UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Lisää läpinäkyvyyttä sosiaaliseen vastuuseen
Artikkeli | 03/26/2019 06:19:28

Lisää läpinäkyvyyttä sosiaaliseen vastuuseen

Oikeiden asioiden tekeminen on hienoa, mutta se ei pelkästään riitä. Maailmalle on kerrottava, mitä teet ja miten hoidat osuutesi. Henkilöstösääntöjen päivittäminen ja julkaiseminen on UPM:n uusin askel tällä polulla.

Vastuullisuudesta on tullut yhä tärkeämpää viime vuosina. Kuluttajat ovat jo jonkin aikaa kiinnittäneet huomiota yritysten ympäristövastuuseen, mutta viime aikoina he ovat yhä enemmän kiinnostuneet sosiaalisesta vastuusta ja yritysten eettisestä toiminnasta. Tämän vaikutukset ovat levinneet läpi koko liike-elämän.

Parempiin tuloksiin

Ympäristöstä kaikki lähti, mutta nyt sosiaalinen vastuu on nousussa. UPM:ssä kiinnostuksen kasvu on nähtävissä sekä omien työntekijöiden että asiakkaiden, sijoittajien ja muiden sidosryhmien joukossa.

“Monet asiakkaistamme ovat sitoutuneet kantamaan sosiaalista vastuuta Ethical Trading Initiative -hankkeen kaltaisten toimintaperiaatteiden kautta. Heidän on varmistettava, että heidän käyttämänsä toimittajat elävät samojen arvojen mukaisesti”, sanoo Nina Norjama, johtaja, sosiaalinen vastuu

Myös sijoittajat, luokituslaitokset ja indeksit kysyvät UPM:ltä yhä syvemmälle porautuvia kysymyksiä sen sosiaalisesta vastuusta.

“Kun pidämme hyvää huolta työntekijöistämme, johdamme arvojemme mukaisesti, eettisesti ja oikeudenmukaisesti, siitä seuraa hyvää”, UPM:n henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti korostaa.

UPM:ltä odotetaan paljon, ja sen vaatimukset toimittajille ja kumppaneille ovat yhtä korkealla. UPM:n toimintaohje toimittajille ja kolmansille osapuolille määrittää vähimmäisvaatimukset, mutta UPM haluaa kumppaneidensa tekevän enemmän.

“Omien auditointiemme tai vastuullisuusarviointien avulla voimme löytää alueita, joilla toimittajien pitäisi parantaa toimintaansa. Näin voimme keskittää omia toimiamme sinne, missä niistä voi olla eniten hyötyä”, Norjama toteaa.

Lisää läpinäkyvyyttä

Kuluttajien, työntekijöiden ja liike-elämän odotukset ovat nousseet. Ne kaikki haluavat muun muassa lisää läpinäkyvyyttä. Oikein toimiminen ei riitä ‒ se on osoitettava maailmalle.

Henkilöstösääntöjen julkaiseminen on UPM:n uusin keino lisätä läpinäkyvyyttä toiminnassaan.

”Läpinäkyvyys on erityisen tärkeää sijoittajille, jotka odottavat tavoitteidemme, periaatteidemme ja tulostietojemme olevan helposti saatavilla. He yleensä seuraavat niin monia yrityksiä, etteivät pysty vain soittamaan ja kysymään tietoja meiltä”, Norjama huomauttaa.

Yhteiset periaatteet

Sääntöjen sisällössä ilmaistaan yksiselitteisesti, mihin UPM on sitoutunut työolosuhteissa, työehdoissa ja ihmisarvoisen työn periaatteissa. Säännöissä kerrotaan myös työntekijöiden vastuut. Erityishuomiota on kiinnitetty työyhteisön monimuotoisuuteen ja osallistamiseen.

”Emme tyydy tekemään vain juuri sen verran kuin meiltä vaaditaan – haluamme olla myös näissä asioissa hyvä ja kiinnostava työnantaja”, Savonlahti sanoo.

Sama pätee muihin sosiaalisen vastuun osa-alueisiin – rima on korkealla, mutta UPM tähtää korkeammalle.

Teksti: Anne Hänninen 

 

Henkilöstösäännöt