UPM.FI
Artikkeli | 05/18/2017 09:09:00 | 5 min Lukuaika

Maailma kääntyy kiertotalouteen

”Biomassa ja biopohjaiset materiaalit ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kiertotaloudessa ja kiertotalouteen liittyvissä uusissa innovaatioissa”, Ellen MacArthur -säätiön johtaja Joss Blériot sanoo.

Väestönkasvu ja kasvava kulutus koettelevat maapallon ekologista kestävyyttä, kun luonnonvarat hupenevat ja ilmastonmuutos etenee. Kestävyyskriisin torjunta edellyttää perusteellista suunnanmuutosta, jotta tulevatkin sukupolvet voivat nauttia taloudellisesta hyvinvoinnista ja yhteiskunnan vakaudesta.

Joss Blériot

Joss Blériot

Tätä mieltä on kiertotalouden tunnetuimpiin puolestapuhujiin kuuluvan Ellen MacArthur -säätiön johtaja Joss Blériot. ”Paineet maapallon kestävyyden suhteen kasvavat jatkuvasti. On pakko etsiä keinoja tilanteen ratkaisemiseksi”, Blériot korostaa. Ellen MacArthur Foundation on riippumaton säätiö, joka pyrkii vauhdittamaan siirtymistä uudenlaiseen talousmalliin muun muassa koulutuksen, tutkimuksen ja yritysyhteistyön keinoin.

Säätiö on pitänyt kiertotalousteemaa näyttävästi esillä muun muassa Maailman talousfoorumin WEF:n (World Economic Forum) tapaamisissa Sveitsin Davosissa. ”Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana keskustelu on laajentunut kaikille foorumeille. Se on myönteinen asia”, Blériot huomauttaa.

Kasvua ilman luonnonvarojen ehtymistä

Blériot´n mielestä 150 vuotta sitten teollisesta vallankumouksesta alkanut lineaarinen talousmalli on tulossa tiensä päähän. Tällä hän tarkoittaa yksisuuntaisia tuotantoprosesseja, jotka perustuvat raaka-aineiden hankkimiseen, tuotantoon, kulutukseen ja lopulta tuotteen hävittämiseen.

”Tilalle tarvitaan uusi talousmalli, jossa kasvu irrotetaan luonnonvarojen kulutuksesta. Tähän päästään tehostamalla raaka-aineiden käyttöä, kierrättämällä materiaaleja ja korvaamalla uusiutumattomia luonnonvaroja uusiutuvilla”, Blériot sanoo.

Sataprosenttisessa kiertotaloudessa jätettä ei enää synny, vaan tuotannosta tuleva ylijäämä ja sivuvirrat ovat raaka-ainetta seuraavalle toimijalle. Blériot´n mukaan yritysten on otettava huomioon jo tuotteiden suunnittelussa, että ne voidaan käyttää uudelleen tai niiden sisältämät materiaalit voidaan kierrättää kustannustehokkaasti.

Biomassassa paljon potentiaalia

Blériot´n mielestä biomassa ja biopohjaiset materiaalit ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kiertotaloudessa ja kiertotalouteen liittyvissä uusissa innovaatioissa.

”Suomi on näissä asioissa edelläkävijä. On kiintoisaa seurata, millaisia uusia materiaaleja ja tuotteita biopohjaisista raaka-aineista kehitetään. Hyvä esimerkki tästä ovat biokemikaalit ja biojalostamotuotteet.”

”Kiertotalouteen kuuluu oleellisesti myös uusiutumattoman energian korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä. Kehitystä tässäkin vauhdittaa edistävän teknologian nopea kehitys, mikä näkyy esimerkiksi aurinkosähkön käyttöönoton nopeutumisena.”

Kulutus muuttuu oleellisesti

Blériot korostaa, että kiertotalous jopa vauhdittaa talouskasvua, kun yritysten kilpailukyky kasvaa ja innovaatiot lisääntyvät. Myöskään kuluttajien ei tarvitse tinkiä elintasostaan. Kulutustapoihin Blériot odottaa kuitenkin isoja muutoksia.

Hyvä esimerkki ovat liikkumismuodot. Blériot uskoo, että uudenlaiset, liikkuminen palveluna (Mobility as a Service) -konseptit vähentävät yksityisautoilun tarvetta. Kyse on palveluista, joissa puhelinsovelluksella valitaan kuhunkin matkaan sopivimmat kulkuvälineet ja yhdistetään ne saumattomaksi kokonaisuudeksi.

”Oma auto on kallis investointi, joka seisoo kuitenkin yli 90 prosenttia vuorokaudesta käyttämättömänä. Kiinnostus oman kulkuneuvon omistamiseen vähenee, jos tarjolla on helppokäyttöisiä ja hinnaltaan kilpailukykyisiä vaihtoehtoja.”

Yrityksille isoja kustannussäästöjä

Blériot’n mielestä kiertotaloudessa on olennaista tarkastella kokonaisuutta eikä yksittäisiä asioita. Tämä on hänestä ainoa tapa havaita kaikki mahdollisuudet. ”Kiertotalouteen perustuvat liiketoimintamallit edellyttävät uudenlaisia kumppanuuksia yritysten välillä.”

”Uusi talousmalli mullistaa kilpailuasetelmia monilla toimialoilla. Vahvimmilla ovat yritykset ja maat, jotka muuttavat ensimmäisten joukossa toimintatapojaan. Suuria rahasummia säästyy, kun raaka-aineita ja energiaa käytetään entistä tehokkaammin. Kiertotalous tarjoaa yrityksille loistavan tilaisuuden uudistua ja hyödyntää uudet mahdollisuudet. Yhä useampi yritys panostaa nyt kiertotaloutta edistävään tutkimukseen ja uusien liiketoimintamallien kehittämiseen.”

Suuri muutos vasta alkamassa

Kiertotaloudesta puhutaan nyt paljon, mutta Blériot ei lähde arvioimaan, millä aikavälillä puheet siirtyvät toden teolla käytäntöön. ”Olemme vasta muutoksen alussa. Pinnan alla on kuitenkin nähtävissä paljon myönteistä kehitystä. Yksikään yritys ei toimi vielä täysin kiertotalouden periaatteilla, mutta monet ovat muuttamassa toimintatapojaan oikeaan suuntaan.”

Myös julkisella vallalla on Blériot’n mielestä tärkeä rooli kiertotalouden edistäjänä. Hänen havaintojensa mukaan valtiot kannattavat laajasti resurssien entistä tehokkaampaa hyödyntämistä. Asian etenemistä hidastavat kuitenkin ajastaan jälkeen jäänyt lainsäädäntö ja erilaiset hallinnolliset esteet. Ne rajoittavat esimerkiksi jätteiden ja sivutuotteiden hyötykäyttöön liittyvän liiketoiminnan ja innovaatioiden kehittämistä.

Blériot’n mielestä muutoshalusta kertoo muun muassa Euroopan komission kunnianhimoinen kiertotalouspaketti. ”Kiertotalouspaketti voi kannustaa yrityksiä tekemään strategisia suunnanmuutoksia. Asiat saattavat muuttua nopeallakin aikataululla.”

Lue lisää

Tulevaisuuden jätehuolto on avointa ja poikkiteollista yhteistyötä kiertotalouden arvoverkostossa

Kiertotalouden ytimessä

UPM tavoittelee kaatopaikkajatteen nollatasoa globaalisti vuoteen 2030-mennessä

Suomalaista kiertotaloutta – puusta dieseliä ja hajuvettä

 

Matti Remes

UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski
Artikkeli | 06/29/2022 12:56:12 | 5 min

UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski

Lue lisää
Leiriä ja yhteistä tulevaisuutta rakentamassa
Artikkeli | 06/28/2022 12:43:42 | 2 min

Leiriä ja yhteistä tulevaisuutta rakentamassa

Lue lisää
UPM pyytää päästödataa yli 20 000 toimittajaltaan
Artikkeli | 06/29/2022 07:19:21 | 4 min

UPM pyytää päästödataa yli 20 000 toimittajaltaan

Lue lisää