UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Hankintaketjujen vastuullisuutta vahvistetaan yhteistyöllä
Artikkeli | 05/23/2019 05:46:14

Hankintaketjujen vastuullisuutta vahvistetaan yhteistyöllä

Vastuullinen hankinta on korkealla UPM:n asialistalla ja olemme tehneet paljon työtä varmistaaksemme, että hankintaketjumme toimivat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Globaalit hankintaketjut ovat monimutkaisia ja yhteistyöllä kaikilla on laajemmin tietoa toimittajien suoriutumisesta vastuullisuusasioissa.

UPM liittyi vuosi sitten kemianteollisuuden Together for Sustainability -hankkeeseen (TfS). Hankkeessa mukana olevat jäsenyritykset edistävät kestävän kehityksen käytäntöjä hankintaketjuissaan ja jakavat kattavasti toimittajiin liittyviä tietoja.

Etsimme yhteistyössä asiakkaiden, toimittajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa uusia ratkaisuja. TfS-yhteistyö lisää UPM:n hankintaketjujen avoimuutta sekä tehostaa hankintaketjun auditointeja ja arviointeja.

”Teemme vuosittain noin sata auditointia hankintaketjussamme, kun TfS auditoi noin kolmisen sataa yritystä joka vuosi. Olemme viimeisen vuoden aikana tunnistaneet jo useita TfS:n auditoimia yrityksiä, jotka ovat myös meidän listallamme. Kun saamme arvioinnit suoraan TfS:ltä, voimme keskittyä muihin yrityksiin”, UPM:n sosiaalisen vastuun johtaja Nina Norjama kertoo.

Yhteistyössä toimittajien kanssa

TfS on standardoinut tavan arvioida ja kehittää toimittajien kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Arviointi kattaa toiminnan ympäristövaikutukset, työterveyden ja -turvallisuuden, työntekijöiden oikeudet ja ihmisoikeudet yleisesti sekä yrityksen johtamisen ja hallinnoinnin. Arvioinnit ja auditoinnit hyödyttävät sekä jäseniä että toimittajia, jotka käyvät arviointiprosessin läpi vain kerran ja välttävät näin eri asiakkaiden tekemät, usein sisällöltään samankaltaiset arvioinnit.  

”Toimittaja täyttää arvioinnin verkkopalvelussa, josta vastaa EcoVadis. Se arvioi ja luokittelee toimittajien vastaukset sekä varmentaa arvioinnin yhteydessä toimitetut asiakirjat. Ecovadis antaa palautetta myös toimittajan vahvuuksista ja esittää parannusehdotuksia. Asiakkaalla ja toimittajalla on myös mahdollisuus keskustella arvioinnista keskenään”, TfS:n toimitusjohtaja Gabriele Unger kertoo.

”Arvioinnit ovat palvelussa kaikkien jäsenten nähtävillä. Niitä voi hyödyntää suoraan tai pyytää valikoidusti toimittajien kautta. Jos toimittajaa ei löydy palvelusta, jäsenyritykset voivat itse nimetä oman alansa toimittajia arvioitavaksi”, Unger jatkaa.

Kyselyyn ja asiakirjoihin perustuvien arviointien lisäksi TfS tekee myös tehdasauditointeja, jotka vastaavat laajuudeltaan ja sisällöltään yrityksen oman tai ulkoisen auditoijan tekemää auditointia.

Auditoinnin jälkeen tehdään tarvittaessa korjaava toimintasuunnitelma. ”Tyypillisesti toimenpiteet liittyvät ympäristöön, kuten vaarallisten kemikaalien ja materiaalien varastointiin tai paloturvallisuuteen. Myös ihmisoikeudet ja työlainsäädäntö, kuten päivittäisen työajan ja lakisääteisten palkkaehtojen noudattaminen nousevat esiin.”

”Ensisijainen tavoitteemme on, että jäsenemme keskustelevat toimittajiensa kanssa. Kyse ei ole pelkästään auditoinneista ja raporteista, vaan jäsenten on todella perehdyttävä tuloksiin ja toimintasuunnitelmaan, sekä varmistettava yhdessä toimittajan kanssa, että sovitut parannukset toteutetaan käytännössä”, Unger korostaa.

Kemianteollisuuden tärkeä hankintaketju

UPM:n perinteisillä liiketoiminnoilla on vahva linkki kemianteollisuuden toimitusketjuihin, ei ainoastaan raaka-aineiden, vaan myös laitteiden ja palveluiden osalta.

”Kehitämme aktiivisesti tuoteportfoliotamme, ja meillä on vahvoja kasvumahdollisuuksia erityisesti biopolttoaineissa ja biokemikaaleissa. Näiltä osin siirrymme yhä lähemmäs kemianteollisuutta. Siksikin yhteistyö TfS:n kanssa on luontainen osa toimintaamme”, Norjama arvioi.

 

Teksti: Vesa Puoskari