UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Turvallisuus etusijalla UPM Raflatacin Puolan tehtaan laajennushankkeessa
Artikkeli | 04/27/2018 07:47:00

Turvallisuus etusijalla UPM Raflatacin Puolan tehtaan laajennushankkeessa

Turvallisuus otettiin tarkasti huomioon alusta asti UPM Raflatacin Puolan tehtaan laajennuksessa. Investoinnissa laajennettiin Wroclawin tehtaan varastoaluetta ja asennettiin uusi päällystyslinja.

"Turvallisuussäännöt sisällytettiin urakoitsijasopimuksiin, ja pääurakoitsijoilta edellytettiin omien turvallisuusasiantuntijoiden tuomista työmaalle", UPM Raflatac Puolan terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasiantuntija Artur Grosicki toteaa.

Hän kertoo, että turvallisuutta edistettiin erityisesti keskusteluilla, perehtymällä työnvaiheiden toteutukseen tarkemmin ja pohtimalla urakoitsijoiden työmaavalvojien kanssa säännöllisesti uusia tapoja parantaa turvallisuutta.

"Hankkeen aktiivisimmassa vaiheessa työmaalla oli joka päivä noin 100 urakoitsijoiden työntekijää monenlaisissa tehtävissä. Turvallisuus oli aina ensimmäisenä asialistalla päivittäisissä työmaakokouksissa, ja keskustelut auttoivat turvallisten työskentelytapojen huomioon ottamisessa jokapäiväisessä työssä. "

Rakentaminen alkoi joulukuussa 2016, ja kuukausien työn jälkeen päällystyslinja asennettiin. Joulukuussa valmistuneeseen hankkeeseen sisältyi yli 280 000 tuntia urakoitsijatyötä, ja sinä aikana sattui vain yksi työtapaturma.

Elintärkeillä standardeilla suuri merkitys

Vuoden 2017 alussa UPM esitteli kuusi vakavien tapaturmien ehkäisyssä tehokkaimmaksi katsottua elintärkeää standardia. Standardeilla pyritään varmistamaan UPM:n työntekijöiden ja urakoitsijoiden turvallinen työskentely tietyissä korkean riskin työtehtävissä, kuten korkealla työskentelyssä, työlupaa edellyttävissä tehtävissä, käytettäessä liikkuvaa kalustoa ja nostureita sekä laitteessa olevan energian erottamisessa.

Kuudella korkean riskin elintärkeällä standardilla on ollut suuri merkitys päivittäisessä työssä koko hankkeen ajan.

"Standardeista keskusteltiin jo heti ensimmäisissä urakoitsijoiden koulutuksissa. keskusteluissa olivat esillä muun muassa riskiarvioinnit, työluvat, millaisia laitteita urakoitsijat tarvitsivat työhönsä ja onko eri työvaiheissa toimivien urakoitsijoiden välillä tiedonkulku kunnossa", Grosicki sanoo.

Artur Grosickin mukaan turvallisuutta ei tule odottaa, vaan se edellyttää jatkuvaa panostusta ja keskustelua. "Vain työskentelemällä tiiminä voimme varmistaa, että jokainen palaa kotiin turvallisesti joka päivä," hän painottaa.

 

Petra Niemi