UPM.FI
Artikkeli | 09/06/2021 12:15:28 | 5 min Lukuaika

Kestävä metsänhoito ja monimuotoisuus keskiössä Minnesotassa

Pääkuva: Richard Hamilton Smith


 

UPM:n metsänhoitajat turvaavat Minnesotassa Blandinin tehtaan puunsaannin luonnon monimuotoisuuden huomioon ottavalla tavalla. Metsäekologi Sawyer Scherer kertoo miten.


Sawyer Scherer vastaa ensin tärkeimpään kysymykseen: mitä Smart Forestry℠ tarkoittaa? "Metsänhoitajat kiinnittivät ennen huomionsa vain puihin ja niiden tuottavuuteen, me keskitymme koko ekosysteemiin ja sen pitkän aikavälin kehitykseen. Ymmärrämme, että erityisesti luonnon ja sen tarpeiden huomioon ottaminen metsänhoidon suunnittelussa on hyödyllistä kaikkien kannalta – ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, ihmisten ja yrityksen. Näiden ohjeiden mukaisesti olemme kehittäneet UPM Blandinissa oman konseptimme."

Sawyer portrait.jpgSawyer Scherer on työskennellyt UPM Blandinin palveluksessa viiden vuoden ajan

Scherer, 30, on metsäekologi, joka yhdessä neljän metsänhoitajan ja tiimin vetäjän kanssa valvoo UPM:n metsiä Minnesotassa. Metsät kattavat 1 880 neliökilometrin kokoisen alueen, ja vastaavat siis kooltaan noin kaksi ja puoli kertaa New Yorkin kaupunkia. Tiimi varmistaa, että metsä pysyy tuottavana parhailla mahdollisilla istutuksilla, oikea-aikaisella ja oikeaoppisella puunkorjuulla sekä optimaalisella uudistamisella.

Metsänhoidolla on pitkät perinteet Yhdysvaltain keskilännen osavaltiossa. Grand Rapidsissa, noin 100 kilometrin päässä Lake Superior -järvestä sijaitseva Blandinin paperitehdas perustettiin vuonna 1901, ja se on yksi mantereen johtavista kevyesti päällystettyjen painopaperien valmistajista.

Luonnolla on myös erittäin suuri merkitys Minnesotassa, sillä osavaltiossa on valtavia metsiä, tuhansia järviä ja monimuotoisia ekosysteemejä. Siksi monet minnesotalaiset ovat huolissaan siitä, miten osavaltion metsien käy tulevaisuudessa. Tästäkin syystä Smart Forestry℠ on niin tärkeä konsepti.

Monokulttuuriset metsät eivät ole yhtä kestäviä

Smart Forestry℠ -konseptiin siirtymisen taustalla on monia syitä, joista tärkeimpinä kestävä kehitys ja luonnon monimuotoisuuden lisääminen. "Saha- ja selluliiketoimintaa harjoittaneet yhtiöt istuttivat vuosikymmenten ajan vain yhtä, heidän tarpeitaan vastaavaa puulajia. Tässä tapauksessa valkokuusta, joka on nopeasti kasvava, rakentamiseen ja paperituotantoon hyvin sopiva puulaji. Nykyään yhden lajikkeen istutusta pidetään vanhentuneena toimintatapana.”

Meitä metsänhoitajia huolestuttaa yhä enemmän se, miten puut reagoivat muutokseen
Sawyer Scherer, metsäekologi, UPM Blandin

 

"Meitä metsänhoitajia huolestuttaa yhä enemmän se, miten puut reagoivat muutokseen. Vain yhdestä puulajeista koostuvien metsien ongelma on, etteivät ne luonnostaan kestä yhtä hyvin hyönteisten aiheuttamia tuhoja, tulvia ja kuivuutta, maaperän eroosiota, vieraslajeja ja ilmastonmuutosta."

Sawyerin mukaan Smart Forestry℠ on yksi ratkaisu näihin ongelmiin. "Valkokuusi on edelleen vallitseva puulaji. Nykyään istutamme sitä kuitenkin alueille, joissa sitä esiintyy luonnostaan." UPM Blandin istuttaa vuosittain noin 600 000 puuta, joista yhä suurempi osuus on amerikanpunamäntyjä, palsamipihtoja, strobusmäntyjä ja muita lajeja.

Smart Forestry℠ tarkoittaa vain sellaisten puulajien istuttamista, jotka menestyvät alueella maaperän, tuulen, sademäärän, kasvillisuuden ja pinnanmuotojen mukaan. Näin syntyy metsiä, joissa on useita puulajeja sekä eri-ikäisiä ja -kokoisia puita. "Strategia on myös taloudellisesti kannattava pitkällä aikavälillä, kun puut ovat täysikasvuisia ja valmiina kaadettaviksi. Se vähentää merkittävästi metsäkadon riskiä ja suojaa metsäresursseja huomattavasti paremmin", Sawyer Scherer kertoo.

 

CC_FI_Forest (3).jpg x_AMI9978 (1).jpg
Monokulttuurinen metsä (kuva vasemmalla) oli pitkään vallitseva, mutta monimuotoisessa metsätaloudessa (kuva oikealla) ympäristö ja luonto on otettu huomioon monin eri tavoin ja sillä on suuri merkitys etenkin ilmastonmuutokseen sopeutumisessa.

 

Schererin tiimi hyödyntää myös elinkaariajattelua puiden tutkimiseen sekä istutusväleihin liittyvien säädösten ja uudistushakkuiden vaikutusten arvioimiseen. Tällä tavalla metsäsuunnitteluun sisällytetään arvokkaita elinympäristökriteerejä. Avainasemassa on myös jäkälille, sammalille, sienille ja eläinlajeille tärkeän lahopuun säästäminen.

Pitkän aikavälin strategia voittaa

Mitä muut voivat oppia Smart Forestry℠ -konseptista? "Tärkeintä on laatia pitkän aikavälin liiketoimintastrategia", Sawyer Scherer sanoo. UPM:n toimintastrategiassa varmistetaan, että alue pysyy vahingoittumattomana, sitä ylläpidetään talousmetsänä eikä sinne rakenneta. Näin yhtiön metsänhoitajat voivat tarkastella metsänhoitoa pitkäjänteisesti, koska metsää ei voi käyttää muihin tarkoituksiin. "Smart Forestry℠ on myös tärkeä työkalu ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Sen avulla ylläpidetään terveitä metsiä, jotka poistavat hiilidioksidia ilmasta ja joilla on siten keskeinen rooli hiilen sitomisessa."

UPM Blandinin paperitehdas:

Toimipaikka: Grand Rapids, Minnesota, USA
Perustettu: 1901
UPM:n omistuksessa: 1997-
Metsäalue: noin 76 000 hehtaaria
Vuodessa istutetut puut.: noin 600 000
Työntekijöitä: 240
Tuotantokapasiteetti: 225 000 t/v
Paperituotteet: Coated magazine papers (LWC) - Cote H, Cote G, Cote Plus H, Cote Silk, Cote Plus G, Ultra H, Ultra Plus H, Ultra Silk H, Ultra G.

 

Yhteystiedot:
UPM Blandin 
115 SW First Street
Grand Rapids,
MN 55744-3699
USA
tel: +1 218 327 6200

UPM Blandin

 

Lue lisää UPM Communication Papersin verrkosivuilla

 
Augsburg – kestävän metsätalouden ja paperiliiketoiminnan kohtaamispaikka
Artikkeli | 10/04/2021 13:40:37 | 11 min

Augsburg – kestävän metsätalouden ja paperiliiketoiminnan kohtaamispaikka

Lue lisää
Paperin tuotannon kautta globaaliin vastuullisuus­rooliin
Artikkeli | 06/15/2022 10:49:53 | 3 min

Paperin tuotannon kautta globaaliin vastuullisuus­rooliin

Lue lisää
Monet keinot käyttöön pandemian torjunnassa
Artikkeli | 03/11/2022 10:06:36 | 6 min

Monet keinot käyttöön pandemian torjunnassa

Lue lisää