UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Opiskelijoilta innovatiivisia ehdotuksia paikalliseen sidosryhmäyhteistyöhön
Artikkeli | 11/13/2017 13:43:00

Opiskelijoilta innovatiivisia ehdotuksia paikalliseen sidosryhmäyhteistyöhön

Vastuullisesti toimivat yritykset haluavat pitää yllä aktiivista dialogia ympäröivien yhteisöjen kanssa. UPM haastoi yhdessä Helsinki Think Companyn kanssa yliopisto-opiskelijat miettimään, kuinka UPM voisi kehittää vuorovaikutustaan tehdaspaikkakuntiensa sidosryhmien kanssa.

Haasteeseen tartuttiin konkreettisesti lokakuisena viikonloppuna Helsingissä, jolloin mukaan ilmoittautuneet opiskelijat sekä Helsinki Think Companyn ja UPM:n edustajat kokoontuivat yhteisen Mini Challengen äärelle. Haaste pyöräytettiin käyntiin UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgrenin ja UPM Biorefiningin sidosryhmäsuhdejohtaja Marko Janhusen alustuksella.

Tehtävänannon tavoitteena oli löytää käytännönläheisiä ratkaisuja, joiden avulla UPM voisi parantaa vuoropuheluaan tehdaspaikkakuntiensa sidosryhmien kanssa. UPM haluaa kertoa ja keskustella taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuullisuudestaan, mitkä kaikki tulee huomioida yhtiön toiminnassa ja sidosryhmäyhteistyössä.

”Aihe kiinnostaa minua, sillä haluan tietää tarkemmin, kuinka globaalit yritykset reagoivat ja sopeuttavat toimintaansa esimerkiksi ilmastonmuutoksen tai erilaisten kansalaisjärjestöjen ja sidosryhmien asettamiin vaatimuksiin”, sanoi englantilaista filologiaa kuudetta vuotta opiskeleva Veera Vehmas.

Tuomariston mielestä haasteen pystyi viikonlopun aikana parhaiten kiteyttämään nelihenkinen UPM Community -tiimi, jonka ehdotuksessa paikalliset asukkaat ja toimijat voivat antaa palautetta yrityksen toiminnasta puhelinsovelluksen avulla.

”Tämä oli mielenkiintoinen ongelma, jota oli ilo ratkaista. Olen itse kemisti ja työskennellyt paperitehtaalla aikaisemmin. Tiimimme oli todella monipuolinen, sillä meillä oli osaamista muun muassa kansainvälisistä suhteista ja tietojenkäsittelystä. Siksi pystymme toteuttamaan ratkaisumme myös käytännössä”, kertoo Eveliina Muuri tiiminsä vahvuuksista. Voittoehdotusta oli Eveliinan lisäksi työstämässä Jacques Marais (soveltava matematiikka), Annika Ylitalo (valtio-oppi) ja Marfa Dontsova (sosiaalitieteet).

Valtiotieteellisessä tiedekunnassa opiskeleva Annika Ylitalo lisää, että paikallisesti metsäteollisuuteen saattaa kytkeytyä suuriakin näkemyseroja. ”Ongelmat koskevat tehdaspaikkakunnilla asuvia konkreettisesti, ja tähän liittyy usein myös negatiivisia tunteita. Suoraa palautetta on vaikea saada perille tehtaille.”

Lundgren kiittelee voittajaryhmää tiukasti ongelman ytimeen pureutuvasta ratkaisuehdotuksesta.

”Työkalun ajatuksena on, että sen avulla paikkakuntalaiset pystyvät antamaan UPM:lle suoraa palautetta reaaliajassa. Jos esimerkiksi sellutehtaalta pääsee ilmaan hajuhaittoja, niin sovelluksen avulla voisimme kommunikoida yhteisön kanssa ongelmaan liittyvistä yksityiskohdista tarpeen ja tilanteen mukaan. Toisaalta hymiöiden avulla yhteisöt voisivat helposti viestiä myös onnistumisistamme meidän suuntaamme.”

UPM:llä on tuotantoa 12 maassa, joten ratkaisun toivottiin olevan toteutettavissa myös muille tehdaspaikkakunnilla ympäri maailmaa. ”Voittajaehdotus on kiinnostava myös jatkokehityksen kannalta. Työkalu parantaisi viestintämme läpinäkyvyyttä ja voisi tarjota suoran kanavan tehtaan vaikutusalueella asuville ihmisille”, hän lisää.

Kysyntää osaajille

”Saimme monta mielenkiintoista ideaa. Viikonlopun tilaisuus oli meille erinomainen mahdollisuus tavata opiskelijoita ja kertoa heille UPM:n toiminnasta. He puolestaan pääsivät esittäytymään ja esittelemään meille osaamistaan”, sanoo UPM:n sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela.

Harrela lisää, että kestävän kehityksen teemat ja yhteiskuntavastuu kiinnostavat nuoria, ja he selvästikin haluavat työskennellä yrityksissä, jotka suhtautuvat näihin asioihin vakavasti.

”Maailma ja samalla myös meidän liiketoimintamallimme muuttuvat. Perinteiset metsäteollisuuden ammatit säilyvät varmasti osittain. Uskon kuitenkin, että jatkossa meillä on yhä enemmän toimihenkilöitä, joiden tausta on aiempaa monipuolisempi niin koulutuksen kuin työkokemuksenkin suhteen.”

”Teknisen alan opiskelijat ja kauppatieteilijät tuntevat toimintaamme hyvin, mutta yliopisto-opiskelijoille UPM saattaa olla vieraampi yhtiö. Tämän kaltaiset tapahtumat ovat hyvä keino kartoittaa, millaiset ihmiset voisivat työskennellä UPM:llä tulevaisuudessa. Tapahtumasta on varmasti hyötyä kaikille osapuolille.”

Yliopisto hakee kumppanuuksia

Mini Challenge -tapahtuman käytännön järjestelyistä vastasi Helsingin yliopiston yrittäjyysyhteisö Helsinki Think Company.

”Järjestämme Mini Challenge -tapahtumia ja muita lyhyitä hackathon-tyyppisiä workshoppeja useita vuodessa. Tapahtumien aiheena on usein jokin ihmisiä kiinnostava ja puhuttava ajankohtainen teema”, kertoo Klaus Hietala Think Companylta.

”Opiskelijat ratkovat käytännön työelämään liittyviä ongelmia poikkitieteellisessä ja rennossa porukassa. Tämän kertaisen tapahtuman painopiste on yhteiskuntatieteissä, mutta meillä on mukana myös ympäristötieteilijöitä, kauppatieteilijöitä sekä teknistä osaamista.”

Helsinki Think Companyn tavoitteena on saattaa yliopisto-opiskelijoiden akateemista osaamista käytäntöön esimerkiksi yritysten tai yrittäjäksi ryhtymisen kautta.

”Fokuksenamme on saada akateemiset osaajat jo opintojen aikana mukaan heitä kiinnostaviin projekteihin. Yrityksille yhteistyöstä on lisäarvoa ratkaisujen muodossa. Usein meidän Mini Challenge -ohjelmissamme pari tiimiä saa toimeksiannon ja työ jatkuu.”

Helsingin yliopisto haluaa lisätä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. ”Tavoitteenamme on parantaa tutkimustyön yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja edistää opiskelijoiden työllistymistä opintojen jälkeen”, sanoo Helsingin yliopiston viestintä- ja yhteiskuntasuhteista vastaava Suvipäivikki Mikola.

”Haluamme rakentaa UPM:n kanssa pidempiaikaista yhteistyötä ja etsiä teemoja, joista löydämme suurimmat synergiat. Mini Challengen kaltaiset tapahtumat ovat meille yksi askel lisää tällä polulla”, hän lisää.