UPM.FI
Artikkeli | 11/21/2019 06:54:26 | 3 min Lukuaika

Ligniinin läpimurto

UPM BioPiva ligniini on sataprosenttisesti biopohjainen vaihtoehto fossiilisille materiaaleille.

Noin neljännes puun kuivasta mas­sasta on ligniiniä, joka erotetaan sel­luntuotannon prosessissa ja kierräte­tään perinteisesti bioenergiaksi polttamalla. Ligniinin uudet, innovatii­viset käyttötavat ovat toimiva keino vähentää eri teollisuudenalojen ympäristövaikutuksia ja riippuvuutta fossiilisista materiaaleista.

UPM on edelläkävijä vuosikymmenten tutkimustyössä mutkikkaaksi paljastuneessa ligniinin hyödyntämisessä muun muassa hartseissa, liimoissa, biomuoveissa ja polyuretaa­neissa.

Vuoden 2017 syksystä lähtien ligniiniä on käytetty osana UPM Plywoodin vanerinvalmistuksessa käyttämää WISA BioBond -liimaa. Tällä hetkellä ligniinillä voidaan korvata noin kaksi kolmasosaa liimassa tyypillisesti käytettävästä fenolista.

Luontoäidin monimutkainen lahja

”Luontoäiti on suunnitellut tämän aineen – sen rakenteen ja tavan rea­goida – erittäin monimutkaisella tavalla”, UPM Biochemicalsin ligniiniliiketoiminnan vetäjä Christian Hübsch kertoo.

Christian-Hubsch.jpg

”Kymmenen vuoden kuluttua ligniinipohjaiset fenolihartsit ovat uusi normaali globaalilla tasolla. Esimerkiksi fenolihartsiteollisuus voisi käyttää lähes miljoona tonnia ligniiniä”, Christian Hübsch kuvailee.

UPM:n ligniiniosaamisen ydintä on tarjota asiakaskohtaisia ratkaisuja ligniinin käyttökoh­teisiin.

”Emme myy vain jauhetta, vaan osaamista siitä, miten sitä voi käyt­tää. Teemme asiakkaidemme kanssa yhteistyötä, jotta he pääsevät nopeasti ja näppärästi käyttä­mään tuotetta”, ligniiniliiketoiminnan kehityksestä vastaava päällikkö Suvi Pietarinen kuvailee.

UPM BioPiva™ ligniiniä ja sen käyt­töön liittyvää teknologiaa toimitetaan monille suurille hartsinvalmistajille maailmanlaajuisesti. Yksi näistä on Prefere Resins, joka on yksi ligniini­pohjaisten vaneriliimojen edelläkävi­jöistä Euroopassa. Prefere Resinsin teknologiajohtaja, tohtori Michael Schwab on toiminut ligniinitutkimuksen parissa jo parin­kymmenen vuoden ajan.

”Olen nähnyt monia yrityksiä kau­pallistaa ligniini. Nyt se vihdoin tapah­tuu suuremmassa mittakaavassa. Yhteistyö UPM Biochemicalsin kanssa on meille hyvin tärkeää, sillä ligniinin rooli hartseissa tulee väis­tämättä kasvamaan, etenkin rakenn­usteollisuudessa. Meidän roolimme on tuoda yhteen hart­sin komponentit ja luoda itse loppu­tuote”, Schwab kuvailee.

Sparraajana markkinoiden laatujohtaja

Tiivis tuotekehitysyhteistyö vanerimarkkinan laatujohtaja UPM Plywoodin kanssa on asettanut ligniiniratkai­suille tiukat laatuvaa­timukset.  Ensimmäiset koeajot tehtiin vuonna 2013.

”Onnistumisille on asetettu alusta asti hyvin tiukat kriteerit. Lopputuotteiden laadun on oltava kaikin tavoin vähintään yhtä hyvä kuin aikaisemmin”, UPM Plywoodin tuotannon ja operatiivisen toimin­nan johtajana työskentelevä Mika Kekki painottaa.

WISA BioBondia käytetään par­haillaan kahdella UPM Plywoodin tehtaalla ja sen käyttöönottoa laajen­netaan asteittain muihin tehtaisiin.

ligniini_pietarinen_valkonen.jpg

Sanna Valkonen (vas.) ja Suvi Pietarinen ovat ligniiniteknologian innokkaita puolestapuhujia.

”Kehitystyö ei ole aina ollut suo­raviivaista. Mutta aina on ollut se tunne, että ligniinissä on valtava potentiaali ja UPM:llä keinot tarttua siihen. Tunne on vah­vistunut viime vuosina, kun fossiilis­ten raaka-aineiden käytöstä ja ilmas­tosta on puhuttu yhä enemmän. Se, että pystyy olemaan osa muutosta, antaa paljon voimia kehitystyö­hön”, Suvi Pietarinen sanoo.

UPM Biochemicalsilla nähdään, että pitkällä aikavälillä edessä on ligniinin käytön valtavirtaistumi­nen useilla teollisuuden aloilla.

 

Lisätietoa lignIinin käyttötavoista löydät täältä

UPM BioPiva™ ligniInin löydät täältä

Lue alkuperäinen juttu Biofore-lehdestämme

 

Teksti: Saara Töyssy
Kuvat: Janne Lehtinen; UPM, Haastateltava