UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • UPM sai tunnustusta tehokkaasta veden käytöstään Kiinassa
Artikkeli | 01/11/2018 14:02:00 | 4 min Lukuaika

UPM sai tunnustusta tehokkaasta veden käytöstään Kiinassa

Säde Rytkönen

UPM on saanut Water Efficiency Frontrunner -tunnustuksen veden tehokkaan käytön edelläkävijänä Jiangsun maakunnassa ja maanlaajuisesti. Tunnustus myönnettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Tehokkaan veden käytön edelläkävijäyhtiönä olemme esimerkkinä muille alan yrityksille Kiinassa. Maanlaajuisesti tämän korkeimman mahdollisen tunnustuksen sai yhteensä 11 yritystä.

UPM on ensimmäinen ja ainoa yritys, joka sai tunnustuksen Jiangsun maakunnassa. ”Shanghain läheisyydessä sijaitseva Jiangsu on merkittävää teollisuusaluetta. Maakunnan bruttokansantuote on 7,6 biljoonaa yuania, mikä on Guangdongin jälkeen Kiinan toiseksi suurin. Jiangsussa on myös Kiinan tiukimmat vesistöön ja ilmaan tuotettujen päästöjen luparajoitukset”, toteaa UPM Changshun tehtaan ympäristöpäällikkö Lisheng Jin. ”Tätä taustaa vasten voimme olla erittäin ylpeitä saavutuksestamme,” hän jatkaa.

Edelläkävijät tunnistettiin laajalla auditoinnilla

Arviointiprosessiin kuului sekä tehdaskohtaisia auditointeja että yksinkohtainen dokumentaation läpikäynti. Kiinan teollisuus- ja tietoteknologiaministeriön (Ministry of Industry and Information Technology, MIIT) ja vesivaraministeriön (Ministry of Water Resources, MWR) auditoijat kiittivät UPM:n kolmitasoista vedenkäytön hallintajärjestelmää, jolla pyritään säästämään vettä tehdas-, paperikone- ja laitetasolla. Lisäksi UPM:n valvontajärjestelmien todettiin olevan erittäin tarkkoja ja luotettavia. Auditoijat totesivat myös, että UPM on jo useiden vuosien ajan investoinut teknologiaan ja prosesseihin, jotka ovat tehostaneet veden käyttöä tehtaalla merkittävästi.

”Viimeisten 10 vuoden aikana olemme vähentäneet veden kulutusta UPM Changshun tehtaalla 60 %. Olemme tehneet paljon pieniä parannuksia, mutta suurin vaikutus on ollut vuonna 2015 toteutetulla jätevedenpuhdistamon uudistuksella”, Lisheng Jin kertoo.

More with Biofore in China -ohjelman painopistealueina ympäristösuorituskyky ja energiatehokkuus

More with Biofore in China -ohjelman tavoitteena on parantaa merkittävästi Changshun tehtaan energiatehokkuutta ja ympäristösuorituskykyä. Kahden–kolmen vuoden kehitysohjelmassa pyritään aktiivisesti löytämään innovatiivisia ratkaisuja veden kulutuksen ja ilmaan tuotettujen päästöjen vähentämiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi ja kiinteän jätteen hyödyntämiseksi kokonaan paperintuotannossa.

”Tavoitteemme on, ettei Changshun tehtaalta johdeta jätevesipäästöjä suoraan vesistöön," Lisheng Jin sanoo. ”Pyrimme vähentämään veden kulutusta 3 m3:iin paperitonnia kohti ja hyödyntämään käsitellyn jäteveden kokonaan sulkemalla paperintuotantoprosessin vedenkierto”, hän jatkaa.

Kiinan viranomaiset edistävät ympäristönsuojelua

Muutaman viimeisen vuoden aikana Kiinan hallitus on asettanut ympäristönsuojelun yhdeksi tärkeimmistä tavoitteistaan. Tähän liittyy muun muassa veden, ilman ja maaperän saastumisen vähentäminen. Hallitus on todennut, että tärkeimpien raaka-aineiden, erityisesti veden, suojelussa avainasemassa ovat yritykset. Tästä syystä useat tärkeimmät Kiinan teollisuuden uudistamisesta ja kehittämisestä vastaavat ministeriöt tekevät yhteistyötä keskenään ja johtavien yritysten kanssa kestävän taloudellisen ja teollisen kasvun edistämiseksi.

Water Efficiency Frontrunner on yksi Kiinan hallituksen kärkihankkeista teollisuuden päästöjen vähentämiseksi. Hankkeen käynnistivät vuonna 2016 teollisuus- ja tietoteknologiaministeriö ja vesivaraministeriö yhdessä kansallisen uudistus- ja kehityskomission (National Development and Reform Commission, NDRC) ja laadunvalvonta- ja tarkastusviranomaisen (Quality Supervision, Inspection and Quarantine, GAQSIQ) kanssa. Tammikuussa 2017 kyseiset ministeriöt julkaisivat maanlaajuisen toteutussuunnitelman, jossa maakuntahallinnon edustajia pyydettiin nimeämään ensimmäiset yritykset veden tehokkaasta käytöstä annettavan maanlaajuisen tunnustuksen saajiksi. Niiden on tarkoitus toimia esimerkkinä muille Kiinassa toimiville yrityksille ja esittää parhaita käytäntöjä vesiensuojelun edistämiseksi.

UPM on maailman suurin keräyspaperin käyttäjä graafisten papereiden tuotannossa
Artikkeli | 07/28/2015 06:39:00

UPM on maailman suurin keräyspaperin käyttäjä graafisten papereiden tuotannossa

Lue lisää
Tavoitteena entistä tehokkaampi paperitehdas
Artikkeli | 02/23/2017 11:03:00 | 4 min

Tavoitteena entistä tehokkaampi paperitehdas

Lue lisää
2030: Aasialainen kuluttaja paalupaikalla
Artikkeli | 03/20/2018 12:32:00 | 5 min

2030: Aasialainen kuluttaja paalupaikalla

Lue lisää