UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Yhteistyö on välttämätöntä huipputieteelle
Artikkeli | 03/09/2018 11:16:00

Yhteistyö on välttämätöntä huipputieteelle

UPM:n Biomedicals-yksikkö edistää yritys- ja yliopistomaailman yhteistyötä biolääketieteessä. FIMM:n kanssa toteutettava syöpätutkimushanke on hyvä esimerkki yhteistyöstä, josta hyötyvät niin potilaat, yritykset kuin yhteiskuntakin.

Biomedicals-yksikkö raivaa UPM:lle uutta polkua lääketieteen maailmassa. Reilut kolme vuotta sitten aktiivinen poikkitieteellinen yhteistyö UPM:n ja Helsingin yliopiston kesken toi markkinoille selluloosapohjaisen hydrogeelin nimeltä GrowDex®, jolle myönnettiin toissa vuonna kemianteollisuuden innovaatiopalkinto. GrowDex on Biomedicals-yksikön ensimmäinen markkinoille tuotu tuote lääketieteen käyttöön. Nyt GrowDex on tutkijoiden käytössä ympäri maailman. Mutta mitä sillä tehdään?

Syöpätutkimusta yhteishankkeessa

Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM hyödyntää GrowDexia solukasvatusalustana syöpätutkimuksessa. UPM:n ja FIMM:n yhteinen tutkimushanke tuo yhteen biotalouden ja yksilöllisen lääketieteen.”Tutkimme syöpää. Saamme syöpäkudosnäytteitä läheiseltä klinikalta ja kasvatamme näitä syöpäsoluja eri olosuhteissa, kuten GrowDex-geelissä muun muassa lääkeainetestausta varten. Olemme myös kiinnostuneita syöpäsolujen mutaatioista”, kertoo vanhempi tutkija Vilja Pietiäinen FIMM:stä.

Viime vuosina yhä puhutummaksi aiheeksi on noussut yksilöllinen lääketiede, jonka tavoitteena on terveyden edistäminen ja sairauksien hoitaminen yksilötasolla. Myös FIMM:n tutkijat pyrkivät ymmärtämään syövän syntymekanismeja ja sitä, mistä tietyn potilaan syöpä sai alkunsa tai kuinka hänen syöpäsolunsa reagoivat eri lääkeaineisiin. ”Jokainen syöpä on erilainen, ja niin on myös sen kantaja”, Pietiäinen selittää.

”Siksi maailmalla ollaan menossa yksilölliseen lääketieteeseen yhä vahvemmin”, lisää UPM:n tuoteasiantuntija ja tutkija Lauri Paasonen, joka tekee Pietiäisen kanssa yhteistyötä Biomedicumissa Helsingin Meilahdessa.

UPM:n Biomedicals-yksiköstä vastaava Pia Nilsson (vas.), vanhempi tutkija Vilja Pietiäinen FIMM:stä ja tuoteasiantuntija Lauri Paasonen UPM:stä tekevät tiivistä yhteistyötä syöpätutkimuksen parissa. UPM:n Biomedicals-yksiköstä vastaava Pia Nilsson (vas.), vanhempi tutkija Vilja Pietiäinen FIMM:stä ja tuoteasiantuntija Lauri Paasonen UPM:stä tekevät tiivistä yhteistyötä syöpätutkimuksen parissa.

Syöpäsolut kasvavat hyvin GrowDex-geelissä

UPM:n ja FIMM:n yhteistyöhanke syöpätutkimuksen parissa alkoi, kun UPM perusti tutkimus- ja opetuskeskus Biomedicumiin uuden innovaatioyksikön 2016. FIMM oli toiminut keskuksen tiloissa jo aiemmin.

GrowDex oli tutkijoillemme tuttu tuote, ja olimme seuranneet kiinnostuneina sen alkukaarta. Kun omat projektimme olivat kypsyneet siihen vaiheeseen, että solukasvatus kolmiulotteisissa malleissa alkoi olla meille hyvin kiinnostavaa, tuli oikea hetki aloittaa yhteistyö”, Vilja Pietiäinen kertoo.

Tutkimus on vielä varhaisessa vaiheessa, mutta jo nyt on havaittu, että myös potilaista eristetyt yksilölliset syöpäsolut pystyvät kasvamaan geelissä ja muodostamaan kolmiulotteisia sferoidirakenteita eli pallomaisia ryppäitä. Seuraavaksi ryhmä tutkii, kuinka hyvin GrowDex-geelissä kasvatetut solut edustavat alkuperäistä syöpäkasvainta, ja lopuksi lääkeainetestauksessa selvitetään, mikä lääkeaine tappaa syöpäsolut. Vilja Pietiäisen mukaan UPM:n Biomedicals-tiimi on ollut aikaansa edellä, sillä sekä henkilökohtainen lääketiede että 3D-solukasvatus ovat nyt aiheina hyvin pinnalla.

”Suuret lääkefirmat ovat nyt todella kiinnostuneita 3D-lääkeaine-testauksesta. Ne ovat selvästi odottaneet, että akatemiassa tehtäisiin tutkimusta ja kehitettäisiin uusia menetelmiä. UPM on tullut hyvässä vaiheessa mukaan toimintaan, sillä kiinnostus lisääntyy selkeästi koko ajan”, Pietiäinen sanoo.

GrowDex®

  • GrowDex on UPM:n Biomedicals-yksikön ensimmäinen markkinoilla oleva tuote lääketieteen käyttöön.
  • Selluloosapohjaisen hydrogeelin koostumus muistuttaa ihmiskehon olosuhteita. Siksi geeliä voidaan käyttää solujen kasvatusalustana.
  • GrowDex erottuu kilpailijoistaan, sillä se on täysin kasviperäinen tuote. Tutkijat arvostavat tuotteen tasalaatuisuutta ja kasviperäisyyttä, joka mahdollistaa yhä parempia tuloksia eettisesti kestävällä pohjalla.

 

Vesa Puoskari