UPM.FI
Artikkeli | 12/12/2017 13:21:00

Kesätyöntekijä toimii luonnossa tarkasti

Viime kesänä UPM Metsällä työskennellyt Ansa Helomaa arvostaa vastuulliseen toimintaan kannustamista.

TAMK:ssa metsätaloutta opiskeleva Ansa Helomaa teki viime kesänä työharjoittelujakson UPM Metsällä, Tampereen Metsäpalvelutoimistolla. Toimisto palvelee paikallisia metsänomistajia metsänhoidossa ja -uudistamisessa sekä puukaupassa.

Valtaosa Ansan työajasta kului luonnossa liikkuen, joten oma auto oli edellytys kesätyöhön.

”Tein metsissä paljon esimerkiksi leimikoiden suunnittelua. Kiersin tilarajoja ja varmistin, että ne ovat selvät. Tein myös monenlaisia maastotöiden, korjuun ja istutusten laaduntarkastuksia sekä turvallisuushavaintoja ja -kävelyjä. Työhön kuului paljon raportointia. Olin myös mukana erilaisissa tapahtumissa.”

Hyvä perehdytys opetti itsenäiseksi

Luontokohteiden tarkistaminen oli tärkeä osa kesätyötä. Jos tarkastettavalla alueella sattui olemaan vaikkapa sääksen pesä, se jätettiin rauhaan. Kaikki yhtiön metsät ja toiminta ovat FSC- ja PEFC-sertifioituja.

”Sertifiointi on tarkkaa, ja erilaiset rauhoitetut alueet tulee aina ottaa huomioon. Vesistöt, suot ja vanhat puuryhmät täytyi katsoa erityisen tarkasti. Meillä oli onneksi siihen hyvät ohjeet ja kävimme perehdytysvaiheessa läpi sekä maastokoulutuksen että sertifiointeihin liittyvän koulutuksen. Viikon perehdytys antoi todella hyvät eväät työhön.”

Ansan mukaan työturvallisuutta korostettiin vahvasti sekä varusteiden että liikenneturvallisuuden osalta. Vastuullisuus näkyy UPM:n toiminnassa etenkin siinä, kuinka hakkuita tehdään.

”Vastuullisuus näkyi kesätyöntekijöille hyvin. On todella tarkkaa, kuinka luonnossa toimitaan, ja sellaiseen toimintaan myös kannustetaan.”

Yllättävän moderni työnantaja

Kesä UPM:llä opetti Ansaa luottamaan omaan päätöksentekoon. Kokemus on auttanut perustelemaan omia päätöksiä ja seisomaan niiden takana. Oma aktiivisuus ja itsensä kehittäminen on palkittu hyvällä palautteella.

Ennen viime kesää Ansa oli pitänyt UPM:ää vahvana mutta melko perinteisenä metsäalan yrityksenä. Kesän aikana työnantaja osoittautuikin yllättävän moderniksi. ”Toiminta on hyvin läpinäkyvää ylhäältä alas asti, ja asioista keskustellaan suoraan. Talossa on hyvä yhteishenki, ja ihmisillä saattaa olla jopa 30 vuoden työuria. Sekin kertoo jotain.”

Tutustu avoimiin kesätyöpaikkoihin

 

Saara Pakarinen