UPM.FI
  • Beyond fossils
  • Linjassa Pariisin sopimuksen 1,5 °C ilmastotavoitteen kanssa
Blogi | 11/05/2020 13:40:08

Linjassa Pariisin sopimuksen 1,5 °C ilmastotavoitteen kanssa

Ilmastonmuutos on tärkeä teema, jonka suhteen yritysten odotetaan toimivan määrätietoisesti ja nopeasti. Se on myös teema, minkä suhteen on syytä tukeutua tieteeseen, vaikka tieteelläkin on aina haastajansa.

Vastuullinen yritys kuuntelee sidosryhmiään ja hakee kaiken saatavilla olevan tiedon päätöksentekonsa tueksi. Tiedeyhteisö on yksi sidosryhmistämme. Sen suurimpia huolia ovat ihmisen aiheuttama ilmastomuutos ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, jotka ongelmina kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. Koska luonnonvarojen kestävä käyttö on toimintamme perusedellytys, ilmastoon liittyvät toimemme ja tavoitteemme ovatkin jo pitkään perustuneet viimeisimpiin tiedeyhteisön laajasti hyväksymiin näkemyksiin.

Yhteistyötä tiedelähtöisesti

Science Based Targets (SBTi) -aloite on YK:n Global Compactin, CDP:n, WRI:n ja WWF:n yhteishanke, joka kannustaa yrityksiä asettamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset päästövähennystavoitteet. Se toimii ja arvioi yrityksiä tieteelliseen tutkimukseen perustuvan tiedon pohjalta. Yhteistyömme SBTi:n kanssa alkoi jo vuonna 2017, ja vuonna 2019 SBTi linjasi, että vuonna 2015 asettamamme 30 prosentin päästötavoite on 2°C asteen mukainen.

Jo silloin totesimme olemassa olevan tutkimustiedon perusteella, että pystymme parempaan. Vuoden 2019 aikana tekemämme metsiin ja päästöihin liittyvän skenaariotyön perusteella otimme tammikuussa 2020 askeleen eteenpäin ja allekirjoitimme YK:n Global Compact Business Ambition for 1.5°C -aloitteen. Samalla julkaisimme aiempaa tiukemman päästötavoitteen vähentää fossiilisia CO2-päästöjämme 65 prosentilla vuodesta 2015 vuoteen 2030 mennessä. Haimme uudelle tavoitteelle SBTi-hyväksyntää ja itse asiassa saimme sen tänään. Uusi tavoitteemme siis vastaa Pariisin ilmastosopimuksen asettamia tavoitteita rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5°C asteeseen.

Fokus metsissä, tuotannossa ja tuotteissa

UPM keskittyy ilmastotoimissaan metsiin, tuotannon päästöihin ja tuotteisiin. Tällä saralla on tapahtunut paljon muutamassa vuodessa. Vuonna 2018 aloitimme yhteistyön Ilmatieteenlaitoksen kanssa tutkimalla ilmastonmuutoksen fyysisiä vaikutuksia Suomessa, Saksassa, Kiinassa ja Uruguayssa. Tulokset julkaistiin osana Ilmatieteenlaitoksen julkaisusarjaa vuonna 2019 (EN).  Samaan aikaan selvitimme itse eri päästöskenaarioiden kautta ilmastonmuutoksen laajempia vaikutuksia koko UPM:n toimintaan.

Vuoden 2019 aikana Luonnonvarakeskus (LUKE) tutki UPM:n Suomessa sijaitsevien metsien hiilitasetta ja tutkimus jatkuu Uruguayn puuviljelmillä. Tuotteiden ilmastovaikutuksiin liittyen aloitimme juuri yhteistutkimuksen Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) ja saksalaisen Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg gGmbH (ifeu) kanssa. Metsien ja tuotteiden roolista osana ilmastomuutoskehitystä onkin vielä paljon opittavaa.

Päästöjen suhteen tiede on selkeämpää. Se tarjosi meille mahdollisuuden peilata globaaleja kokonaispäästöjämme päästövähennystavoitteisiin, jotka meidän on mahdollista saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Sen jälkeen olikin helpompaa käydä sisäistä keskustelua päästötavoitetasosta, johon voimme sitoutua. Meilläkin olisi ollut vaihtoehto sitoutua ensin ja tarkentaa tavoitteemme vasta myöhemmin, mutta halusimme tehdä selvitystyön omin voimin ja etupainotteisesti. Tänään saatu hyväksyntä vahvistaa, että näinkin voi toimia.

Tuomas Niemi, Manager, Standards, UPM Responsibility (vasen)
Sami Lundgren, VP, UPM Responsibility 
image84j2.png