UPM.FI
Blogi | 12/03/2015 09:35:00

Uhka vai mahdollisuus?

Stefan Sundman

Vice President, Public and Media Relations, UPM

Aina välillä minulta kysytään, onko ilmastonmuutos meille uhka vai mahdollisuus. Lienee itsestään selvää, että ilmaston lämpeneminen on kansakunnalle suuri haaste, jonka vaikutuksia on vaikea ennakoida. Kukaan ei kyseenalaista, että kehitystä on hillittävä. Yhtälailla on selvää, että toimia on tehtävä todella laajasti maailmassa, jotta merkittäviä tuloksia saavutetaan. Tätä tavoitellaan myös YK:n Pariisin ilmastokokouksessa.

Mikä on ilmastonmuutoksen vaikutus UPM:ään, strategiaamme ja toimintaamme?

Ilmastonmuutoksen torjunta tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia edelläkävijöille, jotka onnistuvat valmistamaan kestäviä, ilmastoystävällisiä tuotteita. Samalla etenkin ilmastopolitiikka voi aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia, jotka eivät aina ole välttämättömiä päästöjen vähenemiseksi, tai kustannuksia, joita kilpailijoilla ei ole. Tulosten kannalta on siis varmistettava, että politiikkatoimet ovat maailmanlaajuisesti kattavia. Asettamalla samat vaatimukset kaikille toimijoille varmistetaan myös, että toimijoiden keskinäinen kilpailutilanne ei vääristy.

UPM käyttää raaka-aineenaan uusiutuvaa puuta, josta jalostetaan erilaisia biopohjaisia tuotteita. Ne ovat usein uudelleenkäytettäviä ja kierrätettäviä. Kehitämme samalla intohimoisesti uusia puupohjaisia materiaaleja ja tuotteita, joilla voi korvata nykyisiä fossiiliseen öljyyn perustuvia hyödykkeitä. Uskomme, että kun erilaisten luonnonvarojen kysyntä maailmassa kasvaa, tullaan uusiutuvia luonnonvaroja suosimaan fossiilisten sijaan. Uusiutuvien luonnonvarojen kestävä käyttäminen ei nimittäin lisää ilmakehään uutta hiilidioksidia, kuten fossiiliset luonnonvarat tekevät.

Ilmastonmuutoksen torjuntaan voi myös osallistua jokainen kuluttaja omilla valinnoillaan. Usein uusien tuotteiden markkinoille pääsy voi olla haasteellista, mutta tietoisilla valinnoilla myös kuluttajat voivat olla mukana luomassa kysyntää kestäville, ilmastoystävällisille tuotteille.

Esimerkiksi liikenteen päästöjen hillitsemiseksi UPM on kehittänyt selluntuotannon tähteestä biopolttoaineen. Uusiutuva dieselpolttoaineemme UPM BioVerno sopii sellaisenaan nykyautoihin, ja sen ilmastovaikutus on vain 20 %:a vastaavaan fossiiliseen dieseliin verrattuna. Kehitämme myös esimerkiksi puupohjaisia kemikaaleja, joilla voidaan korvata öljypohjaisia tuotteita.

Uhka vai mahdollisuus? Oma johtopäätökseni on, että ilmastonmuutoksen hillintä tarjoaa vastuullisille edelläkävijäyrityksille liiketoimintamahdollisuuksia. Etenkin silloin, kun politiikka on tasapuolista ja tähtää todellisiin maailmanlaajuisiin päästöjenvähennyksiin.

Stefan Sundmanin blogi on alun perin julkaistu Metsäteollisuus ry:n Lastuja-blogissa.

Kirjoittaja

Stefan Sundman

Stefan Sundman

Vice President, Public and Media Relations, UPM |
Näytä lisää