UPM.FI
Artikkeli | 08/02/2018 10:51:05

Asiakaspalvelua täydellä sydämellä

”Kaikki lähtee siitä, että meillä on osaavat myyjät, jotka myyvät oikean tuotteen oikeaan tarpeeseen ja myynnintukitiimi, joka hoitaa tilauksen sovitun mukaisesti järjestelmään”, sanoo Seikun sahan kuljetusassistentti Mari Leppänen.

UPM Timber on kiteyttänyt asiakaslupauksensa sanoihin ”Grown to Sustain”. Asiakaslupauksen lunastamisessa luotettavilla toimituksilla on merkittävä rooli. Toimitusvarmuus mielletään monesti logistiikka-asiaksi, mutta toimitusvarmuus edellyttää saumatonta yhteistyötä metsästä asiakkaalle asti.

”Meillä on tiivis ja avoin yhteistyö läpi tuotantolinjan tukkien lajittelusta lähetykseen. Jokainen on oman työpisteensä sisäinen laadunvalvoja, joka varmistaa, että tuotteet ovat laadukkaita ja sitä mitä pitääkin”, kertoo Hanna Kotivuori, joka toimii Korkeakosken sahalla työnjohtajana ja lähettämöstä vastaavana.

Tukkilajittelija Vuokko Piippolainen poistaa kuormasta raakit ja pitää koneet puhtaana. ”Lajittelen tukin ja poistan kaikki raakit eli kierot, väärät puulajit, hyönteisvialliset ja sinistyneet tukit. Laadun varmistamiseksi pitää olla erittäin tarkka, ettei väärän laatuista sahatavaraa mene eteenpäin seuraavaan tuotantovaiheeseen”, Vuokko kertoo.

Lähettämössä prosessi viimeistellään ja yhdessä myynnin assistenttitiimin kanssa valvotaan, että toimitus on ajallaan perillä. UPM Timberin oman henkilöstön lisäksi tarvitaan hyvät ja luotettavat yhteistyökumppanit kuten kuljetusliikkeet ja trukkityön ja kunnossapidon alihankkijat.

UPM Timberin toimitusvarmuus yli 95 %

”Aloitimme viime vuonna toimitusvarmuuden systemaattisen mittaamisen. Yli 95 % volyymistä lähtee sahoiltamme sovittuun aikaan”, logistiikkapäällikkö Erkki Pietikäinen kertoo.

”Mittaamisella päästään pureutumaan aiempaa tarkemmin myöhästymisten syihin. Kun syyt tunnistetaan, niitä voidaan ennakoida ja välttää aiempaa paremmin.”

”Tällä hetkellä toimitusvarmuuden mittaaminen koskee toimitusten lähtemistä sahoilta. Tänä vuonna suunnitelmissa on kehittää mittarit, joiden avulla voidaan mitata asiakkaan kokemaa toimitusvarmuutta eli saapumisaikaa asiakkaalle. Se on luonnollisesti se tärkein tavoite ja mittari”, Erkki sanoo.

Asiakkaat tyytyväisiä

Asiakkaat ovat pääsääntöisesti hyvin tyytyväisiä UPM Timberin toimitusvarmuuteen. Jotkut asiakkaat Euroopan ulkopuolella ovat jopa ihmetelleet sitä, miten toimitukset saapuvat aina perille niin täsmällisesti ja ovat juuri sitä, mitä on tilattu.

”Luotettavat toimitukset ovat erittäin tärkeitä niin asiakkaillemme kuin meille toimittajana. Erityisen tärkeää toimitusvarmuus on niille asiakkaille, jotka työstävät sahatavarastamme omia tuotteitaan ja ovat itse sitoutuneet toimitusaikoihin omille asiakkailleen”, sanoo Kevin Guthrie, joka vastaa laivauksista Ison-Britannian markkinalla.

”Meillä on omat varastot Tilburyssa ja Hullissa ja tiivis yhteistyö huolitsijan kanssa. Siten voimme tarjota toimituksia 48 tunnissa. Haluamme olla asiakkaidemme ensisijainen toimittajavalinta.”, Kevin kertoo.