UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee osaksi yritysten arkea, kun se tehdään kaikille ymmärrettäväksi
Blogi | 12/10/2019 06:30:53

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee osaksi yritysten arkea, kun se tehdään kaikille ymmärrettäväksi

Nina Norjama

Director, Social responsibility

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja yritysten sitoutuminen niihin YK:n Ohjaavien Periaatteiden mukaisesti oli keskustelun aiheena ”Towards a Common Agenda for Action” -konferenssissa Brysselissä joulukuun alussa. Tilaisuus oli yksi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden päätapahtumista. Minulla oli kunnia edustaa UPM:ää paneelissa, missä keskusteltiin lainsäädännöstä osana työkaluja vastuullisen liiketoiminnan edistämisessä.

UPM on sitoutunut YK:n Ohjaaviin Periaatteisin Yrityksistä ja Ihmisoikeuksista ja kunnioittaa ihmisoikeuksia osana vastuullista liiketoimintaa.  Tähän meitä on motivoinut oman toimintaohjeemme ja ihmisoikeussitoumuksiemme lisäksi pitkäjänteinen yhteistyömme YK:n Global Compact -aloitteen kanssa. Myös sidosryhmiemme kasvavat odotukset kannustavat meitä tekemään jatkuvaa työtä ihmisoikeusloukkauksien estämiseksi.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on UPM:lle paljolti riskienhallintaa. Vaikka ihmisoikeusriskeissä on ensisijaisesti kyse vaikutuksista ihmisiin, ovat ne usein myös liiketoiminta- ja maineriskejä yrityksille. Negatiiviset ihmisoikeusvaikutukset, kuten esimerkiksi kuolemaan johtavat tapaturmat tuotantolaitoksillamme tai lapsityövoima hankintaketjuissa, ovat nousseet esille riskienhallintaprosessissamme ja raportoimme neljännesvuosittain UPM:n hallitukselle työstämme niiden estämiseksi. Tämän lisäksi kunnianhimoinen tavoitteemme on sitouttaa hankintaketjumme 24 000 toimijaa ihmisoikeusloukkauksia ehkäisevään työhön.

Uskon, että jokainen vastuullisesti toimiva yritys haluaa hallita riskejään. Olen kuitenkin huolissani siitä, ymmärtävätkö yritykset mistä perimmiltään on kyse, kun puhumme ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja siihen liittyvästä ”due diligencestä”. YK:n ohjaavat periaatteet on erinomainen dokumentti, mutta sen sisältö voi olla haastavaa luettavaa ei-asiantuntijoille. Jotta pääsemme viemään asioita laajalti käytäntöön, on meidän kerrottava niistä selkokielisesti ja vältettävä monimutkaista terminologiaa.  Meidän on myös saatava useita erilaisia toimijoita mukaan tähän työhön. Kaikilla ei ole vastuullisuustiimejä tai ihmisoikeusasiantuntijoita organisaatioissaan ja siksi ihmisoikeusriskien ja -vaikutusten arviointi on tuotava ymmärrettävästi osaksi yritysten arkea esimerkiksi riskienhallinnassa, henkilöstöhallinnossa ja hankintatiimeissä toimiville henkilöille. Tämä vaatii yhteistyötä eri teollisuudenalojen ja erilaisten sidosryhmien välillä ja yhteisymmärryksen rakentamista siitä, mikä on riittävää huolellisuutta missäkin tilanteessa. Ymmärryksen kasvattaminen ja keskustelun ylläpitäminen luovat perustan tarkoituksenmukaiselle toiminnalle.

Kirjoittaja

Nina Norjama

Nina Norjama

Director, Social responsibility |