UPM.FI
Artikkeli | 08/14/2020 09:10:57

Monimuotoisuus ja mukaan ottaminen kannattavat

Ajassa, jossa globalisaatio ja kaupungistuminen tuovat yhteen ihmisiä maailman eri kolkista ja digitaaliset yhteydet poistavat vuorovaikutuksen fyysisiä esteitä, monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen huomioiminen on tärkeämpää kuin koskaan – niin työyhteisöissä kuin koko yhteiskunnassa.

Monimuotoisuus eli diversiteetti on kiistämätön tosiasia. Se muodostuu niistä näkyvistä ja näkymättömistä ominaisuuksista, jotka tekevät meistä yksilöllisiä, kuten sukupuoli, kansallisuus, ikä, taidot, uskonto, sukupuoli-identiteetti tai seksuaalinen suuntautuminen. Mukaan ottaminen, inkluusio, taas on tietoinen valinta, jonka teemme päivittäin. Keskeinen osa tätä on tunnustaa ja tunnistaa omat ja työyhteisön ennakkoasenteet ja niiden vaikutukset sekä tehdä aktiivisesti työtä monimuotoisuuden vaalimiseksi.

Monimuotoisuus ja mukaan ottaminen UPM:ssä

Työympäristö, jossa kaikki voivat olla aidosti oma itsensä, kannustaa innovaatioihin sekä tukee yrityksen kilpailukykyä. Accenturen Getting to Equal -tutkimuksen mukaan eniten tasa-arvoa ja monimuotoisuutta edistävissä yrityksissä työntekijät ovat 11 kertaa innovatiivisempia kuin vähiten tasa-arvoisissa ja monimuotoisissa. Tunne yhteenkuuluvuudesta voimaannuttaa työntekijöitä ottamaan riskejä ja innovoimaan.

Raflatac Group

Accenturen palveluksessa on 482 000 työntekijää ympäri maailman, ja olemme määrittäneet monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen yhtiön toiminnan prioriteetiksi. Olemme sitoutuneet varmistamaan, että työyhteisössämme kaikki tuntevat kuuluvansa joukkoon. Yhtiömme johto, yksiköiden nimetyt monimuotoisuus- ja inkluusiojohtajat, monimuotoisuusverkostojen vetäjät ja kaikki työntekijämme myötävaikuttavat matkaamme; tämä on osa liiketoimintaamme ja vaatii meitä ottamaan vastuuta joka tasolla. Osana matkaamme olemme asettaneet tavoitteeksi, että vuoteen 2025 mennessä Accenturen palveluksessa on globaalisti yhtä paljon naisia ja miehiä. Tällä hetkellä naisten osuus henkilöstöstämme on 44 %, kun se vuonna 2011 oli 35 %.

Monimuotoisuuden ja mukaan ottamisen huomioiminen yrityksen toiminnassa on tänä päivänä erittäin tärkeää niin työnhakijoille, asiakkaille kuin nykyisille työntekijöillekin. Ihmiset haluavat kiinnittyä ja käyttää aikaansa yrityksiin, jotka jakavat heidän arvonsa.

Monimuotoisuus ja mukaan ottaminen luovat kilpailuetua kaikilla toimialoilla. Ideaalitilanteessa jokaisella yrityksellä on liiketoimintastrategiaan kytketty monimuotoisuusstrategia, joka luo perustan yrityksen ja johtajien toiminnalle. Nykyjohtajien odotetaan tukevan aktiivisesti mukaan ottavaa työkulttuuria. Kun organisaation johdolla on tämän suhteen selkeä viesti ja suunta ja jokainen työntekijä tuntee olonsa arvostetuksi, laaja ja vaikuttava muutos on mahdollinen.

NELLIE BORRERO

Managing Director, Global Senior Inclusion and Diversity Lead, Accenture