UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • YK:n kestävän kehityksen tavoitteet motivoivat ja kannustavat toimimaan yhdessä
Artikkeli | 09/20/2017 12:05:00

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet motivoivat ja kannustavat toimimaan yhdessä

Yritysten aktiivisuus edistää YK:n vuonna 2015 julkaisemien kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) käytännössä. Global Compact LEAD-yrityksenä UPM on sitoutunut työskentelemään YK:n 2030-tavoitteiden saavuttamiseksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta on jaettu 169 alatavoitteeseen. Nämä yhdessä muodostavat kestävän kehityksen 2030-Agendan. YK:n Global Compact on perustanut yhdeksän työryhmää edistämään tavoitteiden toteuttamista vastuullisella liiketoiminnalla. Tällä hetkellä UPM on mukana toimitusketjujen vastuullisuuteen sekä vastuullisuusraportointiin keskittyvissä työryhmissä.

”Raportointityöryhmän päämääränä on auttaa yrityksiä kertomaan kestävän kehityksen tavoitteistaan. Pyrimme siihen, että raporteissa keskitytään olennaisiin asioihin ja että ne tuottavat lisäarvoa sidosryhmille sekä antavat mahdollisuuden mitata ja vertailla yritysten vaikutusta kestävän kehityksen tavoitteisiin”, kuvailee YK:n Global Compactin raportointityöryhmästä vastaava päällikkö Bernhard Frey.

Hän huomauttaa, että työryhmä toimii laaja-alaisesti. Monet yritykset ovat jo muokanneet strategioitaan kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisiksi tai raportoivat niistä vuosikertomuksissaan.

”Emme kuitenkaan ole vielä vakiinnuttaneet raportointiin liittyviä parhaita käytäntöjä. Haluamme edistää raportointia niin, että sidosryhmät, kuten hallitukset, kansalaisjärjestöt ja sijoittajat saavat siitä kaiken hyödyn irti”, Frey sanoo.

”Kaikki YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat relevantteja yrityksille, ja ne voivat edistää niitä käytännössä. Haluamme auttaa yrityksiä löytämään ja raportoimaan kaikkein keskeisimmistä tavoitteista niille sidosryhmille, jotka ovat yritykselle olennaisia. Tämä perustuu yritysten omaan olennaisuusarviointiin.”

”Olemme kaikki samaa mieltä siitä, että 2030-Agendan soveltaminen ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttaminen vaatii laajaa yhteistyötä yhteiskunnan kaikilta toimijoilta. Yritysten on ymmärrettävä ja arvioitava mahdolliset vaikutuksensa suhteessa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja priorisoitava toimintaansa niiden mukaisesti. Me voimme tarjota apua tähän työhön.”

Suuntaa näyttäen

Toimitusketjuihin keskittyvän työryhmän päämääränä on kehittää hankintaketjujen vastuullisuutta.

”Alue on erittäin laaja, sillä se koskee muun muassa työlainsäädäntöön ja korruptioon liittyviä kysymyksiä. Kukaan ei pysty ratkaisemaan näitä asioita yksin, joten yritysten ja lainsäätäjien on toimittava yhdessä”, kertoo UPM:n vastuullisuuden kehittämisestä vastaava johtaja Nina Norjama.

Nina Norjama

Nina Norjama

Myös kaikkien YK:n jäsenvaltioiden on esiteltävä toimintasuunnitelma, jossa ne linjaavat kestävän kehityksen tavoitteidensa toteutumista käytännössä. YK:n korkean tason poliittiset foorumit arvioivat valtioiden edistymistä ja 2030-Agendan soveltamisessa.

]Gabriele Wende

Gabriele Wende

”Työryhmä haluaa tuoda tiettyjen maiden lainsäätäjät ja yritykset saman pöydän ääreen keskustelemaan hankintaketjujen vastuullisuudesta. Yritykset eivät voi edetä ilman yhteiskuntien tukea, joten toivomme edistyvämme yhdessä LEAD-yritysten ja sidosryhmien kanssa tällä alueella”, hän lisää.

UPM raportoi kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisesta vuosikertomuksessaan ja soveltaa 12:ta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta osana yhtiön vastuullisuustavoitteita.

Raportointiin keskittyvä työryhmä pyrkii selkiyttämään tavoitteita, jotta yritykset voisivat soveltaa niitä käytännössä.

”UPM seuraa tarkasti esimerkiksi tapaturmista aiheutuvia poissaoloja osana työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä indikaattoreitaan. Tämä mittari ei suoraan liity yhteen yksittäiseen kestävän kehityksen tavoitteeseen, vaikka se edistääkin yleisiä terveyden ja hyvinvoinnin päämääriä”, sanoo UPM:n raportoinnista ja tuotevastuusta vastaava johtaja Gabriele Wende.

”Ryhmän keskusteluissa meillä on erinomainen mahdollisuus vaihtaa näkemyksiä muiden kanssa ja samalla löytää käytännön ratkaisuja ongelmiimme”, hän lisää.

Etua yhteistyöstä

Bernhard Frey lisää, että työryhmistä hyötyvät kaikkia osapuolet. Etenkin sidosryhmät haluavat ymmärtää paremmin, kuinka yritykset toimivat päästäkseen kestävän kehityksen tavoitteisiinsa.

”Hallitukset, kansalaisjärjestöt ja sijoittajat haluavat talouslukujen lisäksi myös tietoa yritysten kestävän kehityksen toimista. Käytännössä yrityksiltä halutaan selkeää ja vertailukelpoista informaatiota, joka auttaa sijoittajia päätöksenteossa.”

YK:n Global Compact kehittää vaikutusarviointiaan edelleen. ”Global Compact voi auttaa hallituksia ymmärtämään, kuinka yritysten toiminta vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Toisaalta vastuulliset yritykset voivat Global Compactissa osoittaa todellista johtajuutta ja sitoutumistaan kestävän kehitykseen”, päättää Frey.

 

Vesa Puoskari