UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • UPM pienentää paperitehtaidensa vedenkäyttöä
Artikkeli | 07/13/2018 06:00:01

UPM pienentää paperitehtaidensa vedenkäyttöä

Paperitehtaat ottavat merkittäviä askelia kohti suljettua kiertoa, mikä on päätavoitteemme.

UPM Changshun paperitehdas Kiinassa ja UPM Nordlandin paperitehdas Saksassa kehittävät eturivissä uusia teknologioita, joilla pyritään vähentämään veden käyttöä ja päästöjä veteen. Työtä tehdään kattavassa tutkimus- ja kehitysohjelmassa.

Saksassa UPM Nordland parantaa jäteveden käsittelyä investoimalla vedenpuhdistusteknologiaan. Kaikki orgaaninen aine ja liuenneet suolat on poistettava jätevedestä ennen kuin vettä voi käyttää uudelleen paperitehtaan prosessissa.

”Käsitellystä vedestä noin 20 prosenttia voidaan käyttää uudelleen ensimmäisessä vaiheessa, mikä vähentää sekä tarvittavan alkuperäisveden että Ems-jokeen päätyvän jäteveden määrää”, toteaa Nordland Papierin tehtaanjohtaja Klaus Reimann.

”Puhdistetun veden lämpötila on korkeampi kuin alkuperäisveden, joten lämpöenergia voidaan käyttää uudelleen.”

UPM Nordland Papier on ensimmäinen hienopaperitehdas, joka käyttää tätä teknologiaa jäteveden kierrätykseen.

Pidämme hyvää huolta Kiinan harvinaisesta luonnonvarasta

Kiinassa UPM Changshun tehdas pyrkii puolittamaan vedenkulutuksensa paperitonnia kohti. Myös tehtaan jätevesipäästöt lähestyvät nollatasoa.

”Testaamme kumppaniemme kanssa uusia ratkaisuja ja teknologioita, joilla jätevedenpuhdistamossa käsitelty vesi voidaan kierrättää takaisin valmistusprosessiin. Käsitelty jätevesi käytetään uudelleen tai yhdistetään, jotta päästömäärä saadaan nollaan”, kertoo UPM:n ympäristötuen päällikkö Corinne Le Ny-Heinonen.

Paperiteollisuudessa vedenkäsittelyn päämenetelmissä yhdistyvät mekaaniset ja biologiset puhdistusprosessit. Ensimmäisen lietevaiheen jälkeen vesi puhdistetaan biologisesti. Sitten se siirtyy loppulietevaiheeseen ja tarvittaessa suodatukseen. Prosessin suurin haaste on liuenneiden orgaanisten aineiden poistaminen. Määrä nähdään jäteveden kemiallisesta hapenkulutuksesta (COD).

Kiinassa UPM:n paperitehdas on Jangtse-joen varrella, jossa kemiallisen hapenkulutuksen päästörajoitukset ovat tiukemmat kuin missään muualla. ”Noudatamme määräyksiä ja pidämme päästöt rajoituksia pienempinä. Ennakoivana toimenpiteenä investoimme uusiin teknologioihin, jotta saavutamme omat haastavat tavoitteemme”, hän kertoo.

Haastavat tulevaisuuden tavoitteet

UPM on asettanut veden käytölleen haastavat, vuoteen 2030 ulottuvat vastuullisuustavoitteet, jotka ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) kanssa. UPM:n keskittyy vähentämään jätevesikuormitusta 40 prosentilla ja jäteveden määrää 30 prosentilla vuoteen 2008 verrattuna.

”Aiomme myös käyttää 100-prosenttisesti kierrätettyjä ravinteita jätevedenpuhdistamoissamme vuoteen 2030 mennessä. Jotta saavutamme tavoitteemme, meidän on etsittävä ja kehitettävä uusia teknologioita”, Le Ny-Heinonen kertoo.

”Kukin tehdas toimii hieman eri tavalla ja lainsäädäntö vaihtelee maittain. Maailmanlaajuinen vaikutus on silti otettava huomioon.”

”Vedenkulutuksen vähimmäismäärän ja päästörajoitusten saavuttamisessa saatetaan päätyä pisteeseen, jossa tavoitteiden täyttämiseen on käytettävä entistä enemmän energiaa tai kemikaaleja. Näin toimiminen vaikuttaa ympäristöön ja lisää kustannuksia, minkä vuoksi pyrimmekin kehittämään tehdaskohtaisesti mukautettuja ratkaisuja.”

”Mitä lähemmäs tavoitettamme pääsemme, sitä vaikeampi sitä seuraava askel on. Siltikin ponnisteluja on jatkettava”, Le Ny-Heinonen toteaa lopuksi.

 

Vesa Puoskari