UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Kesätyö UPM Metsän yritysvastaavana oli Lotan toiveiden täyttymys
Artikkeli | 12/07/2018 08:00:00

Kesätyö UPM Metsän yritysvastaavana oli Lotan toiveiden täyttymys

Lotta Haapaniemi oli UPM Metsällä viime kesänä töissä toista kertaa. ”Olin kesän 2017 Metsän palvelukeskuksessa töissä, ja silloin kuulin yritysvastaavien kesäharjoittelijan työstä. Se kuulosti kiinnostavalta. Puhuin jo tuolloin toiveistani ääneen, hain ja pääsin haluamaani kesätyöhön”, Lotta kertoo.

Lotta työskenteli Keski-Suomen korjuuyrittäjien yhteyshenkilönä, tarkkaili sahojen ja tehtaiden varastotilannetta osana logistiikan tiimiä ja ohjasi korjuuta tarpeen mukaan. Puun kysyntä näkyi Lotan työssä.

”UPM:n viime vuosien investointien myötä puuta tarvitaan enemmän ja kaikelle ostetulle puulle on osoite”, Lotta kuvailee kesän tilannetta.

Yritysvastaavan työssä pidetään huolta, että korjuusuunnitelmat ja puun vastaanotto pysyvät tasapainossa. Kesällä korjuun ohjaukseen vaikuttaa muun muassa sahojen loma-ajat. Myös korjuuyrittäjien tavoitteiden tukeminen ja seuranta kuuluivat Lotan työtehtäviin.

”Viikon rutiineihin kuuluivat esimerkiksi erilaiset maksulaskelmat sekä autokuljetusten jakaminen yrittäjille. Lisäksi yritysvastaava huolehtii korjuuyrittäjien korjuuohjelmien ajantasaisuudesta ja oikeellisuudesta suhteessa sahojen ja tehtaiden tarpeisiin sekä kuljetuksiin. Toteutuneita korjuumääriä seurataan ja yrittäjät lähettävät korjuusuunnitelmansa etukäteen”, Lotta kertoo.

Maastotöistä vaihtelua viikkoon

Yritysvastaavien töiden lisäksi Lotta oli mukana energiapuun korjuun laadunvalvontaa koskevassa hankkeessa ja tarkisti korjuukohteilla, että turvallisuusmääräykset, korjuu, kasaus ja varastointi toteutuivat oikein. Pidemmillä ajomatkoilla Lotta pyrki yhdistämään energiapuun korjuujäljen tarkastukseen myös varastoinventoinnin.

”Tienvarsivarastojen inventointi on jatkuvaa. On tarkistettava, pitääkö järjestelmään kirjattu tieto paikkansa.”

Lotan mukaan neljän kuukauden mittainen kesätyökokemus oli intensiivinen ja erittäin opettavainen. Lotta miettii, että vaikka UPM:ssä kannustetaan tuomaan omia ideoita rohkeasti esiin, ensin kannattaa kuunnella konkareita.

”Tärkeä oivallus oli se, että yritysvastaava ei tee työtään yksin. On kysyttävä ja kuunneltava kollegoita, sillä osaamista on UPM Metsällä paljon eivätkä tietyt lainalaisuudet muutu. Pikku hiljaa muodostuu oma ammatillinen näkemys työn ja opintojen pohjalta.”

Metsäekonomiaa opiskelevaa Lottaa kiehtoo metsäalassa sen monipuolisuus. Yritysvastaavan työssä saa itse rakentaa päivänsä, ja usein pääsee myös konttorin ulkopuolelle. ”Työssä pääsin näkemään erilaisia metsiä, korjuutyömaita, koneita ja tapaamaan yrittäjiä. Yritysvastaavan kesätyö oli tavoitteeni, ja oli mahtavaa saada työskennellä haasteellisten tehtävien parissa kesän aikana”, Lotta iloitsee.

Tulevalle kesälle hänellä ei vielä ole lukkoon lyötyjä suunnitelmia.
”Kuljen avoimin mielin ja tartun vastaantuleviin tilaisuuksiin”, Lotta Haapaniemi hymyilee.

 

Petra Niemi