UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Yhteistyöllä läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta kemikaaleja koskevaan tiedonvaihtoon
Artikkeli | touko 17, 2018

Yhteistyöllä läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta kemikaaleja koskevaan tiedonvaihtoon

Paperinvalmistajien ja kemikaalintoimittajien yhdessä rakentama tietojärjestelmä, The Pulp and Paper Value Chain Information System, P&P-VIS tehostaa kemikaaleihin liittyvää tiedonvaihtoa ja vahvistaa entisestään paperi- ja sellutuotteiden tuoteturvallisuutta.

”Arvoketjumme tuotevirrat ovat erittäin monimutkaisia. Raaka-aineiden lisäksi liikekumppanit jakavat jatkuvasti keskenään esimerkiksi lainsäädäntöön, tuotteisiin, markkinoihin sekä vapaaehtoisiin sitoumuksiin liittyvää tietoa”, kertoo BASFin tuoteturvallisuusasiantuntija Sabine Vogt.

”Ero on valtava, jos paperi käytetään esimerkiksi painotuotteeseen tai elintarvikekäyttöön. Säännöt voivat vaihdella maakohtaisesti, ja jopa kysymykset ja vastaukset voidaan tulkita eri tavoin, mikä tekee tiedon hallinnasta monimutkaista”

Osapuolet ratkaisivat ongelman yhdenmukaistamalla ja automatisoimalla kemikaalintoimittajien ja paperi- ja selluvalmistajien välistä tiedonvaihtoa.

”Hankkeessa mukana olevat toimijat ovat vuodesta 2016 lähtien koonneet yhteen asiakirjaan tärkeimpiä kysymyksiä ja vastauksia oman toimialansa osalta. Nyt tietoja viedään yhteiseen tietojärjestelmään. Sen on suunniteltu olevan käytössä vuoden 2018 puolivälissä”, Vogt jatkaa.

Tiedonvaihto nopeutuu

Tuoteturvallisuuspäällikkö Kaisa Herrasen mukaan yhteistyöstä on hyötyä niin UPM:lle kuin asiakkaillekin. UPM on ollut hankkeessa mukana alusta alkaen.

”Paperin ja sellun valmistukseen käytettävät kemikaalit ovat tyypillisesti seoksia, jotka sisältävät useita erilaisia ainesosia. Paperinvalmistajien tuotteet ovat ainutlaatuisia myös raaka-aineiden osalta. Lainsäädännöllisen yhteensopivuuden lisäksi saamme asiakkailtamme runsaasti kysymyksiä, sisältävätkö käyttämämme kemikaalit esimerkiksi geenimanipuloituja tai eläinperäisiä raaka-aineita.”

”Tämän kaltaista tietoa ei löydy käyttöturvatiedotteista, joten olemme joutuneet kokoamaan vastauksia eri lähteistä. Prosessi on työläs ja vaatii paljon aikaa. Uuden tietojärjestelmän ansiosta voimme palvella asiakkaitamme aiempaa nopeammin ja tarkemmin”, Kaisa Herranen lisää.

”Tällä hetkellä käytämme kemikaalitoimittajien käyttöturvatiedotteissa ilmoittamia tietoja sekä UPM:n omaa kiellettyjen kemikaalien listaa, joka sisältää noin 6000 kemikaalia.”

”Näiden sekä yksittäisten selvitysten perusteella varmistamme, että noudatamme globaalisti sellu-, paperi- ja vanerituotteidemme valmistuksessa tiukinta mahdollista lainsäädäntöä ja että tuotteemme ovat turvallisia ja käyttötarkoitukseensa soveltuvia. Asiakkaamme saavat tietoa tuotteista UPM:n tuoteturvallisuusprofiilien avulla, jotka löytyvät UPM:n verkkosivuilta Certificate Finderista”, hän sanoo.

Hyötyä kaikille osapuolille

Tällä hetkellä 16 yritystä on sitoutunut käyttämään uutta tietojärjestelmää. Myös CEPI (the Confederation of European Paper Industries) sekä paperi ja selluteollisuuden raaka-ainevalmistajien kattojärjestö EPCG (European Pulp and Paper Chemicals Group) ovat mukana yhteistyössä.

Vogt painottaa, että uusi järjestelmä selkeyttää toimintaa ja tuo hyötyä kaikille osapuolille. ”Olemme löytäneet yhteisen näkemyksen, millaista tietoa paperin- ja sellunvalmistajat todella tarvitsevat, ja kuinka raaka-ainetoimittajat voivat heitä auttaa.”

”Tästä on mielestäni tulossa kattavin asiakirja, josta löytyvät kaikkein olennaisimmat tuoteturvallisuuteen liittyvät kysymykset ja vastaukset”, hän vahvistaa. Harmonisoitu kyselylomake kattaa muun muassa lainsäädäntöön, elintarviketurvallisuuteen, ympäristömerkkeihin ja markkinakohtaisiin vaatimuksiin liittyvää tietoa.”

”Raaka-ainetoimittajana täytän kyselylomakkeen yhden yksittäisen tuotteen osalta vain kerran, minkä jälkeen asiakkaani voivat perehtyä vastauksiin järjestelmässä. Järjestelmässä voin jakaa myös tarkkaa tuoteinformaatiota kaikille asiakkailleni yhdellä kertaa”, hän lisää.

Kyselylomake on laadittu Euroopan markkinoita vastaavaksi, mutta se sisältää myös globaaleja säädöksiä. ”Esimerkiksi elintarviketurvallisuuden osalta sääntely on erilaista niin USA:ssa, Kiinassa kuin muuallakin Aasiassa, joten uskon, että järjestelmä palvelee myös muita markkinoita.”

Tällä hetkellä järjestelmä on tarkoitettu raaka-ainetoimittajien ja paperi- ja selluvalmistajien väliseen tiedonvaihtoon, mutta tulevaisuudessa se voi kattaa myös toimitusketjun muut toimijat, kuten jalostajat, tarratoimittajat ja painajat.

Sabine Vogt kannustaakin ryhmän ulkopuolisia yrityksiä liittymään mukaan yhteistyöhön. ”Olemme tietoisia, että useilla yrityksillä on omia kyselykaavakkeita ja tietojärjestelmiä. Tästä huolimatta he voivat tehdä yhteistyötä kanssamme joko sisällön osalta tai käyttämällä itse tietojärjestelmää. Olen vakuuttunut, että yhä useampi yritys haluaa liittyä mukaan, kun he kuulevat järjestelmän tuomista eduista.”