UPM.FI
Blogi | 09/27/2019 07:33:15

Eurooppa suuntaa kohti biokiertotaloutta

Arvokkaiden luonnonvarojen kulutuksessa on tulossa raja vastaan ja siksi tarvitaan jättiloikka kohti kiertotaloutta. Nykyinen lineaarinen käytä ja hävitä -kulttuuri ei voi jatkua yritysten, ihmisten eikä ympäristön näkökulmasta katsottuna. Kestävä tasapaino edellyttää yhteiskunnallista muutosta, johon sekä yritykset että yksilöt osallistuvat.

Kiertotalous on globaali megatrendi, jonka avaa monia mahdollisuuksia. Voimme esimerkiksi vauhdittaa monia hankkeita sekä EU-tasolla että maailmanlaajuisesti, pyrkiä suljettuun kiertoon ja ottaa tästä kaikesta kaikki hyöty irti. EU:n komissio on sitoutunut jatkamaan vuonna 2015 hyväksytyn kiertotaloustoimintasuunnitelman toimeenpanoa. Sen tavoitteena on edistää työllisyyttä, kasvua ja investointeja ja luoda hiilineutraali, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous. 

Vähähiilinen, ilmaston kannalta kestävä kiertotalous teemana EDSCE-tapahtumassa 

Helsingissä 30.9.–1.10. järjestettävä EDSCE (European Days for Sustainable Circular Economy) on tärkein kiertotalouteen keskittyvä tapahtuma Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella. Tapahtumassa pyritään edistämään vähähiilistä, ilmaston kannalta kestävää kiertotaloutta ja nostamaan esiin eurooppalaisia menestystarinoita ja kumppanuuksia eri teollisuuden aloilta ja organisaatioista.  

Metsäteollisuudella on biopohjaisena teollisuudenalana merkittävä rooli uusien, fossiilisia materiaaleja korvaavien vaihtoehtojen kehittämisessä. Kestävästi hoidetut metsät ja kiertotalous- periaatteet ovat olleet modernin metsäteollisuuden kulmakiviä jo pitkään, ja me tuemme osaltamme vahvasti biopohjaisen kiertotalouden kehitystä Euroopassa.  

Kansalliset ja EU-tason julkiset panostukset ovat kiertotalouden toteutuksessa ratkaisevassa asemassa. On ehdottoman tärkeää, että Horizon Europe -ohjelman rahoitus jatkuu. Horizon Europe on kunnianhimoinen 100 miljardin euron tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jota EU:n komissio on ehdottanut käynnistettäväksi Horizon 2020 -ohjelman jatkoksi.

Resurssitehokkuus ja ekodesign-innovaatiot ovat UPM:n Biofore-strategian ytimessä. Pyrimme hyödyntämään tehokkaasti kaikki raaka-aineet ja prosesseissamme syntyvät sivuvirrat ja valmistamaan niistä uusiutuvia ja kierrätettäviä tuotteita. Uskomme, että jokaisella prosessivirralla on oma arvonsa ja että optimoimalla toimintamme voimme päästä kokonaan eroon jätteestä. 

Hyvä esimerkki tästä on raakamäntyöljy. Se on kemiallisen selluntuotannon sivutuote, jota käytetään Lappeenrannan biojalostamollamme uusiutuvan UPM BioVerno -dieselin ja -naftan raaka-aineena. Valmistamaamme dieseliä käytetään vähäpäästöisenä polttoaineena ja naftaa puolestaan esimerkiksi drop-in-kemikaalina uusiutuvan muovin valmistuksessa.  

Biopohjaista UPM BioVerno -naftaa käytetään korvaamaan fossiilipohjainen sisäpintamateriaali maitopakkauksissa. Tähän yhteishankkeeseen osallistuivat UPM, Dow Chemical Company, Elopak ja Arla. 

Toinen hyvä esimerkki jätteen hyödyntämisestä on tuhka, jota syntyy polton yhteydessä erilaisista biohöyrykattiloista. Tuhkatuotteilla on monia käyttökohteita esimerkiksi uusiutumattomien mineraalien korvaajana sementtiteollisuudessa, maanrakennuksessa ja paperitäyteaineiden tuotannossa. Tuhkaa käytetään myös perinteiseen tapaan lannoitteena, jolloin se palaa ravinteina takaisin metsään.   

tuotteet.jpg

Löytyykö viherlipeäsakalle kestävä loppukäyttöratkaisu?  

Matkamme kohti kiertotaloutta jatkuu. Yksi vastuullisuustavoitteistamme on kiinteän kaatopaikkajätteen nollataso vuoteen 2030 mennessä. Vaikeimmat haasteet edellyttävät yhteistyötä ja innovatiivista ajattelua. Olemme saavuttaneet kiinteää kaatopaikkajätettä koskevasta tavoitteestamme 90 % mutta pystymme vielä parempaan. Etsimme esimerkiksi innovatiivisia kumppaneita, joiden kanssa löytäisimme kestävän tavan hyödyntää viherlipeäsakkaa.   

Uskomme, että kiertotaloudella voidaan vastata resurssien ylikäyttöön ja hillitä ilmastonmuutosta. Siirtyminen lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen edellyttää yhteisesti sovittuja ja yhtenäisiä periaatteita, ohjeistuksia ja terminologiaa. Tämän vuoksi olemme mukana kiertotalouteen liittyvässä ISO-standardisointityössä.   

Tule tapaamaan UPM:läisiä osastollemme EDSCE-tapahtumaan! Kerromme mielellämme lisää merkittävistä kiertotalousratkaisuistamme. 

 

Kirjoittaja

Esa Laurinsilta

Esa Laurinsilta

Johtaja, Strategiset kumppanuudet, UPM |

Kirjoittaja

Taru Päiväläinen

Taru Päiväläinen

Päällikkö, tuotannon tuki, ympäristöasiat, UPM |