UPM.FI
Artikkeli | 05/02/2019 05:27:28

Turvallisuus ei ole pelkkiä numeroita

”Augsburgin tehtaalla on laadittu kattava toimintasuunnitelma tapaturmien ennaltaehkäisyyn mukaan lukien turvallisuusjohtaminen kaikilla tasoilla, sitoutuminen ja selkeät roolimallit sekä esimerkillisesti toteutettu muutosjohtaminen.” Näillä perusteilla Augsburgin paperitehtaalle myönnettiin UPM:n Best Improver in Safety -tunnustus vuonna 2017.

Vuosittainen UPM Safety -palkinto on tunnustus jatkuvasta turvallisuustulosten parantamisesta sekä sitoutuneisuudesta päivittäiseen turvallisuustyöhön, kuten turvallisuushavaintojen ja turvallisuuskävelyiden tekemiseen. Augsburgin tehtaalla ei ollut vuosina 2016–2017 yhtään oman henkilöstön poissaoloon johtanutta tapaturmaa, mikä on merkittävä parannus edellisvuosien keskimääräiseen tapaturmataajuuteen (LTAF) 5,9.

Augsburgin tehtaan koko henkilöstön vahva sitoutuminen ja osallistuminen ovat jatkuneet vuonna 2018 ja 2019 ajan avaten tietä ennakoivalle turvallisuuskulttuurille ja entistä paremmalle turvallisuusjohtamiselle.

”UPM:n Työturvallisuuden ryhtiliike -aloitteesta lähtien henkilöstömme tietoisuus turvallisuudesta ja kiinnostus ovat kasvaneet silminnähden”, sanoo Eva Männer, UPM Augsburgin tehtaan työterveydestä ja -turvallisuudesta, ympäristöasioista ja hallintajärjestelmästä vastaava päällikkö.

”Tämän ansiosta turvallisuustuloksemme on parantunut ja tapaturmien määrä on vähentynyt jatkuvasti.” Männer huomauttaa, ettei turvallisuuskulttuuri ole pelkkiä tilastoja. Numeroita tärkeämpää on laatu.

”Kun aloitimme, halusimme vain aktivoida työtovereita turvallisuuskävelyillä ja raportoimalla havaintoja. Nyt kaikki jo tietävät, että meillä on tietty vaatimustaso. Kun joku havaitsee riskialtista toimintaa, hän puuttuu tilanteeseen välittömästi eikä tyydy vain raportoimaan siitä esimiehelle.”

Turvallisuuskulttuurin edistämiseksi Augsburgin tehtaalla on laadittu aktiviteettitaulukko. Tiimit voivat osallistua erilaiseen työturvallisuutta koskevaan toimintaan ja kerätä pisteitä. Aktiviteettitaulukkoon on liitetty motivoivia kannustimia. Vielä tärkeämpää on kuitenkin se, että taulukko vahvistaa turvallisuuden tiimityön luonnetta.

Kaikkien esimiesten sitoutuminen välttämätöntä

”Tehtaan organisaatio kuvastaa sen johtoa. Johdon sitoutuminen turvallisuuteen ja viestintään on välttämätöntä: esimiehet ovat roolimalleja”, korostaa Augsburgin tehtaanjohtaja Gerhard Mayer . ”Turvallisuuden täytyy olla ensisijainen tavoite joka hetki”, hän lisää.

” Selkeät roolit ja vastuut luovat puitteet turvallisuuskulttuurille”, Mayer toteaa. Huolellinen suunnittelu ja virtaviivaiset prosessit ovat tärkeitä kulttuurin ylläpitämiselle ja kehittämiselle.

Augsburgin tehtaalla on kehitteillä useita ideoita ja toimenpiteitä, joilla pyritään kohti pitkän aikavälin tavoitetta eli kaikkien tapaturmien ehkäisemistä. Se on vaiheittainen prosessi ja monia muutoksia tehdään ensin pilottina, ja niitä kehitetään eteenpäin palautteen perusteella.

”Olemme tällä hetkellä kehittämässä integroitua työterveyden hallintajärjestelmää. Se ei ole erillinen aloite vaan toisenlainen näkökulma, joka osoittaa, että välitämme työtovereistamme”, Eva Männer kertoo.

 

Teksti: Petra Niemi