UPM.FI
  • Biolääketiede
  • UPM Biomedicalsin GrowDex® mukana taistelussa syöpää vastaan
Artikkeli | 02/04/2021 08:02:25

UPM Biomedicalsin GrowDex® mukana taistelussa syöpää vastaan

Syöpä on toiseksi yleisin kuolinsyy maailmassa, ja valitettavasti koko ajan kasvava maailmanlaajuinen taakka. Joka vuosi todetaan noin 18 miljoonaa syöpää, joten syövät ovat 2000-luvun merkittävimpiä kansanterveyshaasteita.

UPM Biomedicals osallistuu syövän vastaiseen taisteluun puupohjaisella hydrogeelillä. Koivusta ja vedestä valmistettu GrowDex® -hydrogeeli jäljittelee ihmissolujen luonnollista kasvuympäristöä ja siten edistää solujen kasvua. Syöpäsoluja kasvattavat tutkijat pystyvät tutkimaan syövän biologiaa, mallintamaan taudin etenemistä ja etsimään entistä tehokkaampia lääkkeitä.

GrowDex on käytössä akateemisessa tutkimuksessa, yksityisten tutkimuslaitosten tutkimusohjelmissa sekä näiden tahojen yhteishankkeissa lääke- ja biotekniikkateollisuuden kanssa. UPM Biomedicals on parhaillaan mukana 60 erilaisessa yhteistyöhankkeessa, ja se omistaa yli 300 patenttia tulevaisuutta turvaamassa.

Lääkkeiden kehitys nopeutuu

GrowDexin tapaisten, nanofibrillaarisesta koivuselluloosasta valmistettujen tuotteiden suhteellisen nopea hyväksyminen ei ole yllättävää, kun sitä tarkemmin ajattelee. Solut kasvavat hydrogeelissä kolmiulotteisesti, jolloin niiden käytös jäljittelee paremmin ihmiskehon ainutlaatuisia olosuhteita kuin perinteiset kaksiulotteiset viljelyt tasaisessa petrimaljassa. Toinen tärkeä etu on se, että GrowDexin koostumus ei vaihtele. Tutkijat voivat luottaa solukokeiden tuloksiin tietäessään, että soluvasteiden vaihtelu tulee testatuista lääkkeistä eikä geelistä.

Toisin kuin perinteiset tuotteet, GrowDex ei myöskään sisällä eläinperäistä DNA:ta, joka voisi haitata DNA:n sekvensointia. Tämän ominaisuuden merkitystä korostaa tuote-etiikka, joka on yhä tärkeämpi asia yhä useammalle tutkijalle.

Edistyneillä 3D-solumäärityksillä saadut tulokset ennustavat entistä paremmin lääkkeiden todellista suorituskykyä, josta ei varmuutta saada ennen kuin vuosien kliinisissä kokeissa potilaiden kanssa. Lääkekehityksen aika lyhenee, ja paljon pelätyt epäonnistumiset myöhemmissä, kalliimmissa kehitysvaiheissa ovat paremmin vältettävissä.

Monipuoliset GrowDex-geelit soveltuvat sekä yksittäistapauksien akateemiseen tutkimukseen että massiivisia lääketutkimuksiin teollisuudessa, jossa tuhansia eri lääkkeitä voidaan testata ihmisen soluilla automaattisesti käyttäen laboratoriorobotiikkaa.

Kolmiulotteisen soluviljelyn seuraavassa vaiheessa kyseeseen tulevat ns. organ-on-a-chip -mallinnus ja biotulostetut kudokset, joilla voidaan mallintaa ihmisen elimiä pienessä mittakaavassa. Myös tällä kiehtovalla saralla UPM Biomedicalsilla on useita projekteja yliopistojen ja teollisuuden kanssa.

GrowDexillä on monia sovelluksia

Lääkekehityksen lisäksi GrowDexia tutkitaan yksilöllisessä lääketieteessä, missä tavoitteena on valita paras hoito tietyn potilaan harvinaiseen syöpään. Potilaan kasvaimesta otetaan näyte, jonka soluja viljellään GrowDex-hydrogeelissä.

Luotu syöpäsolumalli edustaa alkuperäistä kasvainta. Syöpälääkkeitä tai lääkeyhdistelmiä voidaan testata tähän potilasta edustavaan 3D-malliin parhaiten juuri niitä syöpäsoluja tuhoavan lääkkeen tai lääkeyhdistelmän löytämiseksi. Tehokkainta lääkettä voidaan sitten käyttää hoitona, jolloin vältetään moninaiset hoidot ja myös säästetään veronmaksajien rahaa.

Edellä kuvattu yksilöllinen syövän hoito ja tutkimus on vielä lapsenkengissään. Se vaatii hoitavalta lääkäriltä erityistä kiinnostusta alan tutkimukseen ja yhteydenpitoa tutkijoiden kanssa. Yksilölliset syövän hoitomenetelmät ovat kuitenkin jo pelastaneet henkiä harvinaisissa syöpätapauksissa.

GrowDex toimii myös kudosten ja solujen sekä mahdollisesti myös nykyaikaisten lääkkeiden, rokotteiden ja muiden biologisesti aktiivisten yhdisteiden varastoinnissa ja kuljetuksessa. Geeli suojelee säilöttävää tai kuljetettavaa kohdetta ja pitää sen aktiivisena pidempään kehonlämmössä 37oC. Tuoreiden näytteiden lisäksi GrowDex-geeli mahdollistaa solujen pakastekuivaamisen, mikä puolestaan mahdollistaa varastoinnin huoneenlämmössä sen sijaan, että ne jäädytettäisiin, jolloin osa soluista ei selviä sulatuksesta.

UPM Biomedicals pähkinänkuoressa

  • Haluamme olla keskeinen solujen tukiverkoston toimittaja regeneratiivisessa lääketieteessä - alkaen koepalojen patologisesta varastoinnista jatkuen jalostuksen, kasvatuksen, puhdistuksen ja kuvantamisen kautta aina soluterapiaan ja kudosimplanttien valmistukseen.
  • Tarjoamme lääkekehityksen markkinoille tuoteperheen: GrowDex® 3D-soluviljelyyn, GrowDase ™ solujen hellävaraiseen vapautumiseen ja GrowInk ™ 3D biotulostukseen.
  • Kliinisellä alalla keskitymme kehittyneisiin haavanhoitosovelluksiin CE-merkityillä FibDex ® -sidoksilla.
  • Kaikki tuotteet perustuvat biologisesti yhteensopivaan hydrogeeliin, joka on valmistettu koivuselluloosasta ja siten tarjoaa eläinperäisistä aineista vapaan ympäristön ihmisen solujen parantumiselle, vahvistumiselle, erilaistumiselle, varastoinnille ja kuljettamiselle.
  • Meillä on tällä alalla yli 300 patenttia ja jatkamme ratkaisujen kehittämistä yli 60 projektissa.
  • UPM Biomedicalsin tuotteet valmistetaan UPM tehtaalla Lappeenrannassa.

Tutustu UPM Biomedicalsiin