UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Kankea regulaatio uhkaa kiertotalouden monia mahdollisuuksia
Blogi | 11/13/2018 10:52:14

Kankea regulaatio uhkaa kiertotalouden monia mahdollisuuksia

Esa Laurinsilta

Johtaja, Strategiset kumppanuudet, UPM

Resurssitehokkuus on UPM:n Biofore-strategian ytimessä. Haluamme käyttää arvokkaan, uusituvan metsäbiomassan mahdollisimman hyvin ja vastuullisesti. Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä.

Metsäteollisuudessa kiertotalous saattaa kuulostaa uudelta nimeltä toimintatavalle, jota olemme kehittäneet jo vuosia. Kiertotalousajattelu laajemmassa mittakaavassa tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia myös meille, koska kiertotalous sovittaa yhteen ympäristöön ja talouteen liittyvät tavoitteet. Olemme vahvasti mukana kehittämässä biotaloutta ja siihen perustuvaa talouden ja teollisuuden vallankumousta. UPM Ecodesign -konsepti uusien tuotteiden ja prosessien kehittämisessä on hyvä esimerkki jo käytössä olevasta vastuullisesta toimintatavasta. Yhteinen tavoitteemme on tehdä asenne- ja toimintatapojen muutoksesta pysyvä. Kiertotalous saa koko ajan enemmän hyväksyntää Euroopassa ja Suomessa poliitikoilla on hyvä ymmärrys kiertotalouden mahdollisuuksista. Suomella onkin mahdollisuus olla edelläkävijä Euroopassa, sillä hyvä perusta on luotu. Yksi seuraavan hallituksen haasteista on biotalouden ja kiertotalouden edistäminen sekä luomalla hankkeita tukevia teollisuusohjelmia että ohjaamalla soveltuvan regulaation kautta. Teollisuuden vahva huolenaihe on liian jäykkä ja byrokraattinen regulaatio esimerkiksi teollisuuden sivu- ja jätevirtojen hyödyntämisessä. Yhteistyö yli toimialarajojen on välttämätöntä Suomessa. Systeemiset ratkaisut yhteistyössä eri teollisuuden alojen (elintarvike-, kemian- ja metsäteollisuus sekä maatalous) välillä luovat uutta liiketoimintamahdollisuuksia esimerkiksi energiajärjestelmien kehittämisessä ja ravinteiden kierrätyksessä.

Linear-and-circular-economy-diagrams-870x490

Lineaarinen ja syklinen talousmalli (lähde: EllenMacArthur Foundation)

Suomessa Sitra on toiminut kiertotalouden promoottorina ja Kiertotalous 2015 -tapahtuma keräsi tammikuussa 600 asiasta kiinnostunutta eri sidosryhmien edustajaa Helsingin Kaapelitehtaalle. Tapahtuman pääpuhujana oli Joss Bleriot EllenMacArthur Foundation:sta, joka on kiertotalouden johtava uranuurtaja maailmassa. Säätiön kehittämä kiertotalouden malli huomioi sekä teknisten että biologisten materiaalien uudelleen käytön ja hyödyntämisen, kierrätys pelkästään ei riitä. Lineaarisesta resursseja tuhlaavasta talousmallista on siirryttävä sykliseen malliin. Joss Bleriot korostaa myös koulutuksen merkitystä, on huolehdittava tulevaisuuden ammattilaisten kouluttamisesta syklisen talousmallin mukaisesti. Jatkossa tarvitaan toiminnan organisointi kansallisella tasolla Suomessa, koska kiertotalous on vahvasti paikallista toimintaa. SHOK:eilla, erityisesti FIBIC ja Cleen, on mahdollisuus ottaa merkittävä rooli biotalous- ja kiertotaloushankkeiden edistämisessä ja hyödyntämisessä. Biotalousarvoketjuun tarvitaan lisää pelaajia, tässä on mahdollisuus eri kokoisille yrityksille ja start-up:lle yhdessä tutkimuslaitosten kanssa.

Lue lisää kiertotalouden kannattavuudesta:

https://agenda.weforum.org/2014/11/making-transition-circular-economy/ http://www.ellenmacarthurfoundation.org/

Pääkuva: Kiertotalous on uusi talousmalli, joka lisää ja ylläpitää arvoa (lähde: Sitran käännös EllenMacArthur Foundationin alkuperäiskaaviosta)