan”, Koulumies sanoo.

Vastuullisuutta on kehitettävä yhdessä

Raaka-aineiden alkuperä ja hiilijalanjälki korostuvat kaiken aikaa – erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen vuoksi. Kaikki UPM:n sahatavara on sertifioitu joko FSC- tai Pefc-järjestelmän mukaisesti ja sille on saatavilla myös hiilijalanjälkilaskelmat sekä sahojen ympäristöselosteet.

Koulumies pitää tärkeänä, että asiakkaiden tarpeet ymmärretään ja niitä kuullaan jatkossakin.

”Toimitusvarmuus ja luotettavuus on tärkeää kaikilla markkinoilla niin Suomessa, Euroopassa kuin Kiinassa ja Japanissakin.”

UPM Timberin uusi johtaja kertoo odottavansa jo ensimmäisiä asiakastapaamisia. Hän haluaa käydä hyvää vuoropuhelua siitä, mitä vastuullisesti hankittu raaka-aine merkitsee asiakkaille ja heidän loppukäyttäjilleen.

”Kukaan ei voi mitata omaa vastuullisuuttaan tyhjiössä, vaan kaikki liittyy koko ketjuun, jolloin merkittävien parannusten saavuttaminen edellyttää yhteistyötä”, Koulumies tiivistää.

 Antti Koulumies

  • Syntynyt Espoossa, 1986
  • Tuotantotalouden diplomi-insinööri, Aalto-yliopisto
  • UPM Timberin liiketoimintajohtaja 2021
  • Perheeseen kuuluvat vaimo, kaksi pientä tytärtä ja australianlabradoodle
  • Harrastaa golfia, laskettelua, juoksua ja hiihtoa, myös klassinen musiikki on lähellä sydäntä