UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Kestävää maankäyttöä tuleville sukupolville
Artikkeli | 06/25/2019 06:12:30 | 2 min Lukuaika

Kestävää maankäyttöä tuleville sukupolville

”Kysymys ei ole pelkästään metsien käytöstä, vaan otamme toiminnassamme huomioon luonnon ja ekosysteemin asettamat rajat ja vaatimukset kokonaisuudessaan. UPM:n harjoittama moderni metsätalous on erinomainen esimerkki vastuullisesta maankäytöstä,” UPM:n globaaleista metsäasioista vastaava johtaja Timo Lehesvirta painottaa.

 

Puunhankinnan ohella luonnon monimuotoisuus, vesien suojelu, maaperän käyttö ja metsien ihmisille tarjoamat hyödyt ovat olennainen osa UPM:n lähestymistapaa.

”Metsät ovat tärkeä osa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyvää ratkaisua. Puut sitovat ilmakehästä hiilidioksidia, tuottavat happea ja kierrättävät vettä. Kun maa-alue kasvaa metsää ja tuottaa puuraaka-ainetta, samalla se toimii hiilinieluna, mikä on myönteistä myös ilmaston kannalta katsottuna,” hän huomauttaa.

Samalla puut tuottavat arvokasta raaka-ainetta, jota voidaan käyttää mitä erilaisimpiin tarkoituksiin.

”Kestävällä tavalla hoidetuista metsistä saatava uusiutuva puuraaka-aine on erinomainen vaihtoehto korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. Puuraaka-ainetta jalostettaessa metsän tuottamat hyödyt moninkertaistuvat. Metsissä riittää raaka-ainetta myös esimerkiksi lääke- ja kosmetiikkateollisuuden tuotteisiin.”

Metsien virkistyskäyttö lisää metsien terveysvaikutuksia auttaen meitä jaksamaan. Samalla metsän tuottamat marjat, sienet ja yrtit ovat merkittävä ja monipuolinen ravinnontuotannon lähde.

Kestävän biotalouden perusta

UPM:n ekosysteemipalvelut ovat osa kokonaisvaltaista metsien hallintaa, joka luo puitteet vastuulliselle maankäytölle.

”Ekosysteemipalveluiden tuottajina pyrimme maksimoimaan luonnon tuottamat positiiviset vaikutukset maapallon, ihmisten ja liiketoiminnan yhteiseksi hyväksi. Haluamme siirtää kehittämämme nykyaikaiset metsänhoidon opit metsäasiakkaiden käytettäväksi laadukkaina metsäpalveluina ja edistyksellisinä metsästandardeina.”

Luonnon monimuotoisuus luo biotaloudelle kestävän perustan. Ihmiset hyödyntävät niitä resursseja, joita heillä on kulloinkin käytössään.

Lehesvirta edellyttää, että kestävyyden mittareita on kehitettävä siten, että eri alojen tuotannon vaikutuksista ja ihmisen toiminnan kokonaisvaikutuksista luonnon ja ympäristön kantokykyyn kuvataan nykyistä kattavammin ja tarkemmin. Talousmetsien arvo on saatava näkyviin kokonaisuudessaan.

”Ihmiset hyötyvät terveestä ekosysteemistä monin tavoin. Ekosysteemipalveluihin liittyvän mallin avulla pyrimme laskemaan ja havainnollistamaan kaikki ne hyödyt, joita vastuullinen toteutettu metsätalous ihmisille tarjoaa.”

”Tavoitteenamme on, että metsäluonnon tila yhtiön metsissä paranee samalla, kun huolehdimme tehokkaasta puuntuotannosta. Uusiutuvien resurssien säilyttäminen luo tuleville sukupolville mahdollisuuden hyödyntää ja jatkaa biotaloutta kestävällä tavalla,” hän päättää.

 

Teksti: Vesa Puoskari

Leiriä ja yhteistä tulevaisuutta rakentamassa
Artikkeli | 06/28/2022 12:43:42 | 2 min

Leiriä ja yhteistä tulevaisuutta rakentamassa

Lue lisää
Aleksi Koskela pääsi kesämestariksi Lappeenrannan biojalostamolle
Artikkeli | 08/10/2022 06:59:22 | 3 min

Aleksi Koskela pääsi kesämestariksi Lappeenrannan biojalostamolle

Lue lisää
Lehtipuiden lisääminen parantaa puuston kasvua, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastokestävyyttä
Artikkeli | 05/20/2021 12:20:35 | 3 min

Lehtipuiden lisääminen parantaa puuston kasvua, luonnon monimuotoisuutta ja ilmastokestävyyttä

Lue lisää