UPM.FI
Artikkeli | 01/23/2018 07:10:00

Kiina kiinnostui vastuullisesta kuidusta

Arvopohja on muuttunut ja vastuullisuusvaatimukset ovat kasvaneet Kiinassa, mikä näkyy myös maan kopiopaperimarkkinoilla. Ennen kuluttajat valitsivat paperinsa lähinnä hinnan ja laadun perusteella, mutta nyt heitä kiinnostaa myös kuidun vastuullisuus.

Aikaisemmin Kiinan modernisaatio tarkoitti nopeaa kasvua ympäristön kustannuksella. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet: esimerkiksi kestävästä kehityksestä keskustellaan nykyään niin monikansallisissa organisaatioissa kuin pienemmissä yrityksissä ja valtionhallinnossa.

Muutos näkyy myös kopiopaperimarkkinoilla. Papereissa käytetty vastuullinen kuitu on noussut yhä tärkeämmäksi tekijäksi, vaikka aiemmin asiakkaat ja kuluttajat ovat kiinnittäneet huomiota lähinnä tuotteiden hintaan ja laatuun.

”Vastuullinen kuitu on ajan hermolla. Tällä hetkellä valtiohallinnon tasolla keskustellaan vilkkaasti siitä, kuinka ympäristöystävällisyyttä voitaisiin parantaa. Ympäristö on noussut keskeiseksi aiheeksi erityisesti viimeisen puolen vuoden aikana. Viisi vuotta sitten näistä asioista ei keskusteltu Kiinassa lainkaan. Ihmiset kokevat, että ymmärrämme heidän tarpeitaan”, kertoo UPM:n Kiinan aluemyyntijohtaja Eddie Chan.

Tavaramerkki takaa UPM Jetset -toimistopaperien vastuullisuuden

Hiljattain uudelleenbrändätyt UPM Jetset -toimistopaperit edustavat vastuullisuutta sekä pohjoismaista laatua ja turvallisuutta, jotka kiinnostavat myös Aasiassa. Papereissa on nyt UPM:n Responsible Fibre -tavaramerkki, joka on takuu siitä, että tuote täyttää alan tiukimmatkin sosiaalisen ja ympäristövastuun kriteerit kolmannen osapuolen varmentamana.

UPM:n vastuullisuuskriteerit kattavat tuotteen koko elinkaaren. Kriteereihin kuuluvat vastuullinen hankinta, kestävä metsänhoito, vähäpäästöiset tuotantoprosessit, läpinäkyvä toiminta, haitallisten aineiden käytön välttäminen, sertifioidut ympäristöjohtamisjärjestelmät, turvallinen ja kannustava työympäristö sekä sosiaalinen vastuu.

”UPM on yksi harvoista yrityksistä, joka kehittää kestävän kehityksen mukaisia brändejä, ja sillä on asiakkaillemme suuri merkitys. He haluavat vastuullisesti valmistettua paperia, ja me pystymme tarjoamaan heille jotakin erilaista ja ainutlaatuista”, Eddie Chan sanoo.

Kuluttajat arvostavat kestävää kehitystä

Cai Yu on yksi tyytyväisistä loppukäyttäjistä, jotka ovat vaihtaneet Jetset-papereihin. Yu työskentelee hallituksen sihteerinä tuulivoimaa hyödyntävässä sähköyhtiössä. ”UPM:n vastuullinen konsepti käy yksiin yrityksemme ympäristötavoitteiden kanssa. Kestävä kehitys vaatii pitkäaikaista panostusta, ja toivon, että UPM jatkaa toimintaansa sen puolesta”, hän toteaa.

Xie Jingling on sertifiointiorganisaation työntekijä. Hän tuntee alansa kestävän kehityksen sertifikaatit.

”FSC on hyvä sertifiointijärjestelmä. Tutustuin sen kautta myös UPM:ään ja erityisesti Jetset-brändiin. Minulle UPM Jetset symboloi huippulaatua.”

Lue lisää Responsible Fibre -tuotemerkistä.

Myös New Future -toimistopaperit edustavat Biofore-ajattelua.