UPM.FI
  • Raflatac
  • UPM Raflatac RAFNXT+ on maailman ensimmäinen hiilineutraali tarramateriaali
Artikkeli | 05/25/2022 08:32:44 | 5 min Lukuaika

UPM Raflatac RAFNXT+ on maailman ensimmäinen hiilineutraali tarramateriaali

Dan Rider

Hallitukset ja kuluttajat edellyttävät yhä useammin, että globaalit kuluttajabrändit panostavat kestävään kehitykseen. Pakkaus- ja tarramateriaalien jalanjäljen pienentäminen on yksi kestävän kehityksen kannalta tärkeä alue. Kompensoidakseen väistämättömiä päästöjä UPM Raflatac tuo markkinoille maailman ensimmäisen CarbonNeutral®-sertifioidun RAFNXT+- tarramateriaalin.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n elokuussa 2021 julkaistu ilmastoraportti ja Glasgow'n COP26-ilmastokokouksessa marraskuussa 2021 solmitut maailmanlaajuiset sopimukset ovat selviä todisteita siitä, että ilmastokriisistä on tulossa yhä kriittisempi globaali ongelma ja että toimiin on ryhdyttävä välittömästi.

Tuotteiden ja pakkausten jalanjäljen pienentäminen tarkoittaa raaka-aineiden kulutuksen vähentämistä, uusiutuvien ja kierrätettävien materiaalien käytön lisäämistä sekä kierrätyksen helpottamista.

Vastauksena kasvavaan paineeseen useat globaalit kuluttajabrändit pyrkivät lisäksi vaikuttamaan ilmastoon positiivisesti etsimällä todistetusti toimivia ratkaisuja, joiden avulla ne voivat pienentää ympäristövaikutustaan. Tämän vuoksi ne ovat sisällyttäneet yritysstrategioihinsa kattavia kestävän kehityksen aloitteita ja sitoutuneet tiukkoihin ilmastotavoitteisiin.

Täysin jäljitettävä toimitusketju

Kestävän kehityksen mukaiset pakkaukset ja hiilineutraalit etiketit, joissa kerrotaan selvästi sekä pakkauksen että etiketin vastuullisuudesta, kannustavat kuluttajia valitsemaan vastuullisempia tuotteita.

Kohti hiilineutraaliutta

UPM Raflatac julkisti vuonna 2019 maailman ensimmäisen Carbon Trustin verifioiman RAFNXT+-tarramateriaalin, joka auttaa kuluttajabrändejä pienentämään hiilijalanjälkeä ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Nyt yhtiö esittelee uuden hiilineutraalin RAFNXT+-vaihtoehdon, joka on maailman ensimmäinen Natural Capital Partnersin sertifioima CarbonNeutral®-tarramateriaali.

Etiketti on osa pakkausta, ja etikettejä on käytännössä kaikissa myytävissä tuotteissa. Suuriin brändeihin kohdistuu valtavaa painetta pakkausmateriaalin hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

 

Olemme yksi suurimmista tarramateriaalin valmistajista ja nyt tarjoamme asiakkaillemme maailman ensimmäisen hiilineutraalin tarramateriaalin. Tällä hetkellä testaamme markkinoiden kiinnostusta tuotettamme kohtaan. Jokainen pakkaus on erilainen. Jokainen tarina on erilainen. Mutta koska etiketti on hiilineutraali, se voi käytännössä vähentää pakkauksen hiilijalanjälkeä", UPM Raflatacin kestävän kehityksen johtaja Robert Taylor kertoo.

Uutta kestävän tuotesuunnittelun konseptia kehittämässä

UPM Raflatacin ensimmäiset hiilineutraalit tuotteet ovat CarbonNeutral-sertifioidut RAFNXT+-tarramateriaalit. Niiden avulla yritykset voivat kompensoida väistämättömiä päästöjään tukemalla sertifioituja päästökompensaatiohankkeita, mikä auttaa niitä vähentämään ilmastovaikutusta tavalla, joka voidaan ottaa huomioon hiilijalanjälkeä laskettaessa. UPM Raflatacille tämä on yksi askel kohti fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

"RAFNXT+ on ainutlaatuinen tarraratkaisu", Taylor lisää. "Se on peräisin FSC-sertifioiduista metsistä ja kilpailevia tuotteita ohuempi ja kevyempi, mutta siihen liittyvä metsätarina todella tekee siitä erilaisen. Tällä materiaalilla emme ainoastaan pienennä hiilijalanjälkeämme. Koska materiaali on ohuempaa ja kevyempää, metsään jää enemmän puita käytettäväksi muihin asioihin, joten resurssitehokkuus lisää myös metsän kapasiteettia ilmastonmuutosta hillitsevänä hiilinieluna. Tuotteen ilmastovaikutus on luotettavan lontoolaisen Carbon Trust -järjestön laskema ja varmentama. Lisäksi olemme tehneet siitä hiilineutraalin."

Kunnianhimoisesti kohti fossiilitonta tulevaisuutta

UPM Raflatacin RAFNXT+-tarramateriaalin CarbonNeutral-sertifioinnin on myöntänyt Natural Capital Partners syyskuussa 2021 CarbonNeutral-protokollan mukaisesti.

"Valitsimme Natural Capital Partnersin todentajaksi, koska halusimme osoittaa, että hiilipäästöjä todella kompensoidaan käytännössä. Kun tuote on luotettavan kolmannen osapuolen sertifioima, voimme välttää mahdolliset huolenaiheet viherpesusta tai harhaanjohtavista väitteistä. Kasvihuonekaasut todella vähenevät ilmakehästä, mikä on ratkaiseva tekijä", Taylor jatkaa.

Hiilipäästöjen kompensointi

UPM Raflatac tukee tällä hetkellä neljää hiilikompensaatiohanketta. Niillä torjutaan ilmastonmuutoksen syitä, tuetaan paikallisyhteisöjä ja niillä on selkeä yhteys YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Yhteistyöllä Natural Capital Partnersin kanssa varmistetaan, että investoinnit kohdistetaan oikein ja hiilipäästöjen vähentäminen on sekä mitattavissa että todennettavissa.

Nykyiset hankkeet keskittyvät ruohoalueiden suojeluun Yhdysvalloissa, vesi-infrastruktuurin kehittämiseen Afrikassa ja puhtaampaan ruoanvalmistukseen Bangladeshissa ja Kiinassa. Uusia hankkeita käynnistetään kysynnän mukaan, kun kiinnostus hiilineutraaleita tarramateriaaleja kohtaan kasvaa ja yhä useammat UPM:n asiakkaat valitsevat hiilineutraalin RAFNXT+-tarramateriaalin.

Taylorin mukaan juuri nyt on oikea aika toimia. "Haluamme korostaa, että tämä on ensimmäinen tuote laatuaan, ja toivomme saavuttavamme sen avulla positiivisia vaikutuksia. Toinen keskeinen asia on, että toimimme nopeasti tilanteessa, joka edellyttää välittömiä toimenpiteitä. Emme pääse kokonaan eroon hiilijalanjäljestämme, joten investoimme ja kompensoimme vihreän rahoituksen avulla hankkeisiin, joiden avulla voimme ehkäistä tai vähentää hiilen päätymistä ilmakehään."

"Hiilineutraalius on yksi työkalu, jonka avulla voimme irtautua fossiilisista raaka-aineista. Tarramateriaalimme saattavat tuottaa 5–10 % eri brändien pakkausten hiilijalanjäljestä, ja nämä yritykset ovat nyt sitoutuneet pienentämään hiilijalanjälkeään 20–40 %. Kun tarramateriaali itsessään vähentää hiilijalanjäljestä 5–10 %, se auttaa heitä tavoitteen saavuttamisessa", Taylor toteaa lopuksi.

Suomalainen vesi myydään puhtaudella

Leiriä ja yhteistä tulevaisuutta rakentamassa
Artikkeli | 06/28/2022 12:43:42 | 2 min

Leiriä ja yhteistä tulevaisuutta rakentamassa

Lue lisää
UPM pyytää päästödataa yli 20 000 toimittajaltaan
Artikkeli | 06/29/2022 07:19:21 | 4 min

UPM pyytää päästödataa yli 20 000 toimittajaltaan

Lue lisää
UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski
Artikkeli | 06/29/2022 12:56:12 | 5 min

UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski

Lue lisää