UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Metsätuotteilla suuri rooli ilmastovaikutuksien hillitsemisessä
Blogi | 11/27/2015 08:43:00

Metsätuotteilla suuri rooli ilmastovaikutuksien hillitsemisessä

Päivi Salpakivi-Salomaa

Director, Stakeholder Relations, Uruguay

"Skandinaavinen vastuullisuusmalli ja kestävät metsänhoitokäytännöt tarjoavat merkittävästi mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, mikäli ne skaalataan osaksi biotaloutta", totesi SCA:n Patrik Isaksson. Isaksson avasi tiede-, teknologia- ja innovaatioalojen edustajille järjestetyn Low-carbon technology Platform – konferenssin 13. lokakuuta Tukholmassa. "Jos skandinaavista mallia noudatettaisiin laajemmin, ehkäisisimme tehokkaasti metsäkatoa ja raaka-aineiden tuhlausta. Käytössä olevista keinoista juuri näin hidastaisimme ilmastonmuutosta kaikkein eniten. Eikö siis olisi hyödyllistä tunnistaa skandinaviisen mallin menestystekijät?" kysyy Isaksson.

Tukholman konferenssi oli yksi monista tilaisuuksista, joissa eri sidosryhmät jakavat näkemyksiään ilmastonmuutoksesta ennen joulukuussa pidettävää YK:n Pariisin ilmastokokousta. Ilmastokokouksen päätavoitteena on saada aikaan kaikkia maailman valtioita sitova ilmastosopimus ensimmäistä kertaa YK:n yli 20-vuotisen neuvotteluhistorian aikana.

Tukholmassa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui WBCSD:n metsäryhmän jäseniä, julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijoita, kansalaisjärjestöjä ja tutkimuslaitoksia. Konferenssissa keskusteltiin laajasti teollisuudenalan moninaisista mahdollisuuksista. UPM avasi keskustelun kertomalla lignoselluloosapohjaisista biopolttoaine- ja biokemikaali-innovaatioistaan, jotka ovat syntyneet sekä UPM:n oman tutkimuksen että EU:n ja Bio-based Industries Consortiumin (BIC) kanssa tehdyn julkisen ja yksityisen yhteistyön pohjalta.

Patric Isaksson, SCA

Patrik Isaksson, SCA: Skandinaavinen vastuullisuusmalli ja kestävät metsänhoitokäytännöt tarjoavat merkittävästi mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi, mikäli ne skaalataan osaksi biotaloutta.

Haaste heitetty teollisuudenaloille ja poliittisille päättäjille

Tukholman konferenssissa listattiin biotaloutta edistäviä suosituksia teollisuudenaloille ja päättäjille. Ryhmä suosittelee mm. kestävien metsänhoitokäytäntöjen käyttöönottoa helpottavia työkaluja, joiden avulla voidaan edistää metsän uusiutuvuutta, hiilineutraaliutta ja luonnon monimuotoisuutta. Poliittisille päättäjille lähetettävän listan kärkipäässä ovat yhtenäiset, yksinkertaiset laskentasäännöt raaka-aineiden kasvihuonekaasuille sekä johdonmukaiset käytännöt sääntelyn aiheuttamien riskien vähentämiseksi. Suosituksissa korostetaan myös biomateriaalien käytön edistämistä rakennus- ja taloussektoreilla ja markkinointia suunnittelijoille ja arkkitehdeille, joiden on tärkeää tuntea fossiilisia materiaaleja korvaavien biomassapohjaisten materiaalien mahdollisuudet.

Miten skandinaavinen metsäteollisuus ja biotalous voivat ratkaista ongelman?

Skandinaavisessa mallissa on joitakin yhteisiä nimittäjiä, kuten kaikille avoin tasokas ja monipuolinen koulutus, yhteisiin sääntöihin perustuvat kestävät käytännöt sekä toimintaan kohdistuvien lakien ja säädösten ymmärtäminen. Skandinaviassa on myös tyypillisesti selkeä maanomistusrakenne ja pitkä historia kansallisten metsien inventoinnissa, mitkä ohjaavat hyviä käytäntöjä. Lisäksi yksityiset metsänomistajat haluavat usein pitää hyvää huolta metsistään, jotta niistä riittää iloa myös seuraaville sukupolville. Tämä voi olla yksi syy siihen, miksi meillä pidetään tärkeänä puhdasta vettä ja raikasta ilmaa.

Lopuksi voimme vielä kysyä, mitkä ovat tämän teollisuusalan tarjoamat vaihtoehdot? Metsäryhmän jäsenyritykset ovat sitoutuneet lisäämään yhteistyötä metsien suojelun ja ennallistamisen osa-alueilla sekä edistämään kestävän metsänhoidon käytäntöjä ja tunnettuutta. Lisäksi metsäryhmä pyrkii vastaamaan metsätuotteiden maailmanlaajuiseen kysyntään moninkertaistamalla uusiutuvien tuotteiden käytön, ja investoimalla uuteen teknologiaan, jonka avulla voidaan tuottaa innovatiivisia biotuotteita. Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yhteistyön lisäksi osaamisen ja parhaiden käytäntöjen jakamista.

Stockholm

Low Carbon Technology Partnerships (LCTPi) on aloite, jossa UPM ja muut WBCSD:n metsäryhmään kuuluvat jäsenet keskustelevat ilmastohaasteista ja metsäteollisuuden vastauksista haasteisiin. Lokakuussa ryhmä kokoontui SCA:n toimitiloissa Tukholmassa.

Low-carbon technology Platform in Stockholm for Science, Technology and Innovation, Tukholma, 13. lokakuuta 2015

Kirjoittaja

Päivi Salpakivi-Salomaa

Päivi Salpakivi-Salomaa

Director, Stakeholder Relations, Uruguay |