UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Tavoitteena entistä tehokkaampi paperitehdas
Artikkeli | 02/23/2017 11:03:00

Tavoitteena entistä tehokkaampi paperitehdas

UPM hakee teknologialoikkaa tutkimus- ja kehitystyön avulla. More with Biofore in China –ohjelma pyrkii parantamaan tehtaiden ympäristösuorituskykyä ja energiatehokkuutta uusien teknologioiden avulla. Pilottina toimii UPM Changshun paperitehdas, jossa 2-3 vuoden tutkimusohjelman avulla pyritään tehostamaan tehtaan veden ja energian käyttöä.

Ympäristösuorituskyvyn parantaminen on keskeinen osa UPM:n strategiaa ja 2030-vastuullisuusagendaa, joten ohjelma tukee erinomaisesti UPM:n pitkän aikavälin tavoitteita.

”More with Biofore in China -ohjelman tavoitteena on vähentää päästöjä Kiinassa, mutta samalla haemme uusia ratkaisuja, joita voimme soveltaa myös muilla paperitehtailla globaalisti”, UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren kertoo.

Lundgren sanoo, että Kiinassa toteutettava hanke kertoo UPM:n kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta.

”Henkilöstön osaamiseen, tutkimukseen ja teknologiaan sijoittamalla pyrimme vähentämään ympäristökuormitusta ja materiaalihukkaa. Samalla haluamme parantaa kustannustehokkuutta tehtaillamme. Hanke tukee erinomaisesti UPM 2030-tavoitteita niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ympäristön näkökulmasta katsottuna.”

Suuntaa teollisuudenalalle

UPM Changshun paperitehtaan johtaja Pentti Putkinen toteaa, että UPM on näyttänyt teollisuudenalan suuntaa Kiinassa toiminnan alusta lähtien.

”Esimerkiksi vedenkulutuksen, energiatehokkuuden ja päästöjen osalta UPM Changshun tehdas on ehdotonta kärkeä myös globaalisti vertailtuna. Ajamme tehdasta kansainvälisten käytäntöjen ja sääntöjen mukaan parasta mahdollista teknologiaa hyödyntäen.”

Kiina on tiukentanut ympäristölainsäädäntöään viime vuosina. Maassa on meneillään nopea muutos, ja kiinalaiset investoivat vahvasti puhtaaseen teknologiaan ja sulkevat samalla vanhoja saastuttavia tuotantolaitoksia ja tehtaita.

Putkinen huomauttaa, että ohjelma tukee hyvin myös Kiinan viranomaisten ajamaa tiukkaa ympäristöpolitiikkaa.

Päästöt vähenevät

Changshussa on meneillään kaksi erillistä tutkimushanketta. ”Ensimmäisen tavoitteena on vähentää kolmen paperikoneemme vedenkulutusta. Olemme tähän mennessä saavuttaneet rohkaisevia tuloksia, joten näyttää siltä, että voimme rajoittaa kulutusta edelleen”, kertoo kehitystyöstä vastaava päällikkö Wang Yue.

”Toinen kehitystyön kohde on voimalaitoksen typpioksidin, rikkidioksidin ja hiukkaspäästöjen vähentäminen. Tavoitteena on saavuttaa erittäin alhaiset päästölukemat. Tällä alueella teemme yhteistyötä energiakattilan toimittajan mutta myös suomalaisen teknologian tutkimuskeskuksen VTT:n kanssa.”

”Ympäristösuorituskyvyn osalta olemme erittäin pitkällä jo nyt, mutta haluamme toimia tiennäyttäjinä myös tulevaisuudessa. Meidän on kehitettävä uusia ajatuksia ja teknologioita, jotta pääsemme jälleen askeleen eteenpäin”, vahvistaa Putkinen.

Kohti suljettua kiertoa

UPM:n tutkimus- ja kehitysjohtaja Heikki Ilvespää sanoo, että pyrkimyksenä on päästä yhä lähemmäksi suljetun kierron tehdasta. Tuorevedenkulutuksen vähentäminen alentaa myös päästöjä ja säästää energiaa.

”Optimoimme vedenkäyttöä lisäämällä vedenkierrätystä tehtaan sisäisissä prosesseissa ja käyttämällä puhdasta vettä ainoastaan välttämättömissä kohteissa. Perimmäisenä tavoitteena on, että tehtaalta poistuvat vedet ovat puhtaita eivätkä aiheuta ympäristövaikutuksia”, Ilvespää tarkentaa.

”Pyrimme vähentämään vedenkulutuksen noin 2-3 kuutiometriin tuotettua paperitonnia kohden, kun tällä hetkellä määrä on noin 5-6 kuutiometriä/tuotettu tonni. Kiinassa toteutettavan ohjelman avulla haluamme selvittää, kuinka pitkälle voimme tavoitteessamme edetä.”

Ohjelma tähtää myös energiankäytön tehostamiseen. ”Sähkönkulutuksen optimointi tarkoittaa samalla myös energiantuotannon aiheuttamien ilmanpäästöjen vähentämistä. Samalla haemme merkittäviä energiankäyttöön liittyviä kustannussäästöjä.”

Energiamarkkina murroksessa

Ilvespää lisää, että UPM pohtii myös Kiinan nopeasti muuttavan energiamarkkinan luomia mahdollisuuksia pidemmällä aikavälillä. ”Kiina investoi voimakkaasti uusiutuvaan energiaan, joten pyrimme selvittämään, kuinka voimme hyödyntää tätä kehitystä.”

Aurinko- ja tuulienergian tuotanto vaihtelevat sään ja vuodenajan suhteen ja esimerkiksi Saksassa ne ovat jo aiheuttaneet voimakkaita vaihteluja sähköntarjonnassa ja -hinnassa. Aktiivisella kysyntäjoustolla eli sähkönkulutuksen ohjaamisella voidaan tasapainottaa tällaista vaihtelua ja näin tarjota uusiutuvien energiamuotojen tarvitsemaa joustoa.

UPM käyttää ja kehittää aktiivisesti malleja ja teknologioita, joissa tämän kehityksen tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään kustannuksien, energiakäytön ja fossiilisten polttoaineitten käytön vähentämiseen.

 

Vesa Puoskari

Lue lisää

Jo kolmannes maailman sellusta käytetään Kiinassa

UPM:n Changshun paperikone 3:n avajaisia juhlittiin Kiinassa

Kiina investoi uusiutuvaan energiatuotantoon lähivuosina 340 miljardia euroa

 

Vesa Puoskari