UPM.FI
Artikkeli | marras 15, 2018

Vihreä suunnannäyttäjä

Norjalla on kunnianhimoinen tavoite vähentää liikenteen aiheuttamia päästöjä. Norjalaisen ympäristöjärjestö ZEROn mukaan kestävillä biopolttoaineilla on merkittävä rooli tulevaisuuden liikenneratkaisuissa ja biotaloudessa.

Viime vuosina Länsi-Euroopan johtava öljyn ja kaasun tuottajamaa Norja on ryhtynyt toden teolla pienentämään hiili-jalanjälkeään. Siirtyminen uusiin energiamuotoihin ja investoiminen uusiin teknologioihin kuuluvat uuden hallitus-ohjelman painopistealueisiin. Norjan biopolttoainetavoite tieliikennesektorilla on 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä, ja tavoitteena on kasvattaa käyttöä 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

”Meidän on vähennettävä fossiilisten polttoaineiden käyttöä varsin nopealla aikataululla. Liikennesektorilla tärkeä osa ratkaisua on biopolttoaineiden käyttöön siirtyminen. Muut ratkaisut ovat akuilla tai vedyllä kulkevien sähkö-ajoneuvojen käyttäminen. Näiden vaihtoehtojen ei tulisi kilpailla keskenään vaan tukea toisiaan”, Zero Emission Resource Organisationin (ZERO) politiikasta ja tutkimuksesta vastaava johtaja Kåre Gunnar Fløystad sanoo.

ZERO on norjalainen ilmastoratkaisuihin keskittynyt kansalaisjärjestö. Järjestö edistää aktiivisesti uusia teknologioita, jotka mahdollistavat päästöttömät ratkaisut kaikilla sektoreilla. Yksi merkittävä vaihtoehto fossiilisille polttoaineille ovat biopolttoaineet.

Norja suosii kestäviä ja edistyneitä biopolttoaineita

Biopolttoaineilla on ollut Norjassa ylä- ja alamäkensä, mutta vuonna 2015 esiteltiin biopolttoaineiden käyttöä edistävä kunnianhimoisempi ohjelma liikenteen päästöjen vähentämiseksi, mikä johti biopolttoaineiden käytön lisääntymiseen.

Fløystadin mukaan Norjassa toivotaan ja odotetaan metsäpohjaisten edistyneiden biopolttoaineiden käytön lisää-mistä. Norjassa on runsaasti metsiä, ja Fløystad huomauttaa, että resursseja voisi hyödyntää tehokkaammin.
”Norjassa on suljettu useita paperi- ja sellutehtaita, minkä vuoksi viemme varsin paljon puuta Ruotsiin, Saksaan ja muihin maihin. Meidän pitäisi selvittää, miten voisimme hyödyntää puuraaka-aineita vihreän teollisuuden luomiseksi ja lisäarvon tuottamiseksi.”

Kåre Gunnar Fløystad ennustaa Norjan uuden hallitusohjelman ja liikennesuunnitelman perusteella, että biopolttoaineiden käyttö siirtyy yhä enemmän raskaaseen liikenteeseen, laivaliikenteeseen ja lentoliikenteeseen. Tällä hetkellä Norjassa tarkastellaan myös lentoliikennettä ja ilmastoa sekä harkitaan pieniä täysin sähkökäyttöisiä lentokoneita ja lentokoneiden hybridimoottoreita, jotka käyttäisivät myös nestemäistä polttoainetta, mahdollisesti biopolttoainetta.

”Vaikuttaa erittäin lupaavalta, vaikka toteutus on vielä vuosikausien päässä. Biopolttoaineet ovat kuitenkin vahvassa asemassa erityisesti liikennesektorin raskaammissa osissa.”

ZERO tekee yhteistyötä UPM:n kanssa vihreän liikenteen ja petrokemian sektoreilla

Fløystad huomauttaa, että kehittyneet biopolttoaineet ovat vain yksi osa koko biotalouden sektoria – ratkaisu, joka tukee kehitystä myös muilla markkinoilla, joissa fossiiliset tuotteet tullaan korvaamaan biopohjaisilla. UPM ja ZERO aloittivat yhteistyönsä vuonna 2018 tavoitteena siirtyä vihreämpiin vaihtoehtoihin kuljetus- ja petrokemian sektoreilla.

”On kiintoisaa, että UPM on huomioinut myös tämän biotalouden osan, sillä tulevaisuudessa öljypohjaisille tuotteille etsitään korvaajia. Nämä markkinat kasvavat nopeasti. Tarvitsemme kestäviä, uusiutuvia vaihtoehtoja myös täällä. Biopolttoaineet voivat tukea myös muiden kemikaalien kehitystä.”

Kuva: UPM; haastateltava

 

Saara Pakarinen