UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Uruguayn ihmisoikeusarviointi tehtiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa
Artikkeli | 05/14/2019 06:23:02

Uruguayn ihmisoikeusarviointi tehtiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa

Teemme systemaattista työtä varmistaaksemme, että ihmisoikeudet toteutuvat arvoketjussamme. Vuonna 2018 otimme tärkeän askeleen Uruguayssa, missä kartoitimme, mitkä ovat vakavimmat ihmisoikeusriskit Fray Bentosin sellutehtaalla. Meitä avusti tässä työssä YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaaviin periaatteisiin erikoistunut kansalaisjärjestö Shift.

Alustava ihmisoikeusriskikartoitus toteutettiin kaikissa 75 UPM:n tuotantolaitoksessa maailmanlaajuisesti vuonna 2017.  Työ oli osa ihmisoikeusriskikartoitusohjelmaamme ja sen havainnot muodostavat perustan jatkuvalle arvioinnillemme vakavimpien ihmisoikeusvaikutusten tunnistamiseksi ja niiden varmentamiseksi paikallisella tasolla.

”Halusimme jatkaa yhteistyötä Shiftin kanssa ja päätimme tehdä ensimmäisen paikallisen ihmisoikeuksien riskiarviointimme toiminnastamme Uruguayssa. Tavoitteemme oli oppia lisää ja parantaa kykyämme tarttua ihmisoikeusaiheisiin paikallisella tasolla. Lisäksi haluamme parantaa keskusteluyhteyttämme paikallisiin sidosryhmiin”, yhtiön Uruguay-toimintojen sidosryhmäsuhteiden johtaja Päivi Salpakivi-Salomaa kertoo.

”UPM on merkittävä työnantaja Uruguayssa ja meillä on suuri vaikutus paikallisyhteisöön. Siksi on tärkeää tiedostaa ja ymmärtää vaikutukset, joita toiminnallamme on ihmisiin kaikilta osin ja tukea paikallista yhteiskunnallista kehitystä sekä minimoida ja ehkäistä mahdolliset haitat”, hän huomauttaa.

UPM arvioi yhdessä Shiftin kanssa esimerkiksi hallintajärjestelmiä, työolosuhteita, sopimuskäytäntöjä ja paikallisyhteisöjen osallistamista. Paikallisessa ihmisoikeuskartoituksessa keskityttiin arvioimaan yhteistyötä eri sidosryhmien, kuten työntekijöiden, urakoitsijoiden, paikallisyhteisöiden, puuviljelmien ja taimitarhojen kanssa. Arvioitavana olivat UPM:n toiminnan vaikutukset ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön Uruguayssa erityisesti ihmisoikeuksien näkökulmasta. Arvioinnissa painotettiin jatkuvaa yhteistyön kehittämistä paikallisten sidosryhmien kanssa.

”Paikallinen arvio auttaa konkretisoimaan ihmisoikeudet käytännön toimenpiteiksi. Mitä ne tarkoittavat päivittäisessä työssä? Kun kartoitus mahdollisista vaikutuksista on tehty, toimenpiteet pitää määritellä ja toteuttaa, niiden vaikutuksia seurata ja viestiä vaikutukset sidosryhmille”, Shiftin neuvonantaja Lloyd Lipsett kertoo.

“Ihmisoikeuksien riskikartoituksen tavoite on auttaa yrityksiä kantamaan vastuunsa ihmisoikeuksien kunnioittamisessa ja ehkäistä ja tunnistaa ihmisille mahdollisesti aiheutuvat haittavaikutukset.”

UPM koetaan vastuullisena toimijana, hyvänä naapurina ja suosittuna työnantajana

Kartoituksen avulla haluttiin lisätä UPM:n omaa osaamista ja tietoisuutta siitä, mitä huolellisuusvelvoitteen noudattaminen ihmisoikeuksien kohdalla käytännössä tarkoittaa. Kartoitus sisälsi haastatteluita, tehdasvierailuita, sidosryhmien tapaamisia, työpajoja ja UPM:n ihmisoikeuksien hallintaan liittyvän dokumentoinnin arviointia.

“Oli hienoa huomata, että UPM on sitoutunut vahvasti kansainvälisiin standardeihin, ei ainoastaan ihmisoikeuksien suhteen vaan myös ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyen. UPM:n osallistuminen moniin sertifiointiprosesseihin ja sisäisten auditointien vaatimukset ovat yksi elementti ihmisoikeusriskikartoituksen jatkuvassa kehittämisessä. Olin ilahtunut ja vaikuttunut siitä, miten vahvasti ja laajasti paikallinen johto tiedostaa ihmisoikeusasioiden eri osa-alueet”, Lipsett kuvailee.  

UPM sai hyvää palautetta ihmisoikeusasioiden sisällyttämisestä käytäntöihinsä, hallintajärjestelmiinsä ja sertifiointiprosesseihinsa. Olemassa olevat vahvat hallintajärjestelmät ja joukko sisäisiä ja ulkoisia arviointiprosesseja luovat tukevan perustan ihmisoikeuksiin liittyvän huolellisuusvelvoitteen noudattamiseen YK:n yrityselämää ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti.

Lloyd Lipsett mainitsee urakoitsijoiden hallintajärjestelmän nousseen erityisesti esille arvioinnissa.

 “UPM:n urakoitsijoiden hallintajärjestelmä on hyvin perusteellinen. Se kattaa säännölliset kenttätarkastukset ja eri urakoitsijoiden työolojen auditoinnit sekä tarkat tilastot työtunneista, palkoista ja muista yksityiskohdista. Se oli kiinnostava esimerkki, josta voi oppia paljon. Monille yrityksille on suuri haaste löytää paras tapa työskennellä urakoitsijoiden kanssa ja varmistaa, että urakoitsijoiden oikeuksia kunnioitetaan ja standardeja noudatetaan.”

Shiftin suositusten perusteella UPM on tunnistanut jatkotoimenpiteitä vaativat kohteet ja jatkaa vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa siitä, miten ihmisoikeuksien kunnioittaminen varmistetaan myös jatkossa.

 

Teksti: Petra Niemi