UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Vanerialan moniosaajalla on hyvät tulevaisuudennäkymät
Artikkeli | 08/31/2017 05:33:00

Vanerialan moniosaajalla on hyvät tulevaisuudennäkymät

UPM Plywood etsii tulevia vaneriammattilaisia noin 2 vuotta kestävään oppisopimustyyppiseen koulutusohjelmaan Jyväskylän tehtaalle. Koulutus antaa mahdollisuuden valmistua vaneriprosessin moniosaajaksi ja suorittaa levyalan ammattitutkinnon. Jenni Jakobsson on viihtynyt vanerialalla yli 10 vuotta.

Jenni Jakobsson valmistui 2006 paperiprosessinhoitajaksi. Ajoitus ei kuitenkaan ollut kaikkein parhain: paperialalla oli juuri silloin notkahdus, ja tutkintoa vastaavaa työtä ei Jämsän seudulta löytynytkään. Jenni ei kuitenkaan jäänyt suremaan, vaan etsi määrätietoisesti uusia näkymiä. JAO:n ja UPM Jyväskylän vaneritehtaan yhteistyössä tarjoama levyalan oppisopimuskoulutus herätti Jennin kiinnostuksen. Vuonna 2008 hän oli suorittanut levyalan perustutkinnon.

Jenni aloitti työt UPM:n Jyväskylän vaneritehtaalla trukkikuskina. ”Opintoihin kuului laajasti osioita vanerinvalmistuksen eri tuotannon vaiheista, muun muassa liimauksesta, ladonnasta ja laadunvalvonnasta”, Jenni muistelee. Sittemmin Jenni onkin päässyt työskentelemään monipuolisesti eri tehtävissä.

Uteliaasti ja rohkeasti kohti uusia vastuita

Vaneritehtaan tuotannossa tehdään pääasiassa vuorotöitä, ja saman tehtaan sisällä on käytössä useita eri työaikamuotoja. Muutamia vuosia sitten Jenni siirtyi päivätöihin tilausten käsittelyyn. Viimeiset 2,5 vuotta hän on työskennellyt valmistuksen suunnittelijana vanerin jalostuspuolella.

”Päivät ovat tyypillisesti hektisiä”, hän sanoo. ”Usein käy niin, että kun seitsemältä aamulla aloittaa, puoleen päivään saakka saa viilettää tukka putkella. Sitten asiat ehkä alkavat tasaantua. Muuttujia on paljon.”

Jenni pitää työssään haasteista; siitä, että saa välillä ratkoa pulmallisia tilanteita ja selvittää asioita. SAP-järjestelmän opettelun myötä Jenni pystyy tarvittaessa tuuraamaan ja auttamaan myös muita tiimin jäseniä. ”Kun SAP otettiin meillä tilausten, inventaarioiden, toimitusten ynnä muun seurannan käyttöön, syvennyin siihen ihan oman kiinnostuksenkin kautta. Hiljalleen sitten alkoikin tulla tuurauksia. Uudet järjestelmät ja niiden opettelu pitävät hyvin ajan hermolla”, Jenni toteaa. Työhön tulee lisää jaksamista vauhdikkaista liikuntalajeista. ”Urheilu tuo hyvän vastapainon työlle ja auttaa tuulettamaan ajatuksia.”

Valmistuksen suunnittelijan työhön kuuluu tilauksen ja toimituksen välisen ketjun vaiheet, niiden suunnittelu ja seuranta, missä vaiheessa vaneria työstetään ja pinnoitetaan. ”Tässä työssä pitää olla aloitekykyinen, sinnikäs ja vastuuntuntoinen. Asiat pitää osata laittaa tärkeysjärjestykseen, ja kokemus kyllä opettaakin priorisoimaan. Kyky ennakoida on myös erittäin hyödyllinen, kun puhutaan tuotannon suunnittelusta”, Jenni kertoo. Satunnaiset laiterikotkin tai muut pienet yllätykset ovat osa työtä. ”Ihanteellista olisi aina olla varasuunnitelma valmiina poikkeavien tilanteiden sattuessa, jotta tuotanto saadaan nopeasti takaisin raiteilleen."

Jennin työhön kuuluu myös esimiesvastuuta. Hänen vastuullaan oleva 20 hengen tiimi tuotannossa edustaa Jennille myös yhtä työn värikkäimmistä puolista. ”Ihmisten keskinäinen kanssakäyminen on tärkeää ja se, että on läsnä”, Jenni sanoo. Yhteiset tavoitteet saavutetaan vain toimivalla tiimityöllä. ”Niin kauan, kun ihmiset tekevät töitä eivätkä pelkät koneet, keskustelulle ja kuuntelulle pitäisi kiireisen työn lomassa olla edes vähän aikaa.”

Millaisen viestin Jenni haluaisi lähettää oppisopimustyyppistä koulutusta miettiville?

”Opiskelumuoto sopii erittäin hyvin sellaiselle, joka kokee oppivansa parhaiten tekemällä. Ja se on hyvä mahdollisuus työllistyä, koska opiskelun ajaksi sovitaan heti parin vuoden määräaikainen työsopimus. Mikään ei työelämässä ole koskaan varmaa, mutta jos jo opiskelun aikana hoitaa työnsä hyvin ja markkinasuhdanteet ovat myönteiset, työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Nyt vanerialalla ainakin näyttää siltä, että töitä saa tehdä”, Jenni kannustaa.

Lue lisää

Oppisopimuksen kautta vakituiseen työhön

Mielenkiintoinen kesätyö vanerin tuotekehityksessä vahvisti uskoa omaan alavalintaan

Kiinnostava vanerialan projektityö hurmasi epäilijän tehdastyön kannalle

Sosiaaliset taidot hyvässä käytössä UPM Plywoodin myyntitehtävissä

 

Petra Niemi