UPM.FI
  • Biopolttoaineet
  • Voivatko sähköpolttoaineet auttaa ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä?
Artikkeli | 11/30/2021 14:24:42 | 6 min Lukuaika

Voivatko sähköpolttoaineet auttaa ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä?

Silja Kudel

Journalist

Sähköpolttoaineet ovat yksi uusista, innostavista hiilidioksidineutraalien energianlähteiden vaihtoehdoista. Tobias Block eFuel Alliance -järjestöstä selittää, miten synteettisillä sähköpolttoaineilla voi olla merkittävä rooli liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.

Maailma lämpenee jatkuvasti fossiilisten polttoaineiden päästöjen vuoksi, ja nyt on otollinen aika vastata aikamme suurimpaan haasteeseen, ihmisen teoista johtuvaan ilmastonmuutokseen.

Glasgow'ssa tehdyt lupaukset edellyttävät kiireellistä yhteistyötä esimerkiksi liikennesektorilla, jonka päästöjen odotetaan jälleen kasvavan Covid-19-pandemian aiheuttaman liikenteen merkittävän vähenemisen jälkeen, raportoi Euroopan ympäristökeskus.

Mikä on järkevin tapa saavuttaa hiilineutraalius liikenteessä: sähköistyminen, vety, biopolttoaineet vai synteettiset polttoaineet?

"Niitä ei pidä ajatella kilpailevina vaan toisiaan täydentävinä teknologioina. Ilmastokriisi on niin akuutti ongelma, että tarvitsemme kaikkia käytettävissä olevia ratkaisuja mahdollisimman nopeasti. Jokaisella ratkaisulla on omat etunsa", toteaa tohtori Tobias Block, eFuel Alliancen strateginen johtaja. eFuel Alliance on yli 150 jäsenyrityksen yhteenliittymä, joka edistää vedystä tuotettavien synteettisten polttoaineiden markkinoiden kasvattamista. 

Mitä sähköpolttoaineet ovat?

Sähköpolttoaineet ovat uusiutuvasta energiasta tuotettava uusi drop-in-polttoaineluokka. Polttoaineita valmistetaan erottamalla happi ja vety vedestä uusiutuvan sähkön avulla. Vety yhdistetään teollisuuden päästöistä tai suoraan ilmasta talteen otettuun hiilidioksidiin, ja niistä tuotetaan hiilivetyjä, kuten bensiiniä, dieseliä, metaania tai lentopolttoaineita.

"Tulevaisuudessa sähköpolttoaineiden markkinat ovat varmasti suuret ja niille on useita loppukäyttökohteita, koska niitä voidaan käyttää samoissa käyttökohteissa, joissa fossiilisia polttoaineita käytetään nykyään, liikenteestä kemianteollisuuteen", Block sanoo.

Hän lisää, että sähköpolttoaineiden suurin potentiaali on lento- ja laivaliikenteessä, joissa hyötykuormat ovat suuret ja sähköinen käyttövoima on vaikeampi saavuttaa.

”Tieliikennesektorilla, joka Euroopan ympäristökeskuksen mukaan aiheuttaa 72 % kaikista liikenteen päästöistä EU:ssa, sähköpolttoaineet voivat täydentää sähköistymistä”, sanoo Block.

"Sähköinen liikkuvuus toimii matalilla hyötykuormilla, mutta on myös tieliikenneasiakkaita, joilla toimintasäteet ovat pitkiä ja hyötykuormat suuret. Heillekin on tarjottava ilmastoneutraali ratkaisu."

UPM-Biofuels-Truck-1000x562.jpg

Liikenteen hiilipäästöjen vähentämiseen ei löydy kaikenkattavaa ratkaisua, ja siksi kaikki mahdolliset kestävät vaihtoehdot on otettava käyttöön. Synteettiset sähköpolttoaineet antavat meille lisää vaihtoehtoja päästöjen vähentämiseen jo käytössä olevalla ajokalustolla, kehittyneiden biopolttoaineiden käytön rinnalla. Näin erityisesti haastavilla raskaiden kuljetusten, merenkulun ja lentoliikenteen alueilla.

Pitääkö 1,4 miljardille autolle jättää hyvästit?

Drop-in-ratkaisuna sähköpolttoaineiden kiistaton etu on yhteensopivuus olemassa olevan jakeluverkoston ja ajoneuvojen kanssa. Maailmassa on tällä hetkellä yli 1,4 miljardia polttomoottorilla varustettua ajoneuvoa, ja sähköpolttoaineiden laajalla käyttöönotolla tarjottaisiin ratkaisu olemassa oleville ajoneuvoille.

"Sähköpolttoaineet eivät edellytä sähköautojen tapaan uusien jakeluasemien rakentamista tai täysin uuden järjestelmän kehittämistä. Ratkaisu sopii olemassa oleville ajoneuvoille ja laivoille", Block kertoo. 

Sähköpolttoaineiden huono puoli on niiden verrattain huono kokonaistehokkuusaste, koska ne edellyttävät useita energianmuuntoja.

"Tätä ongelmaa kompensoi kuitenkin sähköpolttoaineiden hyvä varastoitavuus ja mahdollisuus kuljettaa niitä nykyisessä jakeluverkostossa. Voimme hyödyntää parhaita tuotantolaitoksia (esimerkiksi patagonialainen tuulipuisto tuottaa neljä kertaa enemmän tuulivoimaa kuin saksalainen tuulipuisto) ja kuljettaa sähköpolttoainetta helposti putkistoissa tai säiliöissä. Tämä joustavuus korvaa energiahäviöt", selittää Block.

Poliittiset esteet

Ilmastokriisiin on reagoitava nopeasti, mikä herättää kysymyksen: miksi sähköpolttoaineita ei ole jo otettu laajalti käyttöön? Mikä hidastaa niiden läpimurtoa?

Block selittää, että käynnissä on useita pilottihankkeita, mutta olemme yhä vuosien päässä laajemmista teollisista ratkaisuista. "Suurin ongelma on, että liiketoiminta ei ole vielä kannattavaa, sillä poliittiset toimintakehykset eivät kannusta laaja-alaisiin investointeihin", hän harmittelee.

Hän ja eFuel Alliance pyrkivät ahkeralla lobbauksella tuomaan useita lainsäädännöllisiä epäjohdonmukaisuuksia Brysselissä olevien päättäjien tietoon.

"Ensinnäkin, sähköpolttoaineita verotetaan tällä hetkellä fossiilisten polttoaineiden tapaan, mikä on järjetöntä. Jos EU haluaa tukea ilmastoneutraalia teknologiaa, sähköpolttoaineiden verotuksen on oltava reilumpaa", hän toteaa.

Blockin mukaan toinen ongelma on EU:n kapea-alainen keskittyminen "päästöttömiin" ajoneuvoihin: "Otetaan huomioon vain liikenteen lähipäästöjen sisältämät kasvihuonekaasut, mutta aiemmissa tuotantovaiheissa syntyvät päästöt jätetään huomioimatta."

Fossiiliset raaka-aineet historiaan

Ensimmäisten suurempien sähköpolttoainemäärien odotetaan tulevan käyttöön seuraavan vuosikymmenen aikana, sillä autonvalmistajat Porsche ja Siemens Energy rakentavat yhdessä sähköpolttoainetehtaan Patagoniaan. Tehtaan odotetaan tuottavan 550 miljoonaa litraa sähköpolttoainetta vuoteen 2026 mennessä.

Vaikka yleisesti hyväksytään, että sähköpolttoaineet ovat välttämättömiä energian pitkäaikaisvarastoinnille merenkulussa ja kemianteollisuudessa, käynnissä on yhä vilkas ideologinen keskustelu tieliikenteen tulevaisuudesta.

Euroopan komissio on ehdottanut, että kaikkien uusien henkilöautojen on oltava sähköisiä vuodesta 2035 lähtien, ja jos ehdotus hyväksytään, sähköpolttoaineiden käyttömahdollisuudet Euroopan teillä olisivat rajalliset.

"On vain odotettava päätöstä, mutta olisi hyvin riskialtista ja tarpeetonta turvautua vain yhteen teknologiaan Euroopassa.”

Blockin keskeisin viesti on asian kiireellisyys. "Euroopalla on ainutlaatuinen tilaisuus kehittää uusi liiketoimintamalli polttoaineteollisuudelle, mutta kaikki riippuu siitä, onnistummeko tekemään liiketoiminnasta houkuttelevaa", hän toteaa.

"Ainut ratkaisu ilmastoneutraaliuuteen on antaa fossiilisten raaka-aineiden jäädä historiaan. Meidän ei kannata tuhlata aikaa keskustellen siitä, kannattaako vetyyn, sähköön tai muihin ratkaisuihin investoida tai missä ja milloin investoinnit on tehtävä. Investoinnit on tehtävä heti. Nämä rahat eivät mene hukkaan." 

 

Lue lisää:

UPM BioVerno -polttoaine kaikkiin dieselmoottoreihin

Kestävä metsätalous ja fossiilisten korvaaminen ovat avaimet EU:n vihreään kasvuun