UPM.FI
Artikkeli | 03/11/2021 10:47:03 | 3 min Lukuaika

Yhteistyöllä uusiutuvia pakkausratkaisuja

Pakkausala on muutosten kourissa: kuluttajat ja päättäjät vaativat entistä kestävämpiä ratkaisuja. Siksi brändinomistajat ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita kierrätettävien ja kuitupohjaisten pakkausten osuuden kasvattamiselle. Brändinomistajat tarvitsevat tavoitteidensa saavuttamiseen koko pakkausalan arvoverkoston tukea, joten tästä syntyy liiketoimintamahdollisuuksia kaikille asianosaisille.

”Pakkausten perimmäisenä tarkoituksena on suojata tuotteita toimituksen aikana ja varmistaa niiden käyttöturvallisuus. Esimerkiksi monissa elintarvikkeissa tämä tarkoittaa sitä, että pakkauksen on tarjottava suojaa kosteudelta tai rasvalta. Nykyisin nämä ominaisuudet saavutetaan useimmiten muovirakenteisilla pakkauksilla, mutta kehitämme parhaillaan niille korvaavia kuitupohjaisia ratkaisuja, jotka ovat lisäksi kierrätettäviä ja ympäristön kannalta kestävämpiä”, UPM Specialty Papersin tuote- ja teknologiajohtaja Janne Varvemaa kertoo.

”Kun ketjun kaikki toimijat osallistuvat kehitystyöhön, voimme auttaa brändinomistajia lisäämään uusiutuvien pakkausmateriaalien käyttöä. Pakkausten arvoverkosto on laaja ja monitahoinen, mutta meillä kaikilla on samat haasteet ja mahdollisuudet. Paras tapa kehittää uusia vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille on yhdistää kunkin toimijan erityisosaaminen ja kehittää yhdessä uusia ratkaisuja kokeiltavaksi ja pilotoitavaksi”, hän toteaa.

Kun ketjun kaikki toimijat osallistuvat kehitystyöhön, voimme auttaa brändinomistajia lisäämään uusiutuvien pakkausmateriaalien käyttöä.

Järkeä pakkaukseen

Yhteistyöllä uudenlaisia pakkauksia 

UPM Specialty Papers tuo arvoverkostoon asiantuntemusta teknisesti vaativista papereista. Olemme parhaillaan mukana useissa brändinomistajien hankkeissa, joihin osallistuu monenlaisia pakkausalan toimijoita, kuten jalostajia, pakkauslinjojen valmistajia ja kemikaalitoimittajia.

Tuoteturvallisuus etusijalla

”Hyvä esimerkki yhdessä kehittämisestä on uusi UPM AsendoTM Pro- barrier-paperi. Hankkeen ensihetkistä lähtien olemme yhdessä pakkausten jalostajien kanssa testanneet tuotteen ominaisuuksia ja saaneet erittäin rohkaisevaa palautetta sen ominaisuuksista. Ne ovat keskeisiä, kun halutaan korvata muovipakkauksia. Olemme pyytäneet palautetta myös kierrätysjalostajilta varmistaaksemme, että paranneltu barrier-pinnoite ei heikennä tuotteen kierrätettävyyttä.”

Kuitupohjaiset pakkausmateriaalit osa ratkaisua

Yhdessä kehittäminen voi tarkoittaa myös sitä, että saamme teknistä palautetta paperiemme toiminnasta arvoketjun jokaisessa vaiheessa. Esimerkiksi monet pakkauslinjat on suunniteltu ja optimoitu muovia varten, joten testaamme paperin suorituskykyä yhdessä pakkauslinjojen valmistajien kanssa. Sen jälkeen voimme hyödyntää palautetta omassa tuotekehityksessämme.

Tärkeä osa yhteistä kehitystyötä on jo olemassa olevien paperiratkaisujen kokeilu mahdollisissa uusissa loppukäytöissä.  ”Toinen hyvä esimerkki yhdessä kehittämisestä on UPM SolideTM Lucent, jossa yhdistyvät oivallisesti lujuus ja hyvät paino-ominaisuudet ainutlaatuisella tavalla. Testaamme parhaillaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, kuinka sen ominaisuuksia voitaisiin käyttää vaativien loppukäyttöjen pakkaamisessa – esimerkiksi useita kuukausia säilyvät elintarvikkeet vaativat pakkauksilta erinomaisen barrier-suojan pilaantumisen estämiseksi”, Janne Varvemaa kertoo.

Teksti Timo Nykänen

Aleksi Koskela pääsi kesämestariksi Lappeenrannan biojalostamolle
Artikkeli | 08/10/2022 06:59:22 | 3 min

Aleksi Koskela pääsi kesämestariksi Lappeenrannan biojalostamolle

Lue lisää
Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä
Blogi | 07/06/2022 07:32:42 | 2 min

Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä

Lue lisää
Kuitupohjaiset pakkaus­materiaalit osa ratkaisua
Artikkeli | 06/24/2020 05:41:03 | 3 min

Kuitupohjaiset pakkaus­materiaalit osa ratkaisua

Lue lisää