UPM.FI
Artikkeli | 03/20/2018 12:32:00

2030: Aasialainen kuluttaja paalupaikalla

Vuonna 2030 globaalien kuluttajamarkkinoiden painopiste on siirtynyt Aasiaan ja kasvavien kaupunkien keskiluokkaan. Tuotteet ja palvelut digitalisoituvat, mutta myös uusiutuvien biopohjaisten tuotteiden kysyntä kasvaa.

Tulevaisuudentutkijoiden visioissa itseohjautuvat autot kuljettavat vuonna 2030 ihmisiä paikasta toiseen, gyrokopterit lennättävät kuluttajan tilaamat tuotteet kotiin ja vaatteisiin integroidut sensorit huolehtivat hyvinvoinnistamme. Digitaalisuuteen ja tekoälyyn perustuva teknologia kehittyy nyt niin nopeasti, että tulevaa on vaikea hahmottaa edes muutaman vuoden tarkkuudella.

Asiantuntija Peter Berg konsulttiyhtiö McKinseystä on perehtynyt paperi- ja metsäalan tuotteiden maailmanlaajuisiin kuluttajatrendeihin. Hän toteaa, että vuonna 2030 kuluttajien ulottuvilla on huomattava määrä uusia tuotteita ja palveluja, joista kenelläkään ei ole vielä käsitystä.

”Kehityksen vauhtia kuvaa hyvin se, että 15 vuotta sitten meillä ei ollut iPhonea tai Facebookia.”

Suuret suuntaviivat ovat kuitenkin nähtävissä. Maailmantalouden ja sitä myötä myös kulutuksen painopiste siirtyy entistä enemmän Aasiaan.

Keskiluokka kasvaa ja vaurastuu

Globaalia kulutusta kiihdyttää tulevina vuosina ennen muuta Aasian ja muiden kehittyvien talouksien vaurastuva ja kasvava keskiluokka. Heidän määränsä kasvaa paitsi Kiinassa, myös Intiassa, Indonesiassa ja Vietnamissa.

Yhdysvaltalainen Brookings Institution -ajatushautomo arvioi, että vuonna 2015 globaaliin keskiluokkaan kuului 3 miljardia asukasta maailmassa. Vuonna 2030 heitä on jo 5,4 miljardia. Suuri osa kasvusta tulee Aasiasta, jossa vuonna 2030 asuu jo 66 prosenttia maailman keskiluokkaisesta väestöstä. Brookings laskee globaaliin keskiluokkaan kotitaloudet, joiden henkeä kohti lasketut tulot ovat 11–110 Yhdysvaltain dollaria päivässä.

Kaupungistuminen lisää kulutusta

Kaupungistumisen ja väestönkasvun kaltaisilla megatrendeillä on suuria vaikutuksia kulutukseen. YK:n arvion mukaan maailman väkiluku kasvaa vuoteen 2030 mennessä yhdellä miljardilla 8,6 miljardiin ihmiseen.

”Tuolloin jo 60 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa”, Peter Berg sanoo.

Samaan aikaan väestö ikääntyy vauhdilla etenkin teollisuusmaissa. Myös kehittyvillä markkinoilla seniorien osuus väestöstä kasvaa tulevina vuosikymmeninä.

YK:n mukaan maailmassa on nykyisin noin miljardi yli 60-vuotiasta asukasta, mutta vuonna 2050 heitä on jo 2,1 miljardia.

Kuluttajat haluavat räätälöityä palvelua

Kuluttajien tarpeet ja ostotottumukset vaihtelevat maittain, mutta Peter Berg näkee kulutustrendeissä myös paljon samoja piirteitä.

”Kuluttajat eri puolilla maailmaa edellyttävät, että ostaminen on entistä helpompaa ja vaivattomampaa. He haluavat myös enemmän omiin tarpeisiinsa räätälöityjä tuotteita.”

Digitaalisuus ja teknologian kehitys auttavat vastaamaan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Tuotteiden ja palvelujen ostaminen sähköisistä kanavista jatkaa kasvuaan.

Globaaleihin kulutustrendeihin kuuluu myös se, etteivät ihmiset halua enää välttämättä omistaa käyttämiään asioita.

”Yhteiskäyttöautojen ohella myös muiden tuotteiden ja palvelujen jakaminen yleistyy tulevina vuosina.”

Lisää pehmopaperia ja älypakkauksia

Kuluttajamarkkinoiden muutoksilla on Peter Bergin mukaan isoja vaikutuksia myös metsäteollisuuden tuotteiden kysyntään.

”Kuluttajat viettävät aikaansa entistä enemmän digitaalisissa kanavissa, mikä vähentää median ja mainonnan tarvitseman painopaperin määrää edelleen. Mutta keskiluokan ostovoiman kasvu ja kaupungistuminen kasvattavat kuitupohjaisten tuotteiden kysyntää.”

Tällaisia ovat esimerkiksi pehmopaperista valmistetut hygieniatuotteet, kuten WC-paperi, käsipyyhkeet ja nenäliinat.

Myös kartonkien ja muiden pakkausmateriaalien kysyntä lisääntyy. Tähän vaikuttaa muun muassa kulutustapojen muutos kehittyvissä talouksissa: perinteisen torikaupan sijaan yhä useammat kuluttajat haluavat ostaa pakattuja elintarvikkeita supermarketeista. Myös verkkokauppa kasvattaa pakkausmateriaalien kysyntää.

Älykäs teknologia on tulossa vauhdilla pakkausmateriaaleihin. Pakkauksiin ja tarroihin sijoitetut sensorit välittävät tärkeää kuljetukseen liittyvää tietoa, jota voidaan analysoida ja hyödyntää digitaalisten järjestelmien avulla.

”Uusi teknologia parantaa myös elintarviketurvallisuutta. Esimerkiksi maitotölkkiin kiinnitetty sensori kertoo, että tuote on säilynyt viileänä koko kuljetusketjun ajan.”

Biotalous vastaa globaaleihin haasteisiin

Peter Bergin mukaan maapallon rajallinen kestokyky muokkaa kulutustrendejä tulevina vuosina oleellisesti. Väestön ja kulutuksen kasvaessa raaka-aineiden käyttöä ja materiaalien kierrätystä on tehostettava.

Samalla tuotteiden valmistuksessa on hyödynnettävä entistä enemmän uusiutuvia raaka-aineita, joilla korvataan fossiilisia ja muita uusiutumattomia luonnonresursseja.

”Biomassa ja biopohjaiset materiaalit ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa kiertotaloudessa ja siihen liittyvissä innovaatioissa”, Berg sanoo.

Hänen mukaansa puupohjaisten materiaalien käyttö yleistyy monilla aloilla kuten rakentamisessa. Kaupungistuva maailma tarvitsee tulevaisuudessa yhä vastuullisempia rakennustuotantoprosesseja. Kun tuotteet ja prosessit kehittyvät, puusta tulee entistä edullisempi rakennusmateriaali ja puurakentamisesta tulee yhä nopeampaa.

 

Vesa Puoskari