UPM.FI
Artikkeli | 10/26/2018 06:36:37

Askeleita 3D-tulostetulla sillalla

”Tarkoituksemme on Lehtisillan avulla näyttää materiaalin ominaisuuksia käytettävyydestä kestävyyteen,” kertoo UPM Formi 3D -materiaalin kehittänyt sovelluspäällikkö Eve Saarikoski.

Puukomposiittimateriaalista tulostettu silta esiteltiin yleisölle ensimmäisen kerran Porin asuntomessuilla viime kesänä.

”Lehtisilta herätti messuvieraissa kiinnostusta, mutta varsinkin ensimmäisinä päivinä messukävijät arastelivat sillalla kävelemistä. Silta on kuitenkin tehty kestämään, sillä ontoksi tulostettu, 93 kiloa painava silta kestää kerralla noin 500-1000 kilon painon”, Eve Saarikoski toteaa.

Sen lisäksi, että silta kestää painoa, materiaali on suunniteltu kestämään myös haastavissa sääolosuhteissa. ”Materiaali mukailee puun ominaisuuksia ja sitä voidaan käsitellä puumateriaalien tapaan.”

Saarikosken mukaan asunto- ja rakennusmessut ovat otollisia paikkoja esitellä materiaalia, sillä UPM Formi 3D:n asiakaskunta löytyy ensisijaisesti rakennus- ja huonekaluteollisuudesta.

Tulevaisuuden ala

Lehtisilta-projekti sai alkunsa loppuvuodesta 2017, kun Ylöjärvellä toimiva 3D-tulostamiseen erikoistunut 3DStep otti yhteyttä materiaalin kehittäneeseen sovelluspäällikkö Eve Saarikoskeen.

”Meillä oli projektissa mukana upea joukko eri alojen osaajia. Heidän tuomansa asiantuntemus, kokeilunhalu sekä tulevaisuuteen katsova asenne mahdollistivat tämän hankkeen. Lehtisilta ei olisi ollut mahdollinen ilman yhteistyökuviota, varsinkaan näin nopealla aikataululla. Projektin onnistumisen edellytyksenä oli aito motivoitunut yhdessä tekeminen sekä tekemistä ohjaava yhteinen visio ja tavoite”, 3DStepin toimitusjohtaja Pekka Ketola kertoo.

3D-tulostaminen on Suomessa vielä lähes tuntematon tapa valmistaa tuotteita, mutta Ketolan mukaan myös yksityishenkilöiden tulostustarpeeseen voidaan vastata lähitulevaisuudessa UPM Formi 3D:n avulla.

”Esimerkkinä voidaan puhua kehdon tulostamisesta vauvalle. Tämän puuta mukailevan materiaalin avulla voidaan tulostaa yksilöllinen tuote, jonka kustannukset ovat verrattavissa massatuotantotuotteeseen.”

Ketolan mukaan UPM Formi 3D:stä ja 3D-teknologiasta voidaan puhua suomalaisena tulevaisuuden teollisuuden alana. ”Materiaali taipuu moneen kuten esimerkiksi seinäelementeiksi, kolmiulotteisiksi mainoksiksi sekä sisustusratkaisuiksi. Lisäksi materiaalia on huomattavasti, jopa satakertaisesti nopeampaa tulostaa kuin esimerkiksi metallia.”

Tulostettu Tampereella

Yksi kuudesta Lehtisilta-projektissa mukana olleista oli Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK. Yliopettaja Mika Ijas kertoo ammattikorkeakoulun olleen mukana laitekehittäjän roolissa ja itse sillan tulostus tapahtui myös TAMKlla. ”Hanke oli mielenkiintoinen sen vuoksi, että pääsimme kehittämään suuren mittakaavan tulostukseen pystyviä laitteita.”

Lehtisilta tulostettiin kahdella erillisellä tulostimella. Toinen oli hitsausrobotista modifioitu ja toinen liukuhihnalle tulostava 3D-tulostin. Molemmat suunniteltiin tätä projektia varten, mutta niiden jatkokäyttö on mahdollista. Ijaksen mukaan hankkeessa pystyttiin yhdistämään opetusta sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI), koska laitekehityksessä ja tulostusprosessissa oli mukana opiskelijoita.

Lue lisää upm formi 3d-materiaalista

Lue lisää lehtisillasta 

 


Lehtisilta lyhyesti

  • Sillan materiaalina on käytetty puukomposiittia ja se on tulostettu kahdella 3D-tulostimellaTampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK).
  • Sillan runko on tulostettu kymmenessä ja kaiteet 17 osassa.
  • Silta on mitoitettu kestämään 500-1000 kilon paino.
  • Silta on kasattu säänkestävällä puuliimalla. Kaiteet on kiinnitetty runkoon liimalla ja uraliitoksilla.
  • Sillan kaiteet on tulostettu onttoina ja ne on täytetty polyuretaanilla.
  • Silta on maalattu kahden pohjamaalikerroksen lisäksi liukastumisenestoaineella sekä spraymaalilla.

 

Satu Peltola